Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning
2002-04-16 Utbildning

Chalmers har startat en skola för forskarstuderande som forskar kring dagens telekommunikations- och datorsystem. Målet är att utbilda forskare av högsta internationella klass.

2002-04-15 Utbildning

På måndagen presenterades den preliminära intagningen för 11.000 gymnasieelever i Göteborgsregionen. Det fria valet har lett till att många elever från Partille, Mölndal och Kungälv väljer att studera i Göteborg. Friskolorna är populära, var fjärde göteborgselev har valt en friskola. Donnergymnasiet är populärast, tätt följt av Sigrid Rudebecks gymnasium och Den seglande gymnasieskolan. Det visar statistik som Göteborgsregionens kommunalförbund sammanställt.

2002-04-08 Utbildning

Göteborgs Stad har startat ett program för att stötta nya lärare att bli trygga i sin roll. I programmet ingår möjlighet att bilda nätverk med andra lärare, mentorskap och en presentation av Göteborgs Stad som arbetsgivare. Idag och på onsdag får de nya lärarna bland annat lära sig om skolans styrning och hur den politiska organisationen fungerar.

2002-04-04 Utbildning

Göteborgs Stads Vuxenutbildning anordnar i mitten på april en minimässa om vuxenutbildning i Nordstan. Arrangemanget ingår i den nationella kampanjen ”Kunskapsveckan” som hålls för tredje året. Även ute i stadsdelarna hålls det mässor och öppet hus kring vuxenutbildning.

2002-04-04 Utbildning

Studium, det kommunala vuxenutbildningsföretaget, koncentrerar medieutbildningarna till Lindholmen och Studium Hisingen. Det är en medveten strategi i och med planerna på ett mediecentrum på Lindholmen på Hisingen där flera TV-kanaler funderar på att etablerar sig. Studium Hisingen visar bland annat upp medieutbildningarna denna månad under ett öppet hus.

2002-03-18 Utbildning

Sveriges ledande forskning i statsvetenskap finns vid Göteborgs universitet. Det visar en utvärdering gjord av Vetenskapsrådet.

2002-03-09 Utbildning

Att stå med ett betyg i handen är en klar fördel när man söker jobb och ett måste för att kunna skaffa sig högre utbildning. I Göteborg pågår ett pilotprojekt där personer med yrkeskunskap, men utan betyg, genom så kallad validering ändå kan få ett betyg.

2002-03-07 Utbildning

Projektet ”Elevmedverkan och IT”, som pågått under flera år i Göteborgs gymnasieskolor har permanentats. Under namnet Elevforum ska arbetet nu fortsätta med att få elever att ta ett större ansvar och få mer inflytande över sin gymnasieutbildning.

2002-03-06 Utbildning

Det ska bli lättare för arbetslösa att få en praktikplats inom äldre-, handikapp- och barnomsorgen i Göteborg. Lösningen är att kommunen centralt står för praktikpengen som staten kräver.

2002-03-06 Utbildning

Ungdomars föreställningar om demokrati och politik, deras eget handlande och demokratiska utveckling blir föremål för analys när Göteborgs universitet startar ett nytt forskningsprogram.

Fler nyheter

Visa fler artiklar »»

Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Göteborgs Stads kalendarium

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Genomgång av totalekonomin för Projekt Skeppsbron, utredning av hur av hur avtalet om särskild anställningstrygghet kan avvecklas och central samordningsfunktion för omplacering och omställning var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 19 juni. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling