Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Lördag 25 september

klart.se

Göteborgs Stad återgår stegvis till normalläge

2021-09-23 covid-19

Men rekommendationer kvar inom vård – och omsorg. Den 29 september lättar restriktionerna. För den som använder färdtjänst innebär det inga förändringar i nuläget. För personer med funktionsnedsättning väntar en normal verksamhet.  Inom vård- och omsorgsverksamheten behålls nuvarande rekommendationer. Träffpunkter och mötesplatser kommer att öppna successivt och det gör också seniorrestaurangerna.

Dessa ska ingå i Göteborgs Stads råd för funktionsstöd

2021-09-20 Vård & omsorg

Ska lyfta och driva frågor som påverkar vardagen. Nu är det klart vilka representanter för olika föreningar och intresseorganisationer som ska ingå i Göteborgs Stads nybildade råd för funktionsstödsfrågor.

Nämnden för funktionsstöd ordnar digitala frågestunder

2021-08-18 covid-19

Ställ frågor till politiker inför nämndmötet. Onsdagen 25 augusti från klockan 13.30 ordnar nämnden för funktionsstöd en trettio minuter lång digital frågestund. Då kan du ställa frågor till nämndens politiker om stöd till personer med funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen tar hjälp av Göteborgs kommunala assistans

2021-06-15 Vård & omsorg

Michael Leng: ”Ett jobb man mår bra av”. Socialstyrelsen har tagit hjälp av Göteborgs kommunala assistans för att ta fram ett nytt utbildningsprogram. ”Vi bidrar med våra erfarenheter, bland annat vid introduktion av ny personal”, säger Kerstin Almgren, verksamhetschef inom personlig assistans.

Familjecentralen ska stärka familjer

2021-05-17 Vård & omsorg

Stöd och råd om barnets hälsa och utveckling. Till familjecentralen kan alla familjer komma, för att få stöd och råd om barnets hälsa och utveckling, men också för att träffa andra föräldrar och barn. Poängen med att samla olika verksamheter under samma tak är att kunna ge familjer ett lättillgängligt och snabbt stöd.

Nu börjar vaccinationerna av personer i hemlöshet

2021-05-07 covid-19

På boenden och mötesplatser. Nu startar vaccinationen av personer i hemlöshet. Ett mobilt team från sjukvården kommer att erbjuda vaccinationer på plats på Göteborgs Stads sociala boenden samt på andra platser där personer i hemlöshet vistas.

Alla som vill har fått vaccin på stadens vård- och omsorgsboenden

2021-03-05 covid-19

Hyresgästen Siv och sjuksköterskan Malin berättar. Nu har alla hyresgäster på vård- och omsorgsboende som vill fått vaccin, och majoriteten har fått båda doserna. Siv som bor på Dicksons hus vård- och omsorgsboende och sjuksköterskan Malin berättar om hur det känns efter vaccinationerna.

Vaccinationerna fortsätter i Göteborgs Stads verksamheter

2021-03-05 covid-19

Hassna en av dem som fått sin första dos. Nu fortsätter vaccineringen i flera av Göteborgs Stads verksamheter. Hassna Arvidsson var en av alla de som fick sin första dos under veckan. Hon har sett fram emot att bli vaccinerad men hon har fått vänta på grund av brist på vaccin. Men i torsdags var det äntligen dags.

Göteborgs vård- och omsorgsboenden öppnar för besök från 24 februari

2021-02-23 covid-19

Särskilda rutiner och förbokning. Det tillfälliga besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden i Göteborgs Stad upphör från och med 24 februari. ”Det känns bra att vi nu genom särskilda besöksrutiner och förbokade besök öppnar för trygga besök mellan hyresgäster och deras nära och kära”, säger Tina Isaksson, avdelningschef för vård- och omsorgsboenden.

Hyresgäster på Åkerhus testade ny välfärdsteknik och digitala lösningar

2021-02-12 Vård & omsorg

Innovationsprojekt för bättre mående. På vård- och omsorgsboendet Åkerhus i Önnered har personal intervjuat de boende om vad de vill ha för välfärdsteknik och digitala lösningar. Många förslag kom in, tre valdes ut som de boende sedan fick testa. Det var trygghetslarm, ljusautomatik och interaktiva informationstavlor. Tanken med metoden som kallas användardriven innovation är att de boende ska må bättre.