Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Lördag 23 oktober

klart.se

Påstigning genom framdörrarna införs på bussarna igen

2021-05-05 covid-19

Beslut av Västtrafik. Framdörrarna på bussarna öppnar igen undan för undan i Västra Götalandsregionen efter att ha varit stängda under covid-19 pandemin. I Göteborgsområdet inför Västtrafik nu också regeln om att resenärer ska gå på fram i bussen och gå av bak. Först ut är expressbusslinjerna i juni. Spårvagnarna och flera av Göteborgs busslinjer omfattas än så länge inte av regeln.

Stora förändringar väntar i kollektivtrafiken i vår och sommar

2021-05-04 Trafik

Sök information om resväg. Det sker flera stora förändringar i trafiken i vår och sommar i Göteborg. Framför allt när det gäller kollektivtrafiken och du som reser får därför räkna med att resan tar längre tid. “För att resenärerna ska hålla ordning på förändringarna så rekommenderas de att söka information om resväg i appen Västtrafik to go”, säger Svante Möller, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

Inga besöksparkeringar på Saltholmen i sommar

2021-04-22 Trafik

”Flera insatser ska underlätta för besökarna”. Parkeringsreglerna på Saltholmen förändras inför sommaren 2021. Det kommer att finnas parkeringsplatser för rörelsehindrade besökare.  Övriga besökare hänvisas till parkeringarna på Talattagatan och Vikebacken i Långedrag samt sommarparkeringen på Hinsholmskilen.

Dags att anmäla sig till tävlingen Cykelvänlig arbetsplats

2021-03-25 Trafik

Både för privat och offentlig sektor. Nu kan alla arbetsplatser i Göteborg anmäla sig till tävlingen Cykelvänlig arbetsplats. Tävlingen pågår under hela året och för arbetsplatserna som deltar gäller det att uppfylla så många av de 20 kriterierna som möjligt.

Färre resor gjordes i Göteborg under 2020

2021-03-19 covid-19

Men cyklandet ökade. Göteborgarna gjorde 16 procent färre resor under 2020 jämfört med 2019 på grund av covid-19-pandemin. Alla trafikslag minskade förutom cykel som ökade med åtta procent.

Gullbergstunneln är klar

2021-03-11 Trafik

Öppnar i etapper. Gullbergstunneln på Götaleden E45 mellan Falutorget och Lilla Bommen är nu klar. Den 400 meter långa tunneln kommer att öppna i etapper från måndag 15 mars fram till torsdag 18 mars. Trafikanter får räkna med störningar på leden och i närområdet under dessa dagar. Fredag 19 mars ska allt vara klart.

Göteborg får 32 miljoner till satsningar på cykelpendling

2021-03-08 Trafik

Statligt bidrag ska främja hållbara lösningar. Trafikverket har beslutat att ge Göteborgs Stad 32 miljoner till projektet som ska utveckla pendlingscykelstråken i staden. Göteborg är den kommun får mest ekonomiskt stöd i landet när regeringens stadsmiljöavtal tillfälligt förstärks.

Hisingsbron öppnar 9 maj

2021-03-02 Trafik

Spårvagnstrafik från mitten av augusti. Hisingsbron öppnar för gående, cyklister, bilar och bussar den nionde maj. “Vi ser fram emot att få öppna bron för göteborgarna”, säger Mikael Nummedal, projektchef på trafikkontoret. I mitten av augusti kan spårvagnar börja köra på bron.

Dubbelriktningen av Götatunneln förlängs

2021-02-15 Trafik

Bullrande arbeten får bara ske dagtid. Det blir dubbelriktad trafik i Götatunneln längre än det var tänkt. Slutdatumet 29 juli gäller inte längre och det beror på att bullrande arbeten bara får ske dagtid.

Färre kollektivresor och fler cyklister

2021-02-11 covid-19

Pandemin har satt spår i resandet. Under 2020 reste vi 17 procent mindre än året innan. Den största minskningen står kollektivtrafiken för med 31 procent. Det visar trafikkontorets statistik över resandet i Göteborg.