Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Torsdag 27 februari

klart.se

Fler nyanlända fick hälsoundersökning

2020-02-13 Vård & omsorg

Samarbete mellan kommun och region. Under förra året ökade andelen nyanlända som gjorde en hälsoundersökning på Regionhälsans flyktingmedicinska mottagning till 83 procent. Siffran har tidigare legat på mellan 60 och 65 procent. En viktig förklaring till ökningen är det samarbete som inleddes vintern 2018 mellan Göteborgs Stads etableringsenhet och Regionhälsan.

Samverkan hjälper patienter att få komma hem till jul

2019-12-20 Vård & omsorg

Vårdplaneringsteam redo inför helgerna. Utskrivna patienter som behöver fortsatt vård eller omsorg ska få komma hem till jul genom att vårdplanering och hemfärd blir prioriterade uppgifter. ”Vi vill att så många som mjöligt ska slippa att tillbringa julen på sjukhus, säger Kattarina Bertilsson som är fysioterapeut i Centrums vårdplaneringsteam.

Välfärdsinnovationer kan öka trygghet och delaktighet

2019-12-05 Vård & omsorg

Visades upp på minimässa. Välfärdsteknik har varit ett hett ämne i många år, men det tar tid att införa ny teknik i stora offentliga verksamheter. Nu är dock mycket på gång vilket visade sig på ett möte för alla Göteborgs Stads chefer inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

Innovationspris för nytt arbetssätt i vården av demenssjuka

2019-11-27 Vård & omsorg

Behoven får styra. På demensboendena i stadsdelsförvaltningen Centrum använder man en ny metod för att utforma vård och omsorg efter hyresgästernas behov. Nu belönas det uppskattade arbetssättet med ett innovationspris från det så kallade BPSD-registret, ett nationellt kvalitetsregister.

Staden och Chalmers i samarbete om framtidens äldreboenden

2019-11-27 Vård & omsorg

Forskning och kunskapsutbyte. Hallå där, Morgan Andersson, arkitekt och utvecklingsledare på lokalförvaltningen! Du ska kombinera ditt arbete med särskilda boendeformer för äldre med att vara adjungerad professor på Chalmers. Vad innebär det?

Samtalsgrupp ett stöd för män som anhöriga

2019-10-10 Vård & omsorg

”Viktigt ta hand om sig själv”. Ett sammanhang där män som tar hand om funktionsnedsatta närstående kan och få stöd i rollen som anhörig. Det är tanken bakom Anhörigföreningen Göteborgs Erfarenhetsgrupp för män, som träffas en gång i månaden och pratar om allt från existentiella frågor till juridik.

Samordnat ledarskap har gett Landala Hus toppbetyg

2019-10-04 Vård & omsorg

90 procent trivs på äldreboendet. Enligt en nationell brukarundersökning är Landala Hus ett av Göteborgs äldreboende med allra flest nöjda hyresgäster. Bakom resultatet finns ett sammansvetsat ledarteam med tre enhetschefer som sällan tar ett beslut utan att bolla med varandra.

Västra Hisingen får sänkt betyg i brukarenkät

2019-10-04 Vård & omsorg

Färre är nöjda med sitt äldreboende. Enligt Socialstyrelsens årliga brukarundersökning har antalet nöjda hyresgäster på Västra Hisingens äldreboenden minskat med tolv procent. Det är en av det största sänkningarna i Göteborg. Men verkligheten bakom siffran är inte ensidig.

Hemtjänstens brukare i Göteborg nöjda trots omorganisation

2019-09-27 Vård & omsorg

Annars inga stora överraskningar i årets enkät. Trots stora organisatoriska förändringar av hemtjänsten i Göteborg är brukarna aningen nöjdare än förra året. Det visar Socialstyrelsens årliga nationella undersökning av äldres upplevelser av hemtjänst och äldreboende.

Framtidsteknik visas på inspirationsvecka i Gamlestaden

2019-09-25 Vård & omsorg

Duschrobotar, terapikatter och digitala dagböcker. ”Välfärdsteknik” är ett lite luddigt begrepp. Men bakom detta ord döljer sig smarta prylar som kan göra vardagslivet enklare för personer med funktionsvariationer. Hela nästa vecka kan alla intresserade botanisera bland elektroniska katter, duschrobotar och andra innovativa hjälpmedel på Gamlestans Medborgarhus.