Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Söndag 25 september

klart.se

Ny virtuell vallokal ska öka kunskapen om att rösta

2022-07-07 Demokrati och delaktighet

Nu presenteras den virtuella vallokalen. Tanken är att man i den virtuella vallokalen ska lära sig hur det går till att rösta i en vanlig vallokal, säger Pelle Karlsson. Han är en av teknikmentorerna inom Göteborgs Stads dagliga verksamhet för personer med funktionsnedsättningar som har skapat den virtuella vallokalen.

Valambassadörer ska få fler att rösta

2022-07-05 Val 2022

Valstärkande insats där deltagandet är lågt. På Rymdtorget i Bergsjön pratar valambassadörerna Juhaina Swaid och Rajaa Alkorayshi med förbipasserande bergsjöbor om demokrati, rätten att påverka och Sveriges valsystem. Valambassadörerna är en av Göteborgs Stads demokratisatsningar inför höstens val.

Förtidsrösta gärna inför riksdags- och kommunalvalet i september

2022-06-28 Demokrati och delaktighet

Kan bli köer på valdagen. Den 11 september är det val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och Sveriges riksdag. Det går att rösta på valdagen, men det går också att förtidsrösta från den 24 augusti. “Förtidsrösta gärna om du har möjlighet att göra det”, säger Frida Nowotny, valchef i Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad gör stor satsning på valambassadörer

2022-04-07 Val 2022

Kraftsamling för att få fler att rösta i höst. Göteborgs Stads valstärkande arbete startar i april och syftet är att få ett ökat och mer jämlikt valdeltagande. “En av våra största satsningar är valambassadörer för att nå boende i områden med lägre valdeltagande”, säger Aldina Mehmedovic, utvecklingsledare och samordnare av det valstärkande arbetet på förvaltningen för demokrati och medborgarservice.

Göteborg behöver röstmottagare inför valet i  höst

2022-03-02 Demokrati och delaktighet

Gör en insats för demokratin. Vill du göra en insats för demokratin? Då kan du anmäla intresse för att bli röstmottagare på valdagen i Göteborg i höst. “Jag tycker det är något alla ska prova på. Stoltheten att vara röstmottagare och ta emot andras demokratiska röster, det är ett stort ansvar och helt fantastiskt”, säger valarbetaren Carolina Schmidt.