Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Måndag 28 november

klart.se

Fler än väntat vill ha hjälp med att lämna ett kriminellt nätverk

2022-11-24 Trygghet

Omfattande stöd. Göteborg Stads avhopparverksamhet har varit i gång i snart ett år. Trycket har varit högre än väntat och verksamheten och haft kontakt med över 60 individer som varit intresserade av att lämna det kriminella livet. Hälften har bedömts som särskilda avhoppare. ”Det har handlat om individer i alla åldrar och från olika typer av gäng, säger Kia Wikenfors, enhetschef för Samlad avhopparverksamhet vid socialförvaltningen Centrum.

Våld mot kvinnor och flickor uppmärksammas på Orange Day

2022-11-17 Trygghet

Ljusmanifestation och aktiviteter. Orange day är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I Göteborg uppmärksammas det med orange belysning på byggnader, ljusmanifestation och olika aktiviteter under veckan.

65 procent av unga i nordöstra Göteborg utsatta för rasism

2022-11-11 Trygghet

Få anmäler. 65 procent av 430 unga i nordöstra Göteborg, som svarade på en enkät, har blivit utsatta för rasism. De är medvetna om att de kan anmäla, men få gör det. “De tror inte att något kommer att hända och där kan man se en brist på tillit till samhället”, säger Somo Saad Ali, en av två projektledare för Motståndskraft mot rasism, som också ser ett stort mörkertal.

Närvaro en viktig pusselbit för trygga bostadsområden

2022-11-07 Trygghet

Så jobbar bostadsbolagen. 2025 ska Göteborg inte ha några särskilt utsatta områden. Det är målsättningen som Göteborgs allmännyttiga bostadsbolag jobbar mot. Vägen dit sker på flera olika sätt, där ökad närvaro är en viktig pusselbit. Med trygghetsvärdar, mötesplatser, helgjobb och aktiviteter efter skoltid har bolagen utökat närvaron från kontorstid under vardagar till att finnas på plats till sena kvällar, alla dagar i veckan.

Barnen involverade när Göteborgs barnrättsplan togs fram

2022-11-07 Trygghet

Ska stärka barns rättigheter Ungdomsfullmäktige och barn i staden var med när Göteborgs Stads första barnrättsplan togs fram. Den ska stärka barns rättigheter i alla stadens verksamheter. “I stort sett alla beslut påverkar oss unga också och jag hoppas att planen gör det tydligare”, säger Charlie Arby, ordförande i ungdomsfullmäktige.

Samarbetet för tryggare stadskärna har minskat antalet anmälda brott

2022-11-04 Trygghet

Framgångar med Purple flag-arbetet. Antalet anmälda brott i Purple flag-området i centrala Göteborg har minskat med 33 procent från 2018 till 2021. Det är ett resultat av ett samarbete för en bättre och tryggare stadskärna.

Fokus på skolan när UngAngered fångar upp elever i riskzon

2022-11-03 Trygghet

"En stark skyddsfaktor". UngAngered fångar upp ungdomar som är i riskzon och som skulle kunna rekryteras in i gängkriminalitet. Det viktigaste arbetet görs i skolan och målet är att det ska gå bättre för eleverna där. “Vi vet att det är en väldigt stark skyddsfaktor för att det ska gå bättre senare i livet”, säger Andreas Wetterberg, enhetschef socialförvaltningen Nordost.

Så ska Göteborgs Stad komma tillrätta med felaktig folkbokföring

2022-10-28 Bostad

Kontroller och kompetenshöjning föreslås. Det är olagligt att vara folkbokförd på en annan adress än där man bor. Dessutom blir det ett problem för samhället när folkbokföringen inte stämmer. För att bli bättre på att komma till rätta med problemet har Göteborgs Stad samarbetat med Skatteverket i ett regeringsuppdrag. Slutrapporten innehåller flera åtgärdsförslag.

Invånarråd ska ge ett tryggare Backa

2022-10-28 Bostad

"Är samhällets kritiska vän". Hur kan Backa bli tryggare? Det diskuterar invånarrådet i Backa Röd tillsammans med Poseidon, områdespolisen och socialförvaltningen. “Vi som hyresvärd vill lyssna på de boende och engagera fler i arbetet med att förbättra vår stad”, säger Carl Blixt, utvecklingschef på Poseidon, distrikt Backa.

Fler delar av centrala Göteborg har fått lila flagg för tryggare stadskärna

2022-10-26 Stadsutveckling

Förnyad Purple flag-certifiering. Belysning, tryggare gångstråk och ett större utbud av verksamheter och kulturaktiviteter kvällstid är några exempel på satsningar för att göra Nordstan, Fredstan, Lilla Bommen och Västra Nordstan tryggare. På tisdagen certifierades de fyra områdena med så kallad Purple flag, ett stort samarbete för att göra Göteborgs stadskärna tryggare och mer attraktiv under kvällar och nätter.