Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Fredag 25 september

klart.se

Hvitfeldtska gymnasiet är Årets skolbibliotek 2020

2020-09-08 Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete gav resultat.  Hvitfeldtska gymnasiet utses till Årets skolbibliotek 2020 av Nationella Skolbiblioteksgruppen. Det får utmärkelsen bland annat för bibliotekariernas nära samarbete med lärarna och deras förankring i aktuella kursmoment.  

Utlånad personal kan bidra till mer jämlikhet i förskolan

Utlånad personal kan bidra till mer jämlikhet i förskolan

2020-09-01 Utbildning

Pernilla och Beata gjorde skillnad i Hjällbo. En barngrupp utan stabilitet vändes på några månader till en avdelning med gruppkänsla, trygghet och glädje. Pedagogerna Pernilla och Beata lånades in från en annan förskola för att hjälpa till att göra skillnad för barn i ett utsatt område.

Enkel modell ska underlätta demokratiarbetet i skolan

2020-08-25 Utbildning

“Demokrati syns i handlingar”. Projektet “Charta för demokrati i skolan” ska göra det lättare för de kommunala grundskolorna i Göteborg att utbilda självständigt tänkande och demokratiska medborgare. “Vi har tagit fram en enkel modell som ska vara ett stöd i det dagliga arbetet. Chartans utgångspunkt är att demokrati syns i handlingar”, säger Gunnel Falck, processledare på Center för skolutveckling.

Unga fick påverka samhället på ett positivt sätt

2020-08-20 Utbildning

Utbildades till Förändringsagenter på sommarjobbet. 150 gymnasieungdomar har utbildats till Förändringsagenter under sommaren. Syftet är att få dem att skapa på egen hand och påverka samhället i en positiv riktning. De arbetade i projektform och ett projekt som verkligen fick spridning handlade om att skapa en tryggare framtid för tjejer. “Många vill att vi fortsätter med projektet och gör fler videor”, säger Malak Bader som var med i gruppen.

Första skoldagen i nya lokaler på Svartedalsskolan och Åkeredsskolan

2020-08-19 Utbildning

”En glädjens dag”. Skolstarten är en stor dag för elever, vårdnadshavare och medarbetare. Varje år är det förändringar i Göteborgs Stads 160 skolor. Några flyttar in i en nybyggd skola, andra är glada över att de fått nya paviljonger att vara i. Vårt Göteborg har besökt Svartedalsskolan i Biskopsgården och Åkeredsskolan i Tynnered.

Skolval 2020: Internrevision och åtgärdsplan

Skolval 2020: Internrevision och åtgärdsplan

2020-08-17 Utbildning

Åtgärder för kommande skolval och skolplaceringar. Skolvalet och skolplaceringarna inför höstterminen 2020 har orsakat problem för såväl enskilda elever och vårdnadshavare som för grundskoleförvaltningen. Nu är grundskoleförvaltningens internrevisionsrapport åtgärdsplan klara.

Så förbereder sig Hvitfeldtska för skolstarten

2020-08-14 covid-19

Ettorna i skolan varje dag. Det är dags för skolstart. Göteborgs största gymnasieskola, Hvitfeldtska, förbereder sig nu för att välkomna eleverna tillbaka till lokalerna, efter att ha bedrivit distansundervisning stor del av våren. En lösning för att minska smittspridningen av covid-19 blir ett matsalstält på skolgården.

De kommunala gymnasieskolorna i Göteborg öppnar för möjligheten till distansundervisning i höst

2020-08-10 covid-19

Minskar trängseln i kollektivtrafiken. Utbildningsnämnden har genom sin ordförande Pär Gustafsson fattat beslut om att bedriva undervisning på distans för att minska trängseln i kollektivtrafiken, samt möjlighet för rektor att fatta beslut om undervisning på distans för enskilda elever och lärare.

Kreativa lösningar utvecklade pedagogiken på Kulturskolan

2020-07-29 covid-19

"Det är först i kris som vi faktiskt tar steget att prova nya saker". Hålla avstånd, begränsa kontakter och minska smittspridning är tre begrepp som varit vanliga de senaste månaderna. Men hur håller man avstånd i en dansklass? Och hur kan man undervisa riskfritt i körsång? Margareta och Veronika är två lärare som flyttade ut sina lektioner och som märkte ökad kreativitet hos både sina elever och sig själva.

Ny organisation för skolenheterna i Göteborg

2020-06-26 Utbildning

Göteborgs grundskolor får ny organisation. Skolenheter slås samman för att få bättre ekonomi, ökad likvärdighet, högre kvalité på undervisningen och färre skolbyten. Det är ett par av förändringarna i den omorganisation av stadens skolenheter som grundskolenämnden klubbade genom på torsdagen.