Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Lördag 28 januari

klart.se

Nya kommunstyrelsen beslutad i fullmäktige

2006-11-23 Val 2006

På torsdagen klubbades det formella beslutet i kommunfullmäktige om vilka ledamöter som ska ingå i kommunstyrelsen från och med årsskiftet. Liksom under nuvarande mandatperiod utgörs stadens styre av tretton ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Nya fullmäktige sammanträder för första gången

2006-11-02 Val 2006

De folkvalda i Göteborgs nya kommunfullmäktige samlas på torsdagskvällen till sitt första sammanträde i Börshuset. Största nyheterna är att Centerpartiet är tillbaka igen och att Sverigedemokraterna gör entré i fullmäktige med ett mandat.

Valnämnden tackade för framgångsrik förtidsröstning

2006-10-16 Val 2006

”Tack för hjälpen alla valarbetare! Ni gjorde succén möjlig.” Det var Valnämndens budskap under måndagens festligheter i Börshuset. Inbjudna var den personal på bibliotek, stadsdelsförvaltningar och andra kommunala arbetsplatser som fått jobba extra hårt under årets förtidsröstning.

Fler kryssade i Göteborgs kommunval

2006-09-26 Val 2006

Intresset för personvalet till Göteborgs kommunfullmäktige var större i år jämfört med valet 2002. I år tog 83.400 göteborgare chansen att kryssa "sin" kandidat, jämfört med drygt 81.000 för fyra år sedan.

Kommunfullmäktige i Göteborg får två nya partier

2006-09-24 Val 2006

Göteborgs kommunfullmäktige får två nya partier. Centerpartiet och Sverigedemokraterna får var sin plats i fullmäktige. Det framgår av det slutgiltiga valresultatet som blev klart på söndagen.

Förtidsröstningen slog nytt rekord i Göteborg

2006-09-18 Val 2006

Poströstningen har försvunnit men förtidsröstningen har tagit över, och det med besked. 90.000 göteborgare valde att lägga sin röst på ett annat ställe än i sin ordinarie vallokal. Det är tio procent fler än de som förr gick till posten och la sin röst.

Ökat men ojämnt valdeltagande i Göteborg

2006-09-18 Val 2006

Valdeltagandet i Göteborg steg med en dryg procentenhet i årets val jämfört med valet 2002. Men olikheterna mellan stadsdelarna består. I väster utnyttjar kring 90 procent av de röstberättigade sin möjlighet att påverka, i nordost gör på sina ställen färre än hälften samma sak.

Nya valdistrikt ger tydligare statistik

2006-09-18 Val 2006

För första gången presenteras valresultatet i Göteborg uppdelat efter stadsdelarnas geografiska utbredning. Det är förändrad indelning av valdistrikten som gör den här redovisningen möjlig. Indelningen i 279 nya valdistrikt kommer att underlätta arbetet i framtiden, men möjligen försvåra jämförelser bakåt.

S, v och mp stärker övertaget i Göteborgs fullmäktige

2006-09-18 Val 2006

Moderaterna går framåt, folkpartiet backar och Sverigedemokraterna tar ett mandat i Göteborgs kommunfullmäktige. Men totalt sett stärker s, v och mp sitt övertag med ett mandat. Det visar det preliminära valresultatet när rösterna i 276 av Göteborgs 279 valdistrikt räknats strax före klockan ett på valnatten.

Djungelvagnen fick flest röster i barnvalet

2006-09-17 Val 2006

5.694 röster fick spårvagnsmotivet Djungel när ungefär 15.000 Göteborgsbarn sagt sitt i det unika barnvalet. Valet har gällt utseendet på en spårvagn och på bibliotekens lånekort för barn. "Fågel, fisk eller mittemellan" är det vinnande förslaget på nytt bibliotekskort.