Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Fredag 3 juli

klart.se

Miljonanslag till projekt vid IT-universitetet

2002-12-04 Utbildning

Vetenskapsrådet har beviljat sammanlagt 1,5 miljon kronor till ett forskningsprojekt vid IT-universitetet i Göteborg. Pengarna ska gå till studier om livslångt lärande med hjälp av IT.

Vättleskolan får EU-bidrag mot skolk

2002-12-02 Utbildning

Vättleskolan i närheten av Agnereds centrum får drygt en miljon kronor från EU för att minska skolket och få eleverna att låta bli att använda droger. Projektet som kallas ”Ringar på vattnet” ska fånga upp de ungdomar som riskerar att råka illa ut.

Göteborgs universitet med i nationell exjobb-pool

2002-11-14 Utbildning

Göteborgs universitet har anslutit sig till den nya Nationella exjobb-poolen som startade i oktober. Via Internet ska studenter och arbetsgivare kunna hitta varandra och komma överens om ett examensarbete. Den digitala mötesplatsen fyller en viktig funktion för kontakten mellan studerande och företag.

Lärare arbetar i nätverk för attraktivare skola

2002-11-13 Utbildning

Denna vecka träffas lärare och skolledare från sju kommuner i Göteborg för att i nätverksform arbeta med utveckling av skolorna i sina hemkommuner. Mötet är en del i det stora utvecklingsprojektet ”Attraktiv skola” som pågår i en rad kommuner i landet.

Framtidsfrågor får svar på mässa

2002-11-09 Utbildning

Allt färre ungdomar skaffar sig en yrkesutbildning före 20 års ålder. Allt fler studerar vidare, tar tillfälliga jobb eller reser ut i världen. - Om några år riskerar vi en akut brist på yrkesutbildad arbetskraft, säger Lena Heldén Filipsson på Företagarnas Riksorganisation.

Hög kvalitet på kommunens utbildningsanordnare

2002-10-30 Utbildning

De utbildningsanordnare som Göteborgs Stad anlitar håller hög kvalitet och de studerande är nöjda med sin utbildning. Det visar en kvalitetsgranskning från vuxenutbildningsförvaltningen som presenterades under onsdagen. Granskningen visar också att mer kunskap om lagar och förordningar som styr utbildningen efterfrågas.

2.500 lärare i nationell konferens i Göteborg

2002-10-25 Utbildning

2.500 lärare, skolforskare och andra med intresse för skola möts i nästa vecka i en nationell konferens i Göteborg. Konferensen ”Attraktiv skola – mötesplats Göteborg” är ett led i arbetet med att lättare kunna anställa lärare och att behålla de i skolan. Utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros är en av talarna.

Kommunstyrelsen föreslås ta över Studiums verksamhet

2002-10-25 Utbildning

Stadskansliet föreslår att kommunstyrelsen tillsvidare tar över ansvaret för den vuxenutbildning som det kommunala bolaget Studium bedriver. Bolaget har hamnat i svåra ekonomiska problem efter att ha förlorat en stor del av utbildningsuppdragen i en upphandling tidigare i höst. Vad som kommer att hända med Studium i framtiden ska utredas ytterligare.

Studerande nöjda med vuxenutbildningen

2002-10-23 Utbildning

Vuxenutbildningen i Göteborg får i stort sett gott betyg av de studerande. Det visar den nya enkätundersökning som Statistiska Centralbyrån gjort på uppdrag av Vuxenutbildningsnämnden i Göteborg. Resultatet är detsamma som året innan.

Unga spekulerar på Universeum

2002-10-22 Utbildning

Gymnasieelever inom projektet Unga Spekulerar debatterar på tisdagen teknik och framtidsvisioner på Universeum. Eleverna ska diskutera ämne som till exempel kloning, fosterdiagnostik och robotar i äldrevården med forskare och politiker.