Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Lördag 2 juli

klart.se

Göteborgs Stad ordnar tillfälliga övernattningsplatser för flyktingar

2022-03-15 Ukraina

270 platser till att börja med. Göteborgs Stad håller på att göra i ordning tillfälliga övernattningsplatser för vuxna och barnfamiljer som flyr kriget i Ukraina. I dagsläget handlar det om 270 platser i en tidigare skola och ett tidigare vård- och omsorgsboende. På torsdag 17 mars ska det vara möjligt att flytta in i skolan.

Många vill hjälpa ukrainska flyktingar

2022-03-15 Ukraina

”Vi märker ett stort intresse från civilsamhället”. Vårt Göteborg ringde upp Ingela Andersson, enhetschef på socialförvaltningen Centrum och Göteborgs Stads kontaktperson gentemot civilsamhället. Hur samarbetar Göteborgs Stad med civilsamhället i flyktingmottagandet?

Räddningstjänsten levererade brandbil och material till Ukraina

2022-03-15 Ukraina

Räddningstjänsten Storgöteborg har tillsammans med räddningstjänsterna i Västra Götalandsregionen samlat ihop och levererat material till Ukraina. Materialet transporterades i en brandbil som kördes ner till den ukrainska gränsen. Även den brandbil som materialet transporterades i donerades till Ukraina.

Viktigt att vara källkritisk

2022-03-10 Ukraina

”Sprid bara korrekt information”. Det är alltid viktigt att vara källkritisk och än viktigare med tanke på kriget i Ukraina. “Vi har alla ett behov av information, tänk på att hämta den från trovärdiga källor och att inte sprida information som inte är sann”, säger Helena Mehner, kommunikationsdirektör i Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad har god beredskap för att ta emot ukrainska flyktingar

2022-03-09 Ukraina

Tidigare lärdomar är till stor hjälp. Göteborgs Stad förbereder sig för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina. Lärdomar från flyktingkrisen 2015 är till god hjälp i arbetet. “Vi är så förberedda vi kan vara med tanke på att det är så otroligt svårt att veta hur det blir. Men jag skulle säga att vi har god beredskap”, säger Helene Holmström, avdelningschef på socialförvaltningen Centrum.

Hesa Fredrik testas på måndag

2022-03-03 Ukraina

7 mars klockan tre. På måndag 7 mars testas signalen Viktigt meddelande till allmänheten, även kallad Hesa Fredrik. Testet görs som vanligt första helgfria måndagen varje kvartal. ”Med tanke på omvärldsläget vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap betona att måndagens signal är just ett test”, säger Anders Johannesson, enhetschef på MSB.

Samverkan och förberedelser med anledning av situationen i Ukraina

2022-03-02 Ukraina

Göteborgs Stad i förstärkt samordning. I Göteborg Stad pågår ett arbete med att förbereda sig inför ett eventuellt flyktingmottagande och andra eventuella konsekvenser av Rysslands invasion av Ukraina.