Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Tisdag 15 juni

klart.se

Dags att anmäla sig till tävlingen Cykelvänlig arbetsplats

2021-03-25 Trafik

Både för privat och offentlig sektor. Nu kan alla arbetsplatser i Göteborg anmäla sig till tävlingen Cykelvänlig arbetsplats. Tävlingen pågår under hela året och för arbetsplatserna som deltar gäller det att uppfylla så många av de 20 kriterierna som möjligt.

Färre resor gjordes i Göteborg under 2020

2021-03-19 covid-19

Men cyklandet ökade. Göteborgarna gjorde 16 procent färre resor under 2020 jämfört med 2019 på grund av covid-19-pandemin. Alla trafikslag minskade förutom cykel som ökade med åtta procent.

Gullbergstunneln är klar

2021-03-11 Trafik

Öppnar i etapper. Gullbergstunneln på Götaleden E45 mellan Falutorget och Lilla Bommen är nu klar. Den 400 meter långa tunneln kommer att öppna i etapper från måndag 15 mars fram till torsdag 18 mars. Trafikanter får räkna med störningar på leden och i närområdet under dessa dagar. Fredag 19 mars ska allt vara klart.

Göteborg får 32 miljoner till satsningar på cykelpendling

2021-03-08 Trafik

Statligt bidrag ska främja hållbara lösningar. Trafikverket har beslutat att ge Göteborgs Stad 32 miljoner till projektet som ska utveckla pendlingscykelstråken i staden. Göteborg är den kommun får mest ekonomiskt stöd i landet när regeringens stadsmiljöavtal tillfälligt förstärks.

Hisingsbron öppnar 9 maj

2021-03-02 Trafik

Spårvagnstrafik från mitten av augusti. Hisingsbron öppnar för gående, cyklister, bilar och bussar den nionde maj. “Vi ser fram emot att få öppna bron för göteborgarna”, säger Mikael Nummedal, projektchef på trafikkontoret. I mitten av augusti kan spårvagnar börja köra på bron.

Dubbelriktningen av Götatunneln förlängs

2021-02-15 Trafik

Bullrande arbeten får bara ske dagtid. Det blir dubbelriktad trafik i Götatunneln längre än det var tänkt. Slutdatumet 29 juli gäller inte längre och det beror på att bullrande arbeten bara får ske dagtid.

Färre kollektivresor och fler cyklister

2021-02-11 covid-19

Pandemin har satt spår i resandet. Under 2020 reste vi 17 procent mindre än året innan. Den största minskningen står kollektivtrafiken för med 31 procent. Det visar trafikkontorets statistik över resandet i Göteborg.

Dags för Vintercyklingens dag

2021-02-01 covid-19

Anmäl dig och tävla för Göteborg. Den 12 februari är det dags för Vintercyklingens dag. Förra året kom Göteborgs cyklister på sjunde plats i tävlingen. Nu går det att anmäla sig till årets upplaga.

Ny gatumöbel testas på p-platser

2021-01-29 Trafik

Står fram till maj. En ny sorts gatumöbel finns på plats på Södra Larmgatan mitt emot Pedagogen. Tanken är att använda stadens yta på ett smart sätt och ge mer plats för människor och funktioner som behövs i stadsmiljön.

Självkörande minibussar på prov i kollektivtrafiken

2021-01-18 Trafik

Gratis att åka med. Två självkörande minibussar testas i kollektivtrafiken i Göteborg från den 18 januari. Testet som pågår till slutet av maj är det första i staden. Det kostar inget att åka med bussarna som trafikerar Lindholmen. Resorna går att söka i apparna Västtrafik To Go och Parkering Göteborg.