Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Torsdag 6 augusti

klart.se

Rör dig friare i Göteborg

2002-08-26 Trafik

Så heter årets evenemang som ingår i EU-manifestationen ”I stan utan bil”. Syftet med evenemanget är att visa hur aktörerna i Göteborg planerar och arbetar tillsammans när det gäller olika trafikfrågor.

Färdtjänsten pengar tar slut när allt fler reser

2002-08-20 Trafik

Fler och fler göteborgare åker med den allt populärare färdtjänsten och det ställer nu till med ekonomiska bekymmer. Färdtjänsten i Göteborg skulle behöva ytterligare 20 miljoner kronor för resten av året. Får verksamheten inte mer pengar kan färdtjänsten tvingas begränsa resandet fram till årsskiftet.

Färdtjänsten pengar tar slut när allt fler reser

2002-08-20 Trafik

Fler och fler göteborgare åker med den allt populärare färdtjänsten och det ställer nu till med ekonomiska bekymmer. Färdtjänsten i Göteborg skulle behöva ytterligare 20 miljoner kronor för resten av året. Får verksamheten inte mer pengar kan färdtjänsten tvingas begränsa resandet fram till årsskiftet.

Farleden till Göteborg rätas i jätteprojekt

2002-06-06 Trafik

För 750 miljoner kronor ska farleden in till Göteborgs hamn rätas och göras säkrare för lastfartygen. Det är hamnens största investering någonsin med undervattenssprängningar och omfattande muddring. Arbetena börjar någon gång innan årsskiftet och under torsdagen blir det klart vilket företag som ska få genomföra jätteprojektet.

Farleden till Göteborg rätas i jätteprojekt

2002-06-06 Trafik

För 750 miljoner kronor ska farleden in till Göteborgs hamn rätas och göras säkrare för lastfartygen. Det är hamnens största investering någonsin med undervattenssprängningar och omfattande muddring. Arbetena börjar någon gång innan årsskiftet och under torsdagen blir det klart vilket företag som ska få genomföra jätteprojektet.

Farleden till Göteborg rätas i jätteprojekt

2002-06-06 Trafik

För 750 miljoner kronor ska farleden in till Göteborgs hamn rätas och göras säkrare för lastfartygen. Det är hamnens största investering någonsin med undervattenssprängningar och omfattande muddring. Arbetena börjar någon gång innan årsskiftet och under torsdagen blir det klart vilket företag som ska få genomföra jätteprojektet.

Farleden till Göteborg rätas i jätteprojekt

2002-06-06 Trafik

För 750 miljoner kronor ska farleden in till Göteborgs hamn rätas och göras säkrare för lastfartygen. Det är hamnens största investering någonsin med undervattenssprängningar och omfattande muddring. Arbetena börjar någon gång innan årsskiftet och under torsdagen blir det klart vilket företag som ska få genomföra jätteprojektet.

Götaledsbyggarna flyttar in på Göteborgsoperan

2002-06-04 Trafik

GöteborgsOperan fylls på onsdagen av alla de som just nu gräver och bygger utanför operan. Då startar kampanjen ”Rätt direkt” som syftar till att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt under bygget av Götaleden. Målet är också att det ska bli få byggfel och att bygget ske så smidigt som möjligt för göteborgarna.

Alla är inte nöjda med nya linjenätet

2002-06-02 Trafik

I aprilnumret av Vårt Göteborg berättade vi om reaktionerna på första etappen av Kringen, spårvägens nya linjenät, som invigdes 10 februari.De synpunkter som nått Västtrafik var övervägande positiva. Vi uppmanade våra läsare att tycka till – och fick in en del kritiska röster, främst från invånare i västra Göteborg.Läsarbreven har skickats vidare till ansvariga på Västtrafik. Här nedan kan du läsa några (nedkortade) utdrag ur några brev och en kommentar från Börje Ödlund på Västtrafik.

Trafikkontoret vill få fler cyklande göteborgare

2002-06-02 Trafik

Snabbt och smidigt, ekonomiska skäl, frihet och för motionens skull. Det är de främsta skälen till att cykla, enligt Trafikkontorets enkätundersökning bland 450 cyklister i Göteborg. Enkäten är ett led i att identifiera och rangordna problem och förbättringsområden för att öka antalet cyklister.