Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Torsdag 9 juli

klart.se

Många bränder i Göteborg anlagda

2003-03-13 Utbildning

Nära hälften av de över ettusen bränder som Räddningstjänsten Storgöteborg larmades ut till under 2002 var anlagda enligt Räddningstjänstens tidning Brandscoopet. Motsvarande siffra för kommunala byggnader som daghem och skolor är 80 till 90 procent.

Bergsjön satsar på handikappidrott

2003-03-13 Utbildning

Genom Bergsjöskolans HÖS-projekt ”Huvud-Öra-Spring” satsas det på hälsofrågor och utökade idrottstimmar. I förra veckan besökte klasserna 3-6 Handikappmässan på Svenska Mässan. En förberedelse för det som nu är i full gång, temat handikapp och handikappidrott.

Unikt skolprojekt i Lundby får EU-bidrag

2003-03-12 Utbildning

Elever som är i riskzonen för kriminalitet eller missbruk ska få extra hjälp i Lundby. Tre skolor i stadsdelen får dela på 1,2 miljoner kronor i EU-bidrag till ett unikt projekt som ska öka stödet för eleverna.

Vuxenutbildningen Göteborg får ny chef

2003-03-04 Utbildning

Jan Rösman har utsetts till tillförordnad chef för Göteborgs Stads vuxenutbildningsförvaltning. Han har närmast arbetat som kommundirektör i Mölndal. Jan Rösman kommer att leda förändringsarbetet i förvaltningen när den krymps från fem lokala enheter och en central vägledning, till tre fullservicekontor. Förändringen är en följd bland annat av ett underskott på 52 miljoner kronor från år 2002.

Fler lärare i Göteborgs skolor

2003-02-25 Utbildning

Regeringen satsar 17,5 miljarder kronor under sex år i en särskild satsning för att landets skolor och fritidshem ska kunna anställa fler. I Göteborgs grundskolor har satsningen resulterat i motsvarande 195 nya tjänster.

Vuxenutbildningen får ny organisation efter underskott

2003-02-20 Utbildning

Vuxenutbildningen Göteborg tvingas minska personalstyrkan från 115 till 65 anställda. För att spara ytterligare ska verksamheten även omorganiseras. Det beslutade vuxenutbildningsnämnden under torsdagen.

95.000 göteborgare tycker till om skola och förskola

2003-02-07 Utbildning

95.000 föräldrar med barn i Göteborgs skolor och förskolor får i dagarna en enkätundersökning i brevlådan. För fjärde året vill kommunen veta vad föräldrarna tycker om skolan. Nytt för i år är frågor om elevhälsa.

Var tredje friskoleplats utan sökande

2003-02-03 Utbildning

Nästan var tredje plats på friskolorna i Göteborgsregionen saknar sökande i förstahandsvalet till gymnasiet. Det visar sammanställningen av elevernas val till gymnasieskolan läsåret 2003/2004. Bernadottegymnasiet är den mest populära gymnasieskolan.

Universitet skapar intellektuell mötesplats

2003-01-30 Utbildning

Göteborgs universitet ska bygga en akademisk retreat- och konferensanläggning på Jonsereds herrgård i Partille kommun. Förhoppningen är att det tvärkulturella centrat ska skapa en inspirerande miljö för forskare, författare och andra som behöver lugn och ro för att tänka och skriva.

Vuxenutbildningen måste spara 46 miljoner

2003-01-30 Utbildning

För att spara pengar planerar den kommunala vuxenutbildningsförvaltningen att banta sin administration. Verksamheten dras med ett underskott från förra året på 46 miljoner kronor. Om kommunstyrelsen inte godkänner att besparingen görs under en treårsperiod krävs kraftiga nedskärningar av utbildningsplatserna. Vuxenutbildningsförvaltningen bedömer i så fall att 2.000 – 2.500 utbildningsplaster försvinner inför hösten 2003.