Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Lördag 31 juli

klart.se

Fler niondeklassare i Göteborgs Stads skolor blir behöriga till gymnasiet

2021-06-24 Utbildning

Flickor har fortfarande bättre resultat. Fler elever är behöriga till gymnasiet efter årskurs 9 jämfört med förra året och resultaten för eleverna i årskurs 6 blir bättre. En analys om varför det ser ut som det gör kommer i kvalitetsrapporten i slutet på året. Flickorna har fortfarande bättre resultat än pojkarna.  

Göteborgs Stads förskolor får ny organisation

2021-06-23 Utbildning

Börjar gälla 1 augusti. Förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad får ny organisation från den 1 augusti. Bland annat kommer förskolorna att delas in i områdena Nordost, Hisingen, Centrum och Sydväst. Detta som en anpassning till Göteborgs Stads geografiska indelning efter att stadsdelsförvaltningarna togs bort vid årsskiftet.

Göteborgs Stads grundskolor får ny organisation

2021-06-17 Utbildning

Mer likvärdig grundskola med hög kvalitet i undervisningen. När höstterminen startar i augusti inför Göteborg Stad en ny organisation för grundskolorna. ”Vi vill skapa en långsiktigt hållbar organisation som gör att skolorna blir starkare tillsammans. Skolorna ska få större möjlighet att samverka för att möta elevers olika behov av stöd och kunna ge stödet där det behövs som mest”, säger grundskoledirektör Bengt Randén.

Mer undervisning utomhus i förskolorna under pandemin

2021-06-15 Utbildning

Utvecklade arbetssätt. I Göteborgs Stads förskolor är barnen nu ute mer än tidigare. Att vara utomhus innebär andra utmaningar än då undervisningen sker inomhus och många förskolor har utvecklat sitt sätt att arbeta under pandemin.

Göteborgs Stads förskolor och skolor får ny lärplattform

2021-06-10 Utbildning

Hjärntorget och Pingpong byts ut. Nu är upphandlingen av ny lärplattform klar. I slutet av 2022 ska alla förskolor och skolor ha bytt till nya system. Göteborgs Stad har tecknat avtal med Unikum – unikt lärande AB för förskola och Vklass AB för skola, gymnasium och vuxenutbildning.  Idag använder alla förskolor och skolor Hjärntorget och Ping pong som nu byts ut.

Sommarlovskorten släpps om Folkhälsomyndigheten säger ok

2021-06-04 covid-19

Kommer bara delas ut om restriktionerna hävs. Göteborgs Stad har beställt sommarlovskort för fria resor med kollektivtrafiken av Västtrafik till alla Göteborgsungdomar från årskurs 6 till och med år 2 på gymnasiet samt år 3 i gymnasiesärskolan. Men det är fortfarande osäkert om korten kommer att skickas ut. Västtrafik inväntar Folkhälsomyndighetens besked om lättnader i restriktionerna för kollektivtrafiken.

Gymnasieelever från Göteborg och Usa möttes i EU-projekt

2021-06-04 covid-19

"Ett hav mellan, men vi är väldigt lika". Eleverna i tvåan på Jan Eliassons internationella profil på Hvitfeldtska gymnasiet har varit med i EU-projektet “Bridge the pond”. Där har de diskuterat samhällsfrågor med amerikanska gymnasieelever och tagit fram förslag på lösningar som de presenterat för politiker och tjänstepersoner.

Lärarakademin en hjälp till lärare under långt yrkesliv

2021-06-01 Utbildning

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Om några år blir bristen på utbildade lärare ännu större än vad den är i dag. Enligt Statistiska Centralbyrån kan redan 2033 bli en brist på cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare. För att förbättra för stadens elever och lärare har grundskoleförvaltningen startat Lärarakademin

Nya Långedragsskolan så gott som klar inför höstterminen

2021-06-01 Utbildning

Lågenergibyggnad med solceller på taket. När höstterminen startar får eleverna i Långedragsskolan gå i en nybyggd skola. Den har plats för dubbelt så många elever som den förra och något som är unikt är att den har ett uterum på tredje våningen.

Så mår elevhälsan

2021-05-28 Utbildning

Lärande och hälsa hänger tätt ihop. Elever som mår bra har mycket lättare att nå skolans mål. Dessutom är ökad måluppfyllelse hälsobyggande i sig. Men när elever mår dåligt har de svårt att lära sig – vad kan vi göra åt det? I senaste avsnittet av podden Skolverkstan samtalar grundskoledirektör Bengt Randén med rektorn Anna-Kristina Jerlhag och läraren Angelica Prybil.