Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Onsdag 2 december

klart.se

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Från den 29 oktober gäller skärpta råd för att bromsa smittspridningen av Covid-19.
Mer information om hur vi minskar smittspridningen
Simhallar, gym och allmänhetens åkning stängt tillsvidare

Läs mer Stäng

Framtidsdrömmar uppmärksammas i utbildningskedjans kalender

2020-12-01 Utbildning

I dag öppnas första luckan. Barn, elever och vuxenstuderande berättar om sina framtidsdrömmar i en digital framtidskalender med 31 luckor. I dag, första december, öppnas första luckan.

Så har Göteborgs grundskolor förberett sig för distansundervisning

2020-11-27 covid-19

Sajt har gett stöd och inspiration. Många kommunala grundskolor årskurs 4–9 har förberett sig för distansundervisning om det skulle bli aktuellt. Förberedelserna startade redan i våras. ”Nu har vi återupptagit det arbete som gjordes då”, säger Malin Mogren, verksamhetsutvecklare på Digitalisering och innovation, grundskoleförvaltningen Göteborgs Stad.

Distansundervisning på gymnasieskolorna fortsätter

2020-11-27 covid-19

Beslutet gäller fram till 31 januari. De kommunala gymnasieskolorna ska fortsätta med undervisning på distans i samma omfattning som tidigare under hösten. Dessutom är det nu möjligt för utbildningsförvaltningens direktör att besluta om att stänga en skolenhet vid behov. ”Det gör att det går att ta snabbare beslut”, säger Tomas Berndtsson efter utbildningsnämndens beslut.  

Dialoger är grunden i grundskolans kvalitetsrapport

Dialoger är grunden i grundskolans kvalitetsrapport

2020-11-26 Utbildning

”Vi får syn på utvecklingsbehov”. Varje år publicerar grundskoleförvaltningen en kvalitetsrapport. Den är en koll på nuläget för kvaliteten i alla kommunala skol- och verksamhetsformer. Underlaget kommer bland annat från kvalitetsdialoger med rektorer.

Påvelundsskolans årskurser 7-9 går över till distansundervisning

2020-11-25 covid-19

Konstaterad smitta bland elever. Efter samråd med Smittskydd Västra Götaland går eleverna i årskurs 7–9 på Påvelundsskolan över till undervisning på distans, varvat med vanlig undervisning på skolan. Beslutet gäller från och med torsdag 26 november till och med tisdag 22 december. Anledningen är smitta bland elever på skolan.

Museer och konsthall träffar elever digitalt under pandemin

Museer och konsthall träffar elever digitalt under pandemin

2020-11-25 covid-19

Kostnadsfria lektioner. Göteborgs Stads museer och konsthall har fått ställa om sin skolverksamhet under pandemin. Sedan september erbjuder Göteborgs Konsthall digitala lektioner. ”Det är fint att vi kan erbjuda de här kostnadsfria lektionerna, och jag tror att formen är något vi kan fortsätta med även när samhället återgått till det normala”, säger Mija Renström, intendent för pedagogik.

Skolsköterskorna fortsätter sitt arbete under pandemin

2020-11-25 covid-19

“Det är en trygghet att ha tydliga riktlinjer”. Skolsköterskan spelar en viktig roll när det gäller att svara på frågor kring covid-19. “Våra aktuella riktlinjer är att vi ska fortsätta vårt arbete med elevernas hälsa, men i det ingår också att hålla sig uppdaterad”, säger Annica Carlsson, skolsköterska på Kärraskolan, som upplever att det var fler frågor och större oro i våras än nu.

Laura Paasio lär förskolebarn finska med lek och musik

2020-11-24 Utbildning

Besöker 20 förskolor varje vecka. Göteborgs Stad ingår i ett finskt förvaltningsområde och staden har länge erbjudit utbildning i finska till barn med koppling till det finska språket. Laura Paasio är anställd som ambulerande finsktalande förskollärare och besöker ett tjugotal förskolor varje vecka, för att prata finska med barn som önskat stöd.

Klasser på tre skolor i Göteborg går över till distansundervisning

2020-11-23 covid-19

Smitta hos elever och medarbetare. I samråd med Smittskydd Västra Götaland går skolklasser på tre skolor i Göteborg över till distansundervisning. Det gäller från och med måndag 23 november på två skolor och onsdag 25 november för den tredje. Anledningen är smitta hos elever på två av skolorna och hos medarbetare på en av skolorna.

Hellre uthållighet och struktur än jippon för framgång

2020-11-20 Utbildning

Långsiktigt ledarskap skapar trygghet. Om och om igen påpekas det att receptet för framgången för en skola är kontinuitet i ledarskapet. Det vill säga att rektorn arbetar länge på samma skola. Torbjörn Bengtsson har en unik erfarenhet från att ha arbetat på samma skola i 23 år. De senaste sju åren har han varit rektor, på Utmarksskolan. I senaste avsnittet av podden Skolverkstan samtalar han med grundskoledirektör Bengt Randén.