Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Söndag 9 augusti

klart.se

Videosamtal har underlättat kontakten under covid-19-pandemin

2020-08-06 covid-19

Personalen hjälper till. I april köpte äldreboendet Dicksons Hus i Örgryte-Härlanda in fler surfplattor för att ge hyresgästerna större möjligheter att ha videosamtal med sina anhöriga under covid-19-pandemin. Åsa Wenander och hennes 97-åriga mamma Karin är några som hållit kontakten med hjälp av tekniken. ”Det har varit värdefullt”, säger Åsa.

Möte bakom plexiglas gör äldre på Åkerhus gladare

2020-07-31 covid-19

“Det är klart det är skönt att få besök”. På Åkerhus äldreboende i Önnered kan hyresgästerna träffa anhöriga bakom plexiglas under covid-19-pandemin sedan början av juni. Det är något som uppskattas och gör de boende gladare. “Det är klart att det är skönt att få besök, särskilt från brorsan”, säger Rune Strid.

Västra Göteborg först ut med egen receptarie

2020-07-24 Vård & omsorg

Avlastar sjuksköterskornas arbete. Det är tufft att få tiden att räcka till inom vården. Nu tillsätter stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg en egen receptarie på prov för att minska ned medicindelningstiden för sjuksköterskorna och förbättra kvaliteten.

20 procent fler avled på äldreboenden i år jämfört med tidigare år

2020-06-24 covid-19

Stort fokus på att minska smittspridningen. Från januari till maj har antalet som avlidit på Göteborgs Stads äldreboenden ökat med runt 180 personer jämfört med genomsnittet från de tre tidigare åren. Antalet som avlidit per boende skiljer sig åt men alla äldreboenden har stort fokus på att minska smittspridningen med bland annat besöksförbud, testning och rätt skyddsutrustning.

Sju av tio återgick i arbete

2020-06-23 covid-19

Lyckad testning av covid-19. Göteborgs Stads medarbetare ska vara hemma om de är sjuka, även med milda symptom. För att medarbetare snabbt ska kunna jobba igen erbjuds de test av covid-19. Hittills har drygt sju av tio testat negativt och kunnat återgå i arbete inom socialtjänst, vård och omsorg.

Vård i hemmiljö bättre för de sköra äldre med covid-19

2020-06-16 covid-19

Överläkare och primärvårdschef förklarar varför. Sköra äldre med covid-19 mår ofta dåligt av den förflyttning som transport till sjukhus innebär och mår bättre av att vårdas i hemmiljö än på sjukhus. ”Det är en stor påfrestning att bli flyttad på bår och bli körd till sjukhus med ambulans”, säger Maria Taranger, överläkare och verksamhetschef på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Göteborgs Stad tackar volontärer och donatorer

2020-06-11 covid-19

”Samarbetet har verkligen fungerat bra”. Den ideella föreningen Förklädeshjälpen har tillverkat sitt sista skyddsförkläde. Totalt har gänget bidragit med 12 000 förkläden varav en stor del gått till Göteborgs Stad. Nu tackas de - och alla andra volontärer och donatorer - av Göteborgs Stad för sin insats under den pågående pandemin.

Intensiv jakt på skyddsutrustning har gett resultat

2020-06-05 covid-19

Stabilare läge inför sommaren. Jakten på skyddsutrustning har varit intensiv under våren i Göteborgs Stad. Inför sommaren ser läget mer stabilt ut. ”Vi jobbar på att säkra kapaciteten både på lång och kort sikt och har lager som håller cirka tio veckor framöver”, säger Christina Eide, stadsdelsdirektör i Askim-Frölunda-Högsbo.

Bygget av nya Backahus nu igång

2020-05-25 Vård & omsorg

Inflyttning hösten 2021. Det första pålslaget är gjort för äldreboendet Nya Backahus. Nybygget får 56 lägenheter och ersätter det befintliga äldreboendet vars lokaler kommer att rivas.

Syntolkad film berättar om korttidshem i Göteborgs Stad

Syntolkad film berättar om korttidshem i Göteborgs Stad

2020-05-19 Vård & omsorg

"Korttids ska vara roligt". Vad är ett korttidshem, hur är det att vara där och hur är det att arbeta där? Det är frågor som besvaras i en film om korttidshem i Göteborgs Stad. Det kan vara stadens första syntolkade film.