Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning
2018-03-21 Trafik

Få information som gäller just dig. Nu finns appen trafiken.nu Göteborg som ger personligt riktad information om trafikstörningar i Göteborgsområdet. Den bevakar ett valt område under en vald tidsperiod. ”Du får direkt reda på om det hänt något som kan påverka din resväg”, säger Malin Stoldt på trafikkontoret.

2018-03-16 Trafik

Trafiken leds om. Enkelriktat i Götatunneln, ingen spårvagnstrafik vid Stenpiren och stora och små byggprojekt över hela centrala Göteborg. Sommarmånaderna blir en byggintensiv period, med stora trafikomläggningar som följd. Det innebär i sin tur ökade restider för alla trafikanter.

2018-02-23 Trafik

Nu finns de populära hyrcyklarna Styr & Ställ på båda sidorna älven. Lindholmen har fått två stationer och Volvo Campus Lundby en. ”På så sätt knyts staden ihop” säger Maria Stenström, vd på Göteborgs Stads Parkering. Nu finns de populära hyrcyklarna Styr & Ställ på båda sidorna älven. Lindholmen har fått två stationer och Volvo Campus Lundby en. ”På så sätt knyts staden ihop” säger Maria Stenström, vd på Göteborgs Stads Parkering.

2018-02-23 Trafik

Har vunnit laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, tar inte upp detaljplanerna för järnvägstunneln Västlänken till prövning. Då domstolens beslut inte kan överklagas innebär det att detaljplanerna vunnit laga kraft. Därmed är ett av villkoren för att kunna starta bygget av Västlänken uppfyllt.

2018-02-16 Trafik

Möt reseinstruktörer i Brunnsbo. Flexlinjen startade i Göteborg 1996 och är ett tryggare och enklare sätt att åka kollektivt. På onsdag 21 februari finns Serviceresors reseinstruktörer på plats i Brunnsbo för att hjälpa intresserade att komma igång med resandet.

2018-01-31 Trafik

Dom från Mark- och miljödomstolen. Under onsdagen kom domen från Mark- och miljödomstolen som innebär att Trafikverket nu har tillstånd att bygga Västlänken – under förutsättning att de detaljplaner som berör tunneln blir godkända. Domen innebär nya villkor för bland annat bullernivåer och grundvatteninläckage.

2018-01-24 Trafik

Satsning på både människa och teknik. Genom att mer än halvera antalet trafikskador sänkte Stadens bud skadekostnaderna rejält och förbättrade skadestatistiken för både Göteborgs Stads leasing AB och hela staden.

2018-01-15 Trafik

Först i Sverige med ny tjänst. Livet blev precis lite svårare för personer med stora obetalda parkeringsskulder. Göteborgs Stad har nämligen börjat med en ny tjänst som gör det mycket enklare för parkeringsvakterna att identifiera bilar som har över 5000 kronor i obetalda böter.

2018-01-09 Trafik

300 platser till att börja med. För att ersätta ett antal av de parkeringar som försvinner i samband med bygget av Västlänken kommer Göteborgs Stad att anlägga ersättningsplatser på Packhusplatsen, på kajen öster om Stenas Danmarksterminal och mellan Nordstan och Operan.

2018-01-08 Trafik

Även Hisingen får stationer. Trafiknämnden i Göteborg har nu fattat de sista i en rad av inriktningsbeslut om hur nästa generation av stadens lånecykelsystem Styr & Ställ ska fungera.

Fler nyheter

Visa fler artiklar »»

Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 23 maj

Sändningen startar klockan 16 på torsdag 23 maj.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för bostäder och verksamheter i Pustervik, gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet, detaljplan för Västlänkens station Korsvägen och åtgärder för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier på Göteborgs Stads arbetsplatser var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 22 maj. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling