Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Tisdag 15 juni

klart.se

Mer undervisning utomhus i förskolorna under pandemin

2021-06-15 Utbildning

Utvecklade arbetssätt. I Göteborgs Stads förskolor är barnen nu ute mer än tidigare. Att vara utomhus innebär andra utmaningar än då undervisningen sker inomhus och många förskolor har utvecklat sitt sätt att arbeta under pandemin.

Göteborgs Stads förskolor och skolor får ny lärplattform

2021-06-10 Utbildning

Hjärntorget och Pingpong byts ut. Nu är upphandlingen av ny lärplattform klar. I slutet av 2022 ska alla förskolor och skolor ha bytt till nya system. Göteborgs Stad har tecknat avtal med Unikum – unikt lärande AB för förskola och Vklass AB för skola, gymnasium och vuxenutbildning.  Idag använder alla förskolor och skolor Hjärntorget och Ping pong som nu byts ut.

Sommarlovskorten släpps om Folkhälsomyndigheten säger ok

2021-06-04 covid-19

Kommer bara delas ut om restriktionerna hävs. Göteborgs Stad har beställt sommarlovskort för fria resor med kollektivtrafiken av Västtrafik till alla Göteborgsungdomar från årskurs 6 till och med år 2 på gymnasiet samt år 3 i gymnasiesärskolan. Men det är fortfarande osäkert om korten kommer att skickas ut. Västtrafik inväntar Folkhälsomyndighetens besked om lättnader i restriktionerna för kollektivtrafiken.

Gymnasieelever från Göteborg och Usa möttes i EU-projekt

2021-06-04 covid-19

"Ett hav mellan, men vi är väldigt lika". Eleverna i tvåan på Jan Eliassons internationella profil på Hvitfeldtska gymnasiet har varit med i EU-projektet “Bridge the pond”. Där har de diskuterat samhällsfrågor med amerikanska gymnasieelever och tagit fram förslag på lösningar som de presenterat för politiker och tjänstepersoner.

Lärarakademin en hjälp till lärare under långt yrkesliv

2021-06-01 Utbildning

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Om några år blir bristen på utbildade lärare ännu större än vad den är i dag. Enligt Statistiska Centralbyrån kan redan 2033 bli en brist på cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare. För att förbättra för stadens elever och lärare har grundskoleförvaltningen startat Lärarakademin

Nya Långedragsskolan så gott som klar inför höstterminen

2021-06-01 Utbildning

Lågenergibyggnad med solceller på taket. När höstterminen startar får eleverna i Långedragsskolan gå i en nybyggd skola. Den har plats för dubbelt så många elever som den förra och något som är unikt är att den har ett uterum på tredje våningen.

Så mår elevhälsan

2021-05-28 Utbildning

Lärande och hälsa hänger tätt ihop. Elever som mår bra har mycket lättare att nå skolans mål. Dessutom är ökad måluppfyllelse hälsobyggande i sig. Men när elever mår dåligt har de svårt att lära sig – vad kan vi göra åt det? I senaste avsnittet av podden Skolverkstan samtalar grundskoledirektör Bengt Randén med rektorn Anna-Kristina Jerlhag och läraren Angelica Prybil.

Specialläraren Helena hjälper eleverna att nå kunskapsmålen

2021-05-28 Utbildning

Hand och hjärna hänger ihop. Helena arbetar som speciallärare på Guldhedsskolan. I sitt arbete möter hon elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen. Helena ger eleverna verktyg för att kunna hänga med på ordinarie lektioner i klassrummet och som hjälper dem att nå kunskapsmålen.

Elever tog första spadtaget för nya Lundbyskolan

2021-05-27 Utbildning

Mötesplats för skola och fritid. På onsdagen tog elever första spadtaget för nya Lundbyskolan. Den nybyggda skolan får plats 630 elever i årskurserna sju till nio, kulturskola och grundsärskola för 20 elever. Skolan får också två sporthallar och Lundbygymnasiets aula kommer att bevaras.

Ny förskola har öppnat på Örtugsgatan i Högsbo

2021-05-26 Utbildning

Med plats för 72 barn. Hallå där Lise-Lotte Kristiansen, rektor för Göteborg Stads nya förskola Örtugsgatan 2 i Högsbo, hur känns det att den öppnat?  ”Det känns fantastiskt att förskolan nu är klar och att vi har öppnat. Vi har engagerade och kunniga pedagoger som nu håller på att skola in de första barnen”.