Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Torsdag 23 mars

klart.se

Prenumerera på Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Få nyheter från Göteborgs Stad varje vardag eller fredag – anmäl dig här

Läs mer Stäng

Förtidsröstningen har startat

2011-05-05 Val 2010

Funktionärerna har utbildats extra noga. Nu har förtidsröstningen till regionvalet i Västra Götaland startat. Redan första dagen kom många röstande, som exempelvis till Stadsbiblioteket. Regionvalet görs om efter felaktigheter förra gången och nu är kontrollen skärpt.

Åtgärder ska säkra demokratiska val

2011-04-27 Val 2010

Har lärt av misstagen. Valnämnden i Göteborgs Stad har fått kritik för sitt sätt att hantera valet i höstas. Inför omvalet till regionfullmäktige den 15 maj genomför man ett antal åtgärder för att säkra att allt nu går rätt till. Valnämnden menar samtidigt att en del kritik beror på missförstånd, och på okunskap om hur det svenska valsystemet är utformat.

Förtidsröstning på 35 platser när regionvalet görs om

2011-04-06 Val 2010

Kortare tid. Den 15 maj är det omval till regionfullmäktige i Västra Götaland efter att det begicks fel i samband med valet i höstas. Förtidsröstningen i Göteborg blir kortare i tid men på lika många platser som vid valen i höstas.

Nu drar planeringen igång inför omvalet 15 maj

2011-02-24 Val 2010

Nu är det beslutat vilket datum det blir omval till regionfullmäktige i Västra Götalands län, så nu rullar förberedelserna i gång. Den 15 maj är vallokalerna öppna för medborgarna att lägga sin röst. Under tio dagar innan dess är det möjligt att förtidsrösta.

Länsstyrelsen vill ha omval till regionen 15 maj

2011-02-17 Val 2010

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i dag beslutat att säga ja till Valmyndighetens förslag om omval till regionfullmäktige den 15 maj i år. Länstyrelsen konstaterar att det är en rimlig tid för att hinna med alla förberedelser.

Nya kommunstyrelsen fastställd av fullmäktige

2010-11-26 Val 2010

Göteborgs kommunfullmäktige har nu fastställt den nya kommunstyrelsen för mandatperioden 2011-2014. En nyhet är att kommunalråden med rotelansvar delas in i tre olika grupper – den ekonomiska, ekologiska och sociala. Även förvaltningar och bolag delas in i de tre dimensionerna för hållbar utveckling.

Ökat valdeltagande i alla stadsdelar

2010-10-05 Val 2010

Göteborgarnas valdeltagande ökade och var i årets val närmare riksgenomsnittet än på länge. Det ökade valdeltagandet var ganska jämnt fördelat mellan stadsdelarna. Dock kvarstår det gamla sambandet mellan andelen utrikes födda i en valkrets och andelen röstande. Det visar stadskansliets analys.

Partierna olika starka i olika stadsdelar visar analys

2010-10-05 Val 2010

Flera intressanta samband visar sig när stadskansliets statistikgrupp analyserade årets valresultat till kommunfullmäktige. Bland annat framstår vissa partier som varandras motsatser: Där det ena partiet är starkt är det andra svagt och vice versa.

Valresultatet klart i Göteborg – knapp majoritet för S-V-MP

2010-09-27 Val 2010

Den preliminära mandatfördelningen från valnatten gäller. När S, V och MP lägger ihop sina röster får de knapp majoritet i kommunfullmäktige – 41 mandat av totalt 81. Och allt fler göteborgare går och röstar. Den slutliga rösträkningen som avslutades på söndagen visar ett valdeltagande på 79 procent – en ökning med 2,8 procentenheter.

40 procent röstade i förtid – nytt rekord i Göteborg

2010-09-20 Val 2010

Ännu en gång har göteborgarna slagit sitt rekord i mängden förtidsröster. Ungefär 40 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige avlades via förtidsröst. Det är att jämföra med drygt 30 procent 2006 – som var ett rekord då. Göteborg kan också skryta med Sveriges mest välbesökta förtidsröstningsställe.