Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Lördag 28 januari

klart.se

Valambassadörer fick göteborgarna att gå till valurnorna  

2022-11-29 Val 2022

Informationskampanj utvärderad. En fjärdedel av de som träffat en valambassadör uppger att samtalet fick dem att gå och rösta i valet. Det visar en utvärdering av Göteborgs Stads insatser inför valet, som riktades mot grupper och bostadsområden där valdeltagandet tidigare varit lågt.  

Stort analysarbete i höst kring göteborgarnas valdeltagande

2022-10-04 Val 2022

Statistik och undersökning. Färre göteborgare röstade i valet 2022 jämfört med 2018. Göteborgs Stad ska nu analysera detta och även göra en undersökning.

Valresultatet för Göteborgs kommunfullmäktige fastställt

2022-09-29 Val 2022

Mandatfördelningen klar. De 81 mandaten i Göteborgs kommunfullmäktige är nu fördelade, efter att det slutliga valresultatet har fastställts av länsstyrelsen i Västra Götaland.

Valambassadörer har pratat med tio tusen göteborgare

2022-09-07 Val 2022

Turnerar med demokratibuss. Med bara dagar kvar till valet slutspurtar nu Göteborgs Stad för att inspirera göteborgarna att gå och rösta. Sextio anställda valambassadörer har hittills pratat med nästan tio tusen människor och fortsätter fram till valdagen. Kända göteborgare uppmanar i sociala medier att använda sin röst och i den virtuella vallokalen kan du nu gå in i en verklig förtidsröstningslokal och öva på att rösta.

Demokratidag i Angered ska inspirera fler att rösta

2022-09-05 Val 2022

Kan rösta på plats.   Dagen innan valdagen arrangerar Kulturhuset Blå Stället en demokratidag för att uppmuntra fler att använda sin demokratiska rättighet att rösta i valet till riksdag, region och kommun.

Gårdstensskolan satsar på skolvalet och ungdomsfullmäktige

2022-09-05 Val 2022

"Vi vill skapa intresse för demokrati och politik". I förra veckan var det skolval på Gårdstensskolan. Alla elever i årskurs 6-9 deltog. "Vi vill skapa intresse för demokrati och politik och visa för eleverna hur de kan påverka samhället. Samtidigt vill vi visa hur ett val går till", berättar Alfred Zakrisson, biträdande rektor på Gårdstensskolan.  

Stor uppslutning när personer med funktionsnedsättning mötte politiker

2022-09-02 Val 2022

"Det känns lite lättare att veta hur jag ska rösta". 50 duvor flög mot den blå himlen och markerade invigningen av valeventet Din röst. Runt 200 personer hade tagit sig till Växthuset i Västra Frölunda, för att möta politiker och ställa tuffa frågor. "Jag fick lära mig mer och tycker det känns lite lättare att veta hur jag ska rösta nu", säger Jacob, en av besökarna.

Förtidsröstningen startar 24 augusti

2022-08-19 Demokrati och delaktighet

Röstmoduler på stora knutpunkter. Förtidsröstningen inför valet den 11 september startar den 24 augusti. Nytt för i år är att det går att förtidsrösta i röstmoduler på stora knutpunkter i Göteborg. 

Personer med funktionsnedsättning möter politiker på valevent

2022-08-17 Val 2022

Fler röster ska höras. Den 31 augusti kl 13-17 är ett unikt tillfälle att inhämta kunskap om politik och demokrati inför valet i september. Under dagen kan personer med funktionsnedsättning möta lokala politiker, ställa frågor och få information under trevliga former.

Panelsamtal om elevråd under Frihamnsdagarna

2022-08-17 Demokrati och delaktighet

Viktigt verktyg för skolutveckling. Hallå där Paula Aijmer, samordnare för jubileumsprojektet Demokratisatsning med ungt inflytande. Under Frihamnsdagarna medverkar ni med programpunkten “Vad är meningen med elevråd?”, vad handlar det om?