Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Tisdag 28 juni

klart.se

Vårstädningen av Göteborgs gator har startat

2022-03-24 Trafik

Pågår dygnet runt. Vårstädningen av Göteborgs gator pågår för fullt. Totalt handlar det om cirka 300 mil vägbanor, cykelbanor och trottoarer som ska sopas rena från grus. 15 maj ska alla vara klart.

Påfarter från Brunnsbomotet stängs

2022-03-03 Trafik

Stängda åtminstone till hösten 2023. Påfarterna från Brunnsbomotet till Marieholmstunneln och Tingstadstunneln stängs för trafik från klockan fyra på måndag morgon 7 mars. Trafiken leds istället om via Tingstadsmotet. Avstängningen är en del i förberedelserna för renoveringen av Tingstadstunneln som börjar den 25 april.

Svårt nå målen i Göteborgs Stads cykelprogram trots många insatser

2022-02-14 Trafik

Trafikkontoret ökar tempot efter trög start. Halva tiden har gått för Göteborgs Stads cykelprogram som ska få fler att göra sina resor med cykel och uppskatta Göteborg som cykelstad. De övergripande målen blir svåra att nå till 2025 men trafikkontoret har ökat tempot.

E45 stängs vid Lilla Bommen i två veckor när Göta älvbron rivs

2022-02-03 Trafik

Välj andra resvägar! E45 mellan Lilla Bommen och Stationsmotet stängs av kvällen den 11 februari till den 27 februari. De som inte ska till centrum rekommenderas att välja andra vägar. Anledningen till avstängningen är rivningen av Götaälvbron.

Korta trafikstopp vid Korsvägen på grund av sprängningsarbeten

2022-02-03 Trafik

Från 8 februari och fram till nästa vår. Från den 8 februari börjar sprängningsarbeten för bygget av Västlänken vid Korsvägen.  Det innebär att trafiken stoppas i cirka tio minuter på förmiddagar och vid lunchtid på vardagar. Sprängningarna väntas pågå till våren 2023.

Många trafikomläggningar i vår

2022-01-18 Trafik

Påverkas av stora byggprojekt. Götaälvbron ska rivas och Tingstadstunneln ska renoveras. Det är bara två av flera stora byggprojekt som kommer att påverka Göteborgstrafiken de närmsta månaderna. Här är listan på vinterns och vårens stora trafikhändelser.

Det blir inget tillfälligt p-däck över Rosenlundskanalen

2021-12-17 Trafik

Trafikverket finansierar alternativa åtgärder. Ökade kostnader, försenad tidplan och osäkerhet kring tillståndsprocessen gör att planerna på ett tillfälligt p-däck över Rosenlundskanalen skrotas. Parkeringsdäcket var tänkt att ersätta parkeringar som försvunnit i samband med bygget av Västlänken. Istället kommer Trafikverket att finansiera alternativa parkerings- och mobilitetsåtgärder i området, via projekt Västlänkens budget.

Ny tvärförbindelse ger kortare transporttid från hamnen

2021-12-17 Trafik

Halvors länk avlastar Vädermotet. I dag 17 december – fyra månader tidigare än planerat – öppnar den nya vägförbindelsen Halvors länk för trafik. Godstransporter via Hisingsleden till Göteborgs hamn kan nu separeras från trafiken över Älvsborgsbron. Det innebär bättre framkomlighet till och från hamnen.  

Götatunnelns båda rör öppnas

2021-12-13 Trafik

Men först stängs tunneln helt. Ett års förstärkningsarbete av Götatunneln är färdigt. Den 20 december öppnar tunnelns båda rör och trafiken återgår till det normala. Dagarna innan är den dock helt avstängd i båda riktningar på grund av arbeten inför öppnandet.

Dags att boka serviceresa inför jul och nyår

2021-12-09 Trafik

Högt tryck första dagen. Ska du ut och resa i jul eller nyår och har färdtjänst? Då är det dags att boka resan nu. “Det är känsliga resor och därför ställer personalen extra frågor vid bokningen. Allt för att det ska bli en så bra resa som möjligt för resenären”, säger Thomas Karlsson, enhetschef för serviceresor på trafikkontoret, Göteborgs Stad.