Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Tisdag 28 juni

klart.se

Driftstörningar påverkade 2500 trygghetslarm i Göteborg  

2022-04-06 Vård & omsorg

Problemet hos Tele2 nu åtgärdat. På tisdagskvällen 5 april fick trygghetsjouren i Göteborgs Stad indikationer på att vissa trygghetskameror och trygghetslarmen för hemtjänsten inte fungerade. Under kvällen kom det information om 170 misslyckade användarlarm, vilket innebär larm där omsorgstagaren har försökt larma men inte kommit fram.

Ställ frågor till politiker om omsorg för äldre

2022-03-14 Vård & omsorg

Digital frågestund 22 mars. Har du en fråga till politikerna i äldre- samt vård- och omsorgsnämnden? Då kan du passa på att ställa den på en digital frågestund den 22 mars. Du behöver anmäla dig senast den 21 mars.

Anhöriga en bortglömd grupp

2022-03-11 Vård & omsorg

Anhörigkonsulenterna ger stöd. 1,3 miljoner människor runt om i Sverige stödjer en närstående enligt anhörigas riksförbund. Det kan vara tungt och svårt men det finns stöd att få. Vårt Göteborg har mött Jerker Eklund och Lena-Karin Dalenius som jobbar som anhörigkonsulenter i Göteborgs Stad.

Samverkan ska öka förståelsen för socialtjänsten

2022-02-22 Vård & omsorg

Ett långsiktigt arbete. Socialförvaltningen Nordost i Göteborgs Stad och Muslimska samverkansgruppen i Göteborg har haft möte med anledning av ryktesspridningen om socialtjänsten. “Vi fick utrett några frågetecken, främst om LVU-lagstiftningen, och pratade om hur vi kan hjälpas åt för att öka kunskapen”, säger Ing-Marie Larsson, avdelningschef på socialförvaltningen Nordost.

Ställ frågor till politiker om omsorg för äldre

2022-02-14 Vård & omsorg

Digital frågestund 22 februari. Har du en fråga till politikerna i äldre- samt vård- och omsorgsnämnden? Då kan du passa på att ställa den på en digital frågestund den 22 februari. Du behöver anmäla dig senast den 21 februari.

Göteborgs Stad har öppnat fler korttidsboenden för äldre

2022-02-10 Vård & omsorg

Behovet har ökat. Göteborgs Stad öppnade den 1 februari nya korttidsenheter på vård- och omsorgsboendena Fredriksdal, Gråberget, Bagaregården och Högsbotorp.

Göteborgs Stads vård och omsorg fortsätter följa rutinerna

2022-02-09 Vård & omsorg

Restriktioner och rekommendationer är kvar.   Samhället öppnar igen och de flesta allmänna restriktioner upphör från och med onsdag 9 februari. Men det finns fortfarande kvar restriktioner och rekommendationer för verksamheter inom vård- och omsorg. Du kan vara trygg med att Göteborgs Stads hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt hälso- och sjukvård kommer fortsätta att följa samma rutiner och arbetssätt som hittills.

Förvaltningar arbetar tillsammans för att lösa det stora vikariebehovet

2022-01-26 covid-19

”Vi hoppas att många söker”. För att lätta på det ansträngda bemanningsläget kan nu vård- och omsorgsarbetet inom Göteborgs Stad få förstärkning. Cirka 1600 personer med någon form av vårdbakgrund som är inskrivna på förvaltningen för arbetsmarknad- och vuxenutbildning har fått frågan om de kan hoppa in och jobba där det behövs

Göteborgs Stad söker timvikarier

2022-01-20 covid-19

Personalbrist på grund av hög smittspridning. Den rekordstora smittspridningen och höga frånvaron skapar personalbrist inom flera verksamheter i Göteborgs Stad. Hårdast drabbad är äldreomsorg, funktionsstöd, socialförvaltningar, förskola och skola. ”Vi tar gärna emot timvikarier till våra bemanningsenheter”, säger Tina Liljedahl Scheel, HR−direktör i Göteborgs Stad.

Bemanningsläget ansträngt på äldreboenden och inom hemtjänsten

2022-01-14 covid-19

Smittan fortsätter öka i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, både bland omsorgstagare och bland medarbetare. Bemanningsläget är ansträngt på grund av hög sjukfrånvaro, vård av barn, nationella restriktionerna kring exempelvis hemkarantän och pågående smittspårningar. Förvaltningen arbetar aktivt med att hantera situationen bland annat genom att prioritera och omfördela resurser.