Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning
2002-04-08 Utbildning

Göteborgs Stad har startat ett program för att stötta nya lärare att bli trygga i sin roll. I programmet ingår möjlighet att bilda nätverk med andra lärare, mentorskap och en presentation av Göteborgs Stad som arbetsgivare. Idag och på onsdag får de nya lärarna bland annat lära sig om skolans styrning och hur den politiska organisationen fungerar.

2002-04-04 Utbildning

Göteborgs Stads Vuxenutbildning anordnar i mitten på april en minimässa om vuxenutbildning i Nordstan. Arrangemanget ingår i den nationella kampanjen ”Kunskapsveckan” som hålls för tredje året. Även ute i stadsdelarna hålls det mässor och öppet hus kring vuxenutbildning.

2002-04-04 Utbildning

Studium, det kommunala vuxenutbildningsföretaget, koncentrerar medieutbildningarna till Lindholmen och Studium Hisingen. Det är en medveten strategi i och med planerna på ett mediecentrum på Lindholmen på Hisingen där flera TV-kanaler funderar på att etablerar sig. Studium Hisingen visar bland annat upp medieutbildningarna denna månad under ett öppet hus.

2002-03-18 Utbildning

Sveriges ledande forskning i statsvetenskap finns vid Göteborgs universitet. Det visar en utvärdering gjord av Vetenskapsrådet.

2002-03-09 Utbildning

Att stå med ett betyg i handen är en klar fördel när man söker jobb och ett måste för att kunna skaffa sig högre utbildning. I Göteborg pågår ett pilotprojekt där personer med yrkeskunskap, men utan betyg, genom så kallad validering ändå kan få ett betyg.

2002-03-07 Utbildning

Projektet ”Elevmedverkan och IT”, som pågått under flera år i Göteborgs gymnasieskolor har permanentats. Under namnet Elevforum ska arbetet nu fortsätta med att få elever att ta ett större ansvar och få mer inflytande över sin gymnasieutbildning.

2002-03-06 Utbildning

Det ska bli lättare för arbetslösa att få en praktikplats inom äldre-, handikapp- och barnomsorgen i Göteborg. Lösningen är att kommunen centralt står för praktikpengen som staten kräver.

2002-03-06 Utbildning

Ungdomars föreställningar om demokrati och politik, deras eget handlande och demokratiska utveckling blir föremål för analys när Göteborgs universitet startar ett nytt forskningsprogram.

2002-03-04 Utbildning

Tretton organisationer i sex EU-länder har gått samman för att bilda ett nätverk för att förbättra konflikthanteringen i skolan. I fredags lämnade Kris- och Jourverksamheten in en ansökan till EU för att söka finansiering till projektet. Går ansökan igenom, kommer nätverket att koordineras av Stadsdelsförvaltningen i Linnéstaden.

2002-02-28 Utbildning

Chalmers varslar 23 personer om uppsägning på grund av medels- och arbetsbrist. Den största orsaken till bristen på medel är ökade lokalkostnader.

Fler nyheter

Visa fler artiklar »»

Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 23 maj

Sändningen startar klockan 16 på torsdag 23 maj.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för bostäder och verksamheter i Pustervik, gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet, detaljplan för Västlänkens station Korsvägen och åtgärder för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier på Göteborgs Stads arbetsplatser var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 22 maj. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling