Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Fredag 5 mars

klart.se

Nya regionala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 ökar återigen i Västra Götaland. Från 17 februari till och med 14 mars gäller särskilda regionala rekommendationer för Västra Götaland. Utöver dessa gäller även Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd, liksom tidigare. Göteborgs Stads verksamheter anpassas och många har stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker någon av stadens verksamheter. Läs mer: Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Läs mer Stäng

Ungdomsfullmäktige vill veta mer om hur barn har det i Göteborg

2021-03-05 Utbildning

Har skickat enkät till förskolor och skolor. Hallå där Heba Soualem i ungdomsfullmäktige som skickat ut en enkät om barns rättigheter i Göteborg, varför gör ni den enkäten? - En barnrättsplan håller på att tas fram i Göteborg och vi har en barnrättsgrupp inom ungdomsfullmäktige, en referensgrupp som arbetar aktivt med förslaget.

Göteborgs kommunala gymnasier återgår till delvis närundervisning

2021-03-04 covid-19

Gäller från 15 mars. Eleverna i Göteborgs Stads gymnasier kommer från den 15 mars att återgå till delvis undervisning på plats i skolan. Det beslutade utbildningsnämnden på torsdagen. Återgången sker efter att de kommunala gymnasierna med några undantag haft distansundervisning på heltid sen den 7 december.

Sökes: 2500 kommunala sommarjobb i Göteborg

2021-03-04 covid-19

Intensivt arbete pågår. Göteborgs Stad kommer i år att erbjuda 4000 ungdomar kommunalt sommarjobb. I dagsläget finns 1500 platser och ett intensivt arbete pågår för att hitta fler. “Det är ett bra sätt att ge ungdomarna erfarenhet av arbetslivet och att de får träffa ungdomar från andra delar av staden”, säger Sofia Gustafsson, enhetschef på Centrum för arbetsmarknadsanställningar enhet 1.

Förskolerektor ser flera fördelar med att slå ihop förskolor

2021-03-02 Utbildning

”Vi kan hjälpas åt”. Smidigare öppningar och stängningar, jämnare åldersfördelning i barngrupperna och mer tid för planering. Andriette Enger är rektor på de sammanslagna förskolorna Morängatan 9 och 18 och lyfter fram flera fördelar med en större enhet.

Göteborgs Stads högstadieskolor går över till distansundervisning

2021-02-22 covid-19

Gäller till och med 26 februari. Från och med i morgon tisdag 23 februari kommer Göteborgs kommunala högstadieskolor att gå över till undervisning på distans. Detta eftersom smittskydd i Västra Götalandsregionen rekommenderar det för att minska spridningen av covid-19 efter sportlovet.

Distansundervisning för högstadier och gymnasier efter sportlovet

2021-02-22 covid-19

Ny rekommendation från Smittskydd Västra Götaland. Smittskydd Västra Götaland gick på söndagskvällen ut med en ny rekommendation för skolorna i Västra Götalandsregionen med anledning av risk för ökad smittspridning. Rekommendationen innebär fjärr- eller distansundervisning så långt möjligt i högstadier och gymnasieskolor i Västra Götaland veckan efter sportlovsveckan.

Distansundervisningen för Göteborgs Stads gymnasieskolor förlängs

2021-02-19 covid-19

Gäller till och med 14 mars. Spridningen av covid-19 har börjat öka igen i Västra Götaland. Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare har därför beslutat om nya regionala rekommendationer som gäller från 17 februari till och med 14 mars.

Gemensam satsning för unga arbetslösa

2021-02-19 covid-19

Staden, civilsamhälle och företag är med. Göteborgs Stad, civilsamhälle och företag gör en gemensam satsning för unga arbetslösa. Insatsen kallas Fair play och riktar sig till ungdomar mellan 18-25 år.

Modersmålets dag firas digitalt

2021-02-18 covid-19

Elever berättar på 70 olik språk. Modersmålets dag firas världen över på måndag 22 februari. I Göteborg brukar Språkcentrum bjuda in till fest och firande på Världskulturmuseet, men i år blir firandet digitalt. ”Istället för att fira en dag, firar vi i tre veckor genom att på en egen digital plattform dela med oss av elevernas berättelser”, berättar Amor Segerhammar, enhetschef på Språkcentrum.

Elev från Bagaregårdsskolan skapade årets majblomma

2021-02-16 Utbildning

Alla barn kan skicka in förslag på nästa års blomma. När Åsa Svärd, lärare i bild, svenska och samhällsvetenskap på Bagaregårdsskolan frågade sina elever om de vill var med och tävla om att få skapa årets majblomma sa eleverna ja! ”Jag har lärt mina elever olika sätt att skapa bilder med hjälp av linjer och former under våra lektioner i bild” berättar hon.