Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Tisdag 26 maj

klart.se

Här kan du läsa om hur Göteborgs Stad jobbar med covid-19:

Läs mer Stäng

Bygget av nya Backahus nu igång

2020-05-25 Vård & omsorg

Inflyttning hösten 2021. Det första pålslaget är gjort för äldreboendet Nya Backahus. Nybygget får 56 lägenheter och ersätter det befintliga äldreboendet vars lokaler kommer att rivas.

Syntolkad film berättar om korttidshem i Göteborgs Stad

Syntolkad film berättar om korttidshem i Göteborgs Stad

2020-05-19 Vård & omsorg

"Korttids ska vara roligt". Vad är ett korttidshem, hur är det att vara där och hur är det att arbeta där? Det är frågor som besvaras i en film om korttidshem i Göteborgs Stad. Det kan vara stadens första syntolkade film.

Göteborgs Stad och regionen har tät kontakt under pandemin

2020-05-18 covid-19

Tidigare samverkan en styrka. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har tätare kontakt än vanligt under covid-19- pandemin. Tidigare samverkan har visat sig vara en styrka i arbetet. “Det dyker alltid upp bekymmer, de täta mötena vi har nu har gjort att vi oerhört snabbt kan lösa problemet på ett smidigt sätt”, säger Anette Johannesson, avdelningschef äldre, hälso- och sjukvård, och nämner bristen på skyddsutrustning som ett exempel.

Göteborgs Stad startar specialistteam inom hemtjänsten

2020-04-22 covid-19

För brukare med covid-19. Göteborgs Stad startar särskilda hemtjänstteam som ska arbeta med brukare som har konstaterad eller misstänkt smitta av covid-19. I nästa vecka börjar tio specialistteam arbeta – ett i varje stadsdel.

Dalheimers hus stänger flera verksamheter för allmänheten

2020-04-15 covid-19

Skyddar riskgrupper mot smitta. För att skydda riskgrupper i huset mot smitta stänger Dalheimers hus sitt bad, gym, konferensverksamhet och restaurang för allmänheten. Åtgärden gäller från idag onsdag 15 april och tillsvidare.

55 personer får snabbutbildning inom vård och omsorg

2020-04-09 covid-19

”Blir anställda som biträden”. Göteborgs Stad behöver personal på äldreboenden och i verksamheter för personer med funktionsnedsättning på grund av covid-19. Nu ska 55 uppsagda eller varslade personer med bakgrund inom vården gå en snabbutbildning. “De blir anställda som biträden”, säger Linda Högbacka, områdeschef vid förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Överenskommelse om finansiering och inköp av skyddsutrustning

2020-04-08 covid-19

Fyra städer går i borgen för 500 miljoner. Göteborgs Stad har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR), länsstyrelsernas samordningskansli, Region Stockholm, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Stockholms stad, Malmö stad och Uppsala kommun tagit fram förslag på en principöverenskommelse kring samordning, finansiering och inköp av skyddsutrustning.

Skänk skyddsutrustning och hjälp Göteborgs Stads verksamheter

2020-03-31 covid-19

Behovet är stort. Göteborgs Stads tar tacksamt emot skyddsutrustning som inte används. Ett stort behov är munskydd som skyddar mot droppsmitta, men även annan utrustning behövs för att användas inom hemtjänst, på äldreboenden och i boenden med särskild service.

Omsorgen i Askim-Frölunda-Högsbo prisas för sitt hygienarbete

2020-03-27 covid-19

Får Svenska hygienpriset 2020. Medarbetarna i äldreomsorgen, hälso- och sjukvården och funktionshinder i stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo har fått Svenska hygienpriset 2020. De får priset för sittarbete med att utveckla vägledning och rutiner för hygien och smittförebyggande.

Hemtjänsten följer strikta hygienregler

2020-03-25 covid-19

Och gör färre men längre besök. Hemtjänsten drar ner på antalet besök för att minska smittorisken för covid-19. Istället gör man lite längre besök och svarar på många frågor – om allt från hygienrutiner till vad som är säkert att göra.