Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Lördag 25 mars

klart.se

Prenumerera på Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Få nyheter från Göteborgs Stad varje vardag eller fredag – anmäl dig här

Läs mer Stäng

Så möter pedagoger elever som känner oro

2022-03-23 Ukraina

Fem råd som fungerar. Ta oron på allvar, öppna för samtal, men låt dagarna fortsätta som vanligt. Det är några råd från Elevhälsan till pedagoger i Göteborgs Stads grundskolor, som möter oroliga elever med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Så jobbar Göteborgs Stad med sin krigsorganisation

2022-03-21 Ukraina

“Är lite mer på tå”. Göteborgs Stad ska så långt det är möjligt upprätthålla den kommunala servicen även i krig, men också stötta Försvarsmakten med el, vatten och mat. “Vi är lite mer på tå nu säkerhetsmässigt, det är ett annat läge än det var för en månad sedan med anledning av Rysslands invasion av Ukraina”, säger Filip Lundgren, säkerhetschef i Göteborgs Stad.

Ökat fokus på it-säkerhet inom Göteborgs Stad 

2022-03-21 Ukraina

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Göteborgs Stad arbetar ständigt med att skydda it-systemen mot angrepp och att utbilda både medarbetare och användare av tjänster i it-säkerhet. Frågan har aktualiserats på grund av Rysslands invasion av Ukraina. ”Det säkerhetspolitiska läget ger ett ökat fokus på cyberhot”, säger Anna-Lena Björk, informationssäkerhetschef på Intraservice. 

Så får brukarna i Göteborgs Stad stöd i en orolig tid

2022-03-17 Ukraina

Rätt till information. Varför är det krig i Ukraina? Kommer kriget till Sverige? Oroligheterna i Ukraina kan väcka både oro och frågor hos brukare med funktionshinder i Göteborgs Stad. Information som är lätt att ta till sig finns på bloggen Snakket går och gör att personalen kan ge dem rätt stöd.  

Grundskoleförvaltningen ordnar skolplatser till barn från Ukraina

2022-03-16 Ukraina

"Vårt mål är att ta emot alla". Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad har förberett skolplatser till barn med anledning av Ukrainakrisen. “Vi har olika beredskapsplaner beroende på hur många som kommer. Vårt mål är att ta emot alla”, säger Sofia som är utvecklingsledare på mottagningsenheten för nyanlända elever.

Göteborgs Stad ordnar tillfälliga övernattningsplatser för flyktingar

2022-03-15 Ukraina

270 platser till att börja med. Göteborgs Stad håller på att göra i ordning tillfälliga övernattningsplatser för vuxna och barnfamiljer som flyr kriget i Ukraina. I dagsläget handlar det om 270 platser i en tidigare skola och ett tidigare vård- och omsorgsboende. På torsdag 17 mars ska det vara möjligt att flytta in i skolan.

Många vill hjälpa ukrainska flyktingar

2022-03-15 Ukraina

”Vi märker ett stort intresse från civilsamhället”. Vårt Göteborg ringde upp Ingela Andersson, enhetschef på socialförvaltningen Centrum och Göteborgs Stads kontaktperson gentemot civilsamhället. Hur samarbetar Göteborgs Stad med civilsamhället i flyktingmottagandet?

Räddningstjänsten levererade brandbil och material till Ukraina

2022-03-15 Ukraina

Räddningstjänsten Storgöteborg har tillsammans med räddningstjänsterna i Västra Götalandsregionen samlat ihop och levererat material till Ukraina. Materialet transporterades i en brandbil som kördes ner till den ukrainska gränsen. Även den brandbil som materialet transporterades i donerades till Ukraina.

Viktigt att vara källkritisk

2022-03-10 Ukraina

”Sprid bara korrekt information”. Det är alltid viktigt att vara källkritisk och än viktigare med tanke på kriget i Ukraina. “Vi har alla ett behov av information, tänk på att hämta den från trovärdiga källor och att inte sprida information som inte är sann”, säger Helena Mehner, kommunikationsdirektör i Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad har god beredskap för att ta emot ukrainska flyktingar

2022-03-09 Ukraina

Tidigare lärdomar är till stor hjälp. Göteborgs Stad förbereder sig för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina. Lärdomar från flyktingkrisen 2015 är till god hjälp i arbetet. “Vi är så förberedda vi kan vara med tanke på att det är så otroligt svårt att veta hur det blir. Men jag skulle säga att vi har god beredskap”, säger Helene Holmström, avdelningschef på socialförvaltningen Centrum.