Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Onsdag 20 januari

klart.se

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen

Den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten ytterligare nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen. Göteborgs Stads verksamheter anpassas och många har stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker någon av stadens verksamheter. Läs mer: Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Läs mer Stäng

Kvalitetsrapporten klar för Göteborgs Stads skolor

2020-12-14 Utbildning

Fler elever i årkurs 9 blir behöriga till gymnasiet. Insatser i de tidiga åldrarna är viktiga och behöver bli fler. Samtidigt står skolorna inför utmaningen att anställa fler behöriga lärare. Detta framgår av grundskoleförvaltningen kvalitetsrapport för läsåret 2019/2020.

Höstterminen slutar tidigare

2020-12-07 covid-19

18:e istället för 22:e december. På grund av covid-19 beslutade ordförande i grundskolenämnden idag 7 december att flytta två skoldagar från höstterminen 2020 till vårterminen 2021. Syftet är att göra anpassningar utifrån det ansträngda bemanningsläget på skolorna och att minska spridningen av smitta i samhället.

Barn ska vara hemma om familjemedlem har covid−19

2020-12-02 covid-19

Förskolorna välkomnar nya rekommendationen. Även yngre barn ska stanna hemma om någon de bor med har covid−19. Det är Folkhälsomyndighetens nya rekommendation med syfte är skapa arbetsro på förskolor och skolor. ”Vi gläds åt det här beskedet”, säger Eva Jakobsson, chefskoordinator på förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

Framtidsdrömmar uppmärksammas i utbildningskedjans kalender

2020-12-01 Utbildning

I dag öppnas första luckan. Barn, elever och vuxenstuderande berättar om sina framtidsdrömmar i en digital framtidskalender med 31 luckor. I dag, första december, öppnas första luckan.

Så har Göteborgs grundskolor förberett sig för distansundervisning

2020-11-27 covid-19

Sajt har gett stöd och inspiration. Många kommunala grundskolor årskurs 4–9 har förberett sig för distansundervisning om det skulle bli aktuellt. Förberedelserna startade redan i våras. ”Nu har vi återupptagit det arbete som gjordes då”, säger Malin Mogren, verksamhetsutvecklare på Digitalisering och innovation, grundskoleförvaltningen Göteborgs Stad.

Distansundervisning på gymnasieskolorna fortsätter

2020-11-27 covid-19

Beslutet gäller fram till 31 januari. De kommunala gymnasieskolorna ska fortsätta med undervisning på distans i samma omfattning som tidigare under hösten. Dessutom är det nu möjligt för utbildningsförvaltningens direktör att besluta om att stänga en skolenhet vid behov. ”Det gör att det går att ta snabbare beslut”, säger Tomas Berndtsson efter utbildningsnämndens beslut.  

Dialoger är grunden i grundskolans kvalitetsrapport

Dialoger är grunden i grundskolans kvalitetsrapport

2020-11-26 Utbildning

”Vi får syn på utvecklingsbehov”. Varje år publicerar grundskoleförvaltningen en kvalitetsrapport. Den är en koll på nuläget för kvaliteten i alla kommunala skol- och verksamhetsformer. Underlaget kommer bland annat från kvalitetsdialoger med rektorer.

Påvelundsskolans årskurser 7-9 går över till distansundervisning

2020-11-25 covid-19

Konstaterad smitta bland elever. Efter samråd med Smittskydd Västra Götaland går eleverna i årskurs 7–9 på Påvelundsskolan över till undervisning på distans, varvat med vanlig undervisning på skolan. Beslutet gäller från och med torsdag 26 november till och med tisdag 22 december. Anledningen är smitta bland elever på skolan.

Museer och konsthall träffar elever digitalt under pandemin

Museer och konsthall träffar elever digitalt under pandemin

2020-11-25 covid-19

Kostnadsfria lektioner. Göteborgs Stads museer och konsthall har fått ställa om sin skolverksamhet under pandemin. Sedan september erbjuder Göteborgs Konsthall digitala lektioner. ”Det är fint att vi kan erbjuda de här kostnadsfria lektionerna, och jag tror att formen är något vi kan fortsätta med även när samhället återgått till det normala”, säger Mija Renström, intendent för pedagogik.

Skolsköterskorna fortsätter sitt arbete under pandemin

2020-11-25 covid-19

“Det är en trygghet att ha tydliga riktlinjer”. Skolsköterskan spelar en viktig roll när det gäller att svara på frågor kring covid-19. “Våra aktuella riktlinjer är att vi ska fortsätta vårt arbete med elevernas hälsa, men i det ingår också att hålla sig uppdaterad”, säger Annica Carlsson, skolsköterska på Kärraskolan, som upplever att det var fler frågor och större oro i våras än nu.