Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Fredag 23 oktober

klart.se

Podd ger plats åt personer med psykisk ohälsa

2020-10-22 Vård & omsorg

Belyser brister i välfärdssystemet. Verksamheten Personliga ombud på Bräcke Diakoni stöttar och hjälper personer som lever med långvarig psykisk ohälsa. I spåren av pandemin startar de personliga ombuden en podd för att ge röst till en grupp som ofta upplever att de inte blir lyssnade på.

Anhörigkonsulenter stöttar personer som vårdar en närstående

2020-10-06 Vård & omsorg

"Tufft att leva nära en person som har en sjukdom". Livet som anhörig till en sjuk närstående, som kräver mycket hjälp och stöd, kan vara tufft. Till Göteborgs Stads anhörigkonsulenter kan den vända sig som behöver ha en utomstående att prata med. ”Vi är ett stöd som dessutom kan ge råd, tips och information om hur man kan få hjälp i sin situation”, säger Jerker Eklund, anhörigkonsulent i Västra Göteborg.

Nu öppnar Göteborgs Stads äldreboenden för besök

2020-09-30 covid-19

Rutiner ska minska risk för smittspridning. Från och med torsdag första oktober öppnar äldreboenden i Göteborg Stad för besök. För att besöken ska vara så trygga som möjligt finns särskilda besöksrutiner.

Enstaka fall av covid-smitta på äldreboende på Hisingen

2020-09-11 covid-19

Smittspårning pågår. Under de senaste veckorna har Göteborgs Stads verksamheter varit nästintill smittfria. Norra Hisingen är en stadsdel som nu fått ett fåtal smittade på ett äldreboende. Smittspårning pågår.

Trädgårdssatsning på Kaggeleds äldreboende

2020-08-31 Vård & omsorg

För trygghet och trivsel. Hyresgästerna på Kaggeleds äldreboende vill vara ute mer, både på egen hand och tillsammans med andra. Därför har man i sommar satsat på ett trädgårdslyft: en trivsam, trygg och säker utomhusmiljö som fungerar året om. 

Näst intill smittfritt i Göteborgs Stads verksamheter

2020-08-27 covid-19

”Vi har jobbat hårt för att minska smittan”. I mitten av maj fanns runt 300 brukare med covid-19 i Göteborgs Stads verksamheter. Nu är siffran nästan noll. ”Vi har jobbat hårt för att minska smittan. Nu förbereder vi oss för att snabbt kunna bromsa smittspridning om den skulle uppkomma”, säger Babbs Edberg, stadsdelsdirektör i Centrum och Majorna-Linné.

 Äldre över 65 får gratis digitalt stöd

2020-08-21 covid-19

“Viktigt att motverka känslan av utanförskap”. Är du över 65 år och vill bli mer digital? Då går det att få gratis digitalt stöd av Göteborgs Stad. Det går bland annat att få tips på sociala aktiviteter, appar och hur man bäst googlar. “Det är viktigt att motverka känslan av utanförskap och ensamhet”, säger Anna Hildesson, sektorschef äldreomsorg, hälso- och sjukvård i Angered.

God tillgång på skyddsutrustning

2020-08-19 covid-19

"Vi har lager för två till fyra månader". Under sommaren har tillgången på skyddsutrustning varit god och läget inför hösten ser bra ut. ”Vi har en stabil situation”, säger Henrik Karlsson, förvaltningsdirektör på inköps- och upphandlingsförvaltningen, INK.

Smittspårning som gett resultat

2020-08-17 covid-19

Flera smittade men utan symptom. Sommaren på Toftaåsens äldrecenter i Västra Göteborg har präglats av intensiv smittspårning. Trots att flera i personalen testat positivt har ingen av de boende insjuknat under sommarmånaderna.

Lyckad omställning på Bagaregårdens korttidsboende

2020-08-13 covid-19

Covid-19 krävde snabb förändring. Oron och osäkerheten var stor när Bagaregårdens korttidsboende i mars ställdes om till korttidsenhet där äldre med konstaterad smitta av covid-19 skulle vårdas. Drygt fyra månader senare kan både personal och ledning konstatera att omställningen gick väldigt bra. ”Vi har gjort ett fantastiskt arbete”, säger Annika Hultberg, omvårdnadspersonal.