Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Måndag 30 mars

klart.se

Här kan du läsa om hur Göteborgs Stad jobbar med covid-19:

Läs mer Stäng

Omsorgen i Askim-Frölunda-Högsbo prisas för sitt hygienarbete

2020-03-27 covid-19

Får Svenska hygienpriset 2020. Medarbetarna i äldreomsorgen, hälso- och sjukvården och funktionshinder i stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo har fått Svenska hygienpriset 2020. De får priset för sittarbete med att utveckla vägledning och rutiner för hygien och smittförebyggande.

Hemtjänsten följer strikta hygienregler

2020-03-25 covid-19

Och gör färre men längre besök. Hemtjänsten drar ner på antalet besök för att minska smittorisken för covid-19. Istället gör man lite längre besök och svarar på många frågor – om allt från hygienrutiner till vad som är säkert att göra.

Högintensiv träning bra för äldre

2020-03-16 Vård & omsorg

Ökar välmåendet och minskar fallrisken. På fyra av Göteborgs Stads äldreboenden har högintensiv träning för de boende gett fina resultat. Alla har fått markant bättre balans efter endast ett par månaders träning.

Fler nyanlända fick hälsoundersökning

2020-02-13 Vård & omsorg

Samarbete mellan kommun och region. Under förra året ökade andelen nyanlända som gjorde en hälsoundersökning på Regionhälsans flyktingmedicinska mottagning till 83 procent. Siffran har tidigare legat på mellan 60 och 65 procent. En viktig förklaring till ökningen är det samarbete som inleddes vintern 2018 mellan Göteborgs Stads etableringsenhet och Regionhälsan.

Samverkan hjälper patienter att få komma hem till jul

2019-12-20 Vård & omsorg

Vårdplaneringsteam redo inför helgerna. Utskrivna patienter som behöver fortsatt vård eller omsorg ska få komma hem till jul genom att vårdplanering och hemfärd blir prioriterade uppgifter. ”Vi vill att så många som mjöligt ska slippa att tillbringa julen på sjukhus, säger Kattarina Bertilsson som är fysioterapeut i Centrums vårdplaneringsteam.

Välfärdsinnovationer kan öka trygghet och delaktighet

2019-12-05 Vård & omsorg

Visades upp på minimässa. Välfärdsteknik har varit ett hett ämne i många år, men det tar tid att införa ny teknik i stora offentliga verksamheter. Nu är dock mycket på gång vilket visade sig på ett möte för alla Göteborgs Stads chefer inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

Innovationspris för nytt arbetssätt i vården av demenssjuka

2019-11-27 Vård & omsorg

Behoven får styra. På demensboendena i stadsdelsförvaltningen Centrum använder man en ny metod för att utforma vård och omsorg efter hyresgästernas behov. Nu belönas det uppskattade arbetssättet med ett innovationspris från det så kallade BPSD-registret, ett nationellt kvalitetsregister.

Staden och Chalmers i samarbete om framtidens äldreboenden

2019-11-27 Vård & omsorg

Forskning och kunskapsutbyte. Hallå där, Morgan Andersson, arkitekt och utvecklingsledare på lokalförvaltningen! Du ska kombinera ditt arbete med särskilda boendeformer för äldre med att vara adjungerad professor på Chalmers. Vad innebär det?

Samtalsgrupp ett stöd för män som anhöriga

2019-10-10 Vård & omsorg

”Viktigt ta hand om sig själv”. Ett sammanhang där män som tar hand om funktionsnedsatta närstående kan och få stöd i rollen som anhörig. Det är tanken bakom Anhörigföreningen Göteborgs Erfarenhetsgrupp för män, som träffas en gång i månaden och pratar om allt från existentiella frågor till juridik.

Samordnat ledarskap har gett Landala Hus toppbetyg

2019-10-04 Vård & omsorg

90 procent trivs på äldreboendet. Enligt en nationell brukarundersökning är Landala Hus ett av Göteborgs äldreboende med allra flest nöjda hyresgäster. Bakom resultatet finns ett sammansvetsat ledarteam med tre enhetschefer som sällan tar ett beslut utan att bolla med varandra.