Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Onsdag 7 juni

klart.se

Prenumerera på Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Få nyheter från Göteborgs Stad varje vardag eller fredag – anmäl dig här

Läs mer Stäng

Risk- och skyddsfaktorer för missbruk lyfts fram i ny rapport

2023-05-25 Trygghet

Nior och årskurs 2 på gymnasiet har svarat. Att trivas i skolan och ha en god relation med sina föräldrar är två faktorer som skyddar mot missbruk. Det visar en rapport från Göteborgs skolundersökning om drogvanor 2022 som släpps i dag. ”Det är ett viktigt underlag för stadens främjande och förebyggande arbete”, säger Karin Patriksson, en av rapportförfattarna.

Mobilisering för att hindra att barn och unga förs utomlands

2023-05-22 Trygghet

Inför sommarlovet. Det finns risk att barn och unga förs utomlands under längre skollov, för att exempelvis giftas bort. Göteborgs Stad är med i en mobilisering inför sommaren för att höja uppmärksamheten kring detta, både med utskick och informationsinsats på Landvetter flygplats.

Personer i kriminella grupperingar kom till intervention

2023-05-17 Trygghet

Ett tiotal inbjudna. Nu börjar det operativa arbetet med strategin GVI Göteborg – Vägra gängvåld. Tisdagen den 16 maj hölls ett så kallat call-in där tongivande kriminella fick lyssna till såväl polisen som sorgens, hoppets och ångerns röst.

Tryggheten i Göteborg har ökat visar senaste SOM-undersökningen

2023-04-26 Trygghet

Finns skillnader inom staden. Tryggheten i Göteborg som helhet har ökat mellan 2021 och 2022. Det visar SOM-undersökningen som Göteborgs universitet i samverkan med Göteborgs Stad. “Det går åt rätt håll, men samtidigt finns det skillnader i staden och det är utmaningar som man behöver fundera över”, säger Kaj Larsson, planeringsledare på stadsledningskontoret, Göteborgs Stad.

Trygga torg med Torgkollen

2023-04-20 Trygghet

Nytt verktyg underlättar åtgärder. Göteborgslokaler utvecklat ett digitalt verktyg som gör det lättare att upptäcka och dokumentera brister i torgmiljön. ”Vi vill ha handelsplatser där våra lokalhyresgäster kan driva bra verksamheter och deras kunder trivs”, säger Pia Johnson, marknads- och kommunikationschef på Göteborgslokaler.

Göteborgsregionen kraftsamlar mot organiserad brottslighet

2023-04-11 Trygghet

Ökad kunskap och kompetens. Göteborgs Stad fortsätter sitt arbete för att motverka organiserad brottslighet genom att öka kunskapen och kompetensen. Oseriösa aktörer ska till exempel inte komma åt stadens resurser och tjänstepersoner och förtroendevalda ska inte behöva avstå från att fatta beslut eller uttala sig av rädsla för obehagliga konsekvenser.

Unga vill att Göteborg ska vara en trygg och säker stad för alla

2023-04-03 Trygghet

Workshop med ungdomsrådet i östra Göteborg. Är det okej att det är normalt att känna sig otrygg i sitt bostadsområde? Är det okej att behöva bevittna öppen narkotikahandel på väg hem från skolan? Det här är några av de frågor som ungdomarna i Östra Göteborgs ungdomsråd ställer sig.

Så drabbade är företag i Göteborg av brott enligt ny undersökning

2023-03-14 Näringsliv

7 000 svarade på enkät. Hotell och restaurangverksamhet, fastighetsbranschen, handeln och byggverksamhet tillhör de mest oroliga och utsatta branscherna för brott i Göteborg. Det visar Göteborgs Stads första trygghetsundersökning hos det lokala näringslivet. Den visar även att företagen i Göteborg inte är mer utsatta för brott än företag i övriga landet.

Satsning i Göteborgs Stad för att främja sund konkurrens

2023-03-03 Trygghet

Arbetsplatskontroller fortsätter. Förvaltningen för inköp och upphandling gör nu en satsning för att främja sund konkurrens och motverka arbetslivskriminalitet. En specialistgrupp ska starta på förvaltningen och en extern leverantör ska fortsätta att göra oannonserade arbetsplatskontroller.

Ungdomsfullmäktige i workshop för ökad trygghet för barn och unga

2023-03-03 Trygghet

Stort intresse att bidra till det trygghetsskapande arbetet. Barn och ungdomars röster om trygghet omfattas oftast inte i trygghetsundersökningar. Temat för workshopen var därför att fånga in ledamöternas tankar och prata om trygghetsfrågor ur ungdomars perspektiv.