Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Torsdag 18 augusti

klart.se

Personer med funktionsnedsättning möter politiker på valevent

2022-08-17 Val 2022

Fler röster ska höras. Den 31 augusti kl 13-17 är ett unikt tillfälle att inhämta kunskap om politik och demokrati inför valet i september. Under dagen kan personer med funktionsnedsättning möta lokala politiker, ställa frågor och få information under trevliga former.

Panelsamtal om elevråd under Frihamnsdagarna

2022-08-17 Demokrati och delaktighet

Viktigt verktyg för skolutveckling. Hallå där Paula Aijmer, samordnare för jubileumsprojektet Demokratisatsning med ungt inflytande. Under Frihamnsdagarna medverkar ni med programpunkten “Vad är meningen med elevråd?”, vad handlar det om?

Satsning på ökat valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning

2022-08-01 Val 2022

Staden och civilsamhället i gemensam satsning. I höst är det val till riksdag, regioner och kommunfullmäktigen. Den grupp med lägst valdeltagande i jämförelse med andra är personer med funktionsnedsättning.

Ny virtuell vallokal ska öka kunskapen om att rösta

2022-07-07 Val 2022

Nu presenteras den virtuella vallokalen. Tanken är att man i den virtuella vallokalen ska lära sig hur det går till att rösta i en vanlig vallokal, säger Pelle Karlsson. Han är en av teknikmentorerna inom Göteborgs Stads dagliga verksamhet för personer med funktionsnedsättningar som har skapat den virtuella vallokalen.

Valambassadörer ska få fler att rösta

2022-07-05 Val 2022

Valstärkande insats där deltagandet är lågt. På Rymdtorget i Bergsjön pratar valambassadörerna Juhaina Swaid och Rajaa Alkorayshi med förbipasserande bergsjöbor om demokrati, rätten att påverka och Sveriges valsystem. Valambassadörerna är en av Göteborgs Stads demokratisatsningar inför höstens val.

Förtidsrösta gärna inför riksdags- och kommunalvalet i september

2022-06-28 Val 2022

Kan bli köer på valdagen. Den 11 september är det val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och Sveriges riksdag. Det går att rösta på valdagen, men det går också att förtidsrösta från den 24 augusti. “Förtidsrösta gärna om du har möjlighet att göra det”, säger Frida Nowotny, valchef i Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad gör stor satsning på valambassadörer

2022-04-07 Val 2022

Kraftsamling för att få fler att rösta i höst. Göteborgs Stads valstärkande arbete startar i april och syftet är att få ett ökat och mer jämlikt valdeltagande. “En av våra största satsningar är valambassadörer för att nå boende i områden med lägre valdeltagande”, säger Aldina Mehmedovic, utvecklingsledare och samordnare av det valstärkande arbetet på förvaltningen för demokrati och medborgarservice.

Göteborg behöver röstmottagare inför valet i  höst

2022-03-02 Val 2022

Gör en insats för demokratin. Vill du göra en insats för demokratin? Då kan du anmäla intresse för att bli röstmottagare på valdagen i Göteborg i höst. “Jag tycker det är något alla ska prova på. Stoltheten att vara röstmottagare och ta emot andras demokratiska röster, det är ett stort ansvar och helt fantastiskt”, säger valarbetaren Carolina Schmidt.