Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Onsdag 30 november

klart.se

Forskningsprojekt gav ny kunskap om trygghet på offentliga platser

2022-10-18 Övrigt

Bygger på inkludering och tillgänglighet. Hur skapar man en offentlig plats som känns trygg för alla människor? Den frågan ställer socialförvaltningen Hisingen i ett forskningsprojekt om trygghet och stadsutveckling utifrån diskriminerade gruppers perspektiv. Resultat är ett analysstöd som kan användas i flera förvaltningars trygghetsarbete.

Samarbete med fastighetsägare ska öka tryggheten runt Järntorget

2022-09-23 Övrigt

Började med trygghetsvandring. Ett nybildat nätverk med representanter från fastighetsägare ska tillsammans med Göteborg Stad och polisen arbeta brottsförebyggande och stärka tryggheten vid Järntorget och Långgatorna. Nätverkets första större insats är en trygghetvandring för att kartlägga vad som behöver göras.

Så ska staden motverka otillåten påverkan och tystnadskultur 

2022-08-30 Övrigt

Handlingsplan går ut på remiss. Sedan 2019 har Göteborgs Stad arbetat strukturerat för att motverka otillåten påverkan. Under de senaste två åren har arbetet utvecklats och det har funnits flera uppdrag för att motverka otillåten påverkan och tystnadskultur. Efter en stor kartläggning har stadsledningskontoret nu tagit fram en handlingsplan som i höst skickas ut på remiss till stadens samtliga förvaltningar och bolag.

Göteborgs Stad kartlägger företagares upplevelser av brott och trygghet

2022-08-29 Näringsliv

Omfattande undersökning i höst. I dagarna har en trygghetsundersökning skickats till närmare 42 000 företag i Göteborg. Det är första gången Göteborgs Stad genomför en samlad kartläggning av vilka erfarenheter stadens företagare har av brottslighet och otrygghet.

Trygghetsvärden Bea jobbar för att bryta ensamheten

2022-07-07 Bostad

Slipper äta frukost ensam. I Familjebostäders samlingslokal på Siriusgatan samlas hyresgäster som bor i trygghetslägenheter – för att umgås, delta i olika aktiviteter och ha trevligt tillsammans. Vilka aktiviteter som utförs är dock mindre viktigt i det större sammanhanget.

Göteborgs Stad och Polisen förlänger Trygg i Göteborg-samarbetet

2022-06-08 Övrigt

För ökad trygghet och minskad brottslighet. I förra veckan undertecknade stadsdirektör Eva Hessman och Erik Nord, chef för polisområde Storgöteborg, en reviderad överenskommelse om samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Samverkan benämns Trygg i Göteborg.

Träff gav nyttig inspiration för utvecklingen av Hammarkullen

2022-06-08 Stadsutveckling

Nordisk konferens i Köpenhamn. Fem nordiska städer, däribland Göteborg och området Hammarkullen, ingår i projektet Grow – leave no neighbourhood behind. I mitten av maj träffades representanter från städerna i Köpenhamn för att få inspiration av andra områden som brottas med samma problematik.

Ny lägesbild över släktbaserade kriminella nätverk i Göteborg

2022-06-02 Övrigt

Insatser behövs. En ny lägesbild visar hur släktbaserade kriminella nätverk ser ut i Göteborg och att det finns en koppling mellan kriminalitet och hedersstruktur. Göteborgs Stad kan medverka till att bekämpa brottsligheten. “Framför allt kan vi rikta våra insatser till den övriga befolkningen som bor i områden där nätverken har stor påverkan”, säger Lisa Pedersen, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Göteborgarnas samlade upplevelse av trygghet ökar

2022-04-28 Trygghet

Resultat av stor studie. På uppdrag av Göteborgs Stad har SOM-institutet vid Göteborgs universitet undersökt göteborgarens upplevelser av trygghet. Den samlade bilden visar att tryggheten har ökat, men också att det finns stora skillnader mellan olika områden. Kartläggning är en viktig del i arbetet med att öka tryggheten i Göteborg.

Göteborg inför strategi för att minska det grova våldet

2022-03-28 Övrigt

Avsiktsförklaring undertecknad. Strategin Group violence intervention, GVI, handlar om att minska det grova våldet. Under minst tre år framöver ska Göteborgs Stad, Polisområde Storgöteborg och Kriminalvården Region Väst använda arbetssättet. På fredagen 25 mars skrev parterna på avsiktsförklaringen.