Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Lördag 22 januari

klart.se

Ställ frågor till politiker om omsorg för äldre

2021-11-09 Vård & omsorg

Digital frågestund 23 november. Har du en fråga till politikerna i äldre- samt vård- och omsorgsnämnden? Då kan du passa på att ställa den på en digital frågestund den 23 november. Du behöver anmäla dig senast den 22 november.

Ställ frågor till politiker som ansvarar för äldrefrågor

2021-10-13 Vård & omsorg

Digital frågestund 26 oktober. Har du en fråga till politikerna i äldre- samt vård- och omsorgsnämnden? Då kan du passa på att ställa den på en digital frågestund den 26 oktober. Du behöver anmäla dig senast den 25 oktober.

Personliga assistenter lär om lagar och bemötande

2021-10-08 Vård & omsorg

I höst startar andra omgången. Att jobba som personlig assistent innebär att du har din arbetsplats i någon annans hem och ska förhålla dig till både lagar, etiska frågor och din egen arbetsmiljö. För att öka kunskapen har förvaltningen för funktionsstöd tagit fram en skräddarsydd utbildning för anställda som jobbar som personliga assistenter. Tidigare i veckan avslutades den första kursomgången.

Göteborgs Stad uppmärksammar nationella anhörigdagen

2021-10-05 Vård & omsorg

Träffa en anhörigkonsulent och ställ frågor. Närmare 1,3 miljoner anhöriga i Sverige stödjer, hjälper eller vårdar någon närstående som behöver omsorg. Onsdagen den 6 oktober uppmärksammar Göteborgs Stad deras insatser på nationella anhörigdagen. Göteborgs Stads anhörigkonsulenter informerar om det stöd du kan få som anhörig.

Hemlöshetsdagen uppmärksammas i S:t Johanneskyrkan

2021-10-04 Vård & omsorg

"Tillsammans mot hemlöshet" söndag 10 oktober. Internationella hemlöshetsdagen uppmärksammas i Göteborg med en eftermiddag i S:t Johanneskyrkan på söndag 10 oktober. Center mot hemlöshet i Göteborgs Stad, som startade förra året, finns på plats för att berätta vad verksamheten kan hjälpa till med.

65-åringar får brev med erbjudande om kostnadsfria broddar

2021-10-04 Vård & omsorg

Två modeller att välja på. Göteborgs Stad har under flera år erbjudit 65-åringar broddar för att minska fallolyckor. I oktober dimper det ner ett kuvert i brevlådan hos 6 275 personer som fyller 65 under 2021. Beställningen går att göra fram till 15 december.

Ulrika Lilja ska forska om barn och funktionsnedsättning

2021-09-28 Vård & omsorg

Satsning för yrkesverksamma inom socialtjänsten. I dagarna börjar Ulrika Lilja doktorera på Göteborgs universitet. Hon är den första att inrikta sig mot funktionsstöd inom Forskarskolan – en satsning för yrkesverksamma inom socialtjänsten i hela landet. Ulrika ska forska med ett barnrättsperspektiv om barn som är anhöriga till personer med funktionsnedsättning.

Göteborgs Stad återgår stegvis till normalläge

2021-09-23 covid-19

Men rekommendationer kvar inom vård – och omsorg. Den 29 september lättar restriktionerna. För den som använder färdtjänst innebär det inga förändringar i nuläget. För personer med funktionsnedsättning väntar en normal verksamhet.  Inom vård- och omsorgsverksamheten behålls nuvarande rekommendationer. Träffpunkter och mötesplatser kommer att öppna successivt och det gör också seniorrestaurangerna.

Dessa ska ingå i Göteborgs Stads råd för funktionsstöd

2021-09-20 Vård & omsorg

Ska lyfta och driva frågor som påverkar vardagen. Nu är det klart vilka representanter för olika föreningar och intresseorganisationer som ska ingå i Göteborgs Stads nybildade råd för funktionsstödsfrågor.

Nämnden för funktionsstöd ordnar digitala frågestunder

2021-08-18 covid-19

Ställ frågor till politiker inför nämndmötet. Onsdagen 25 augusti från klockan 13.30 ordnar nämnden för funktionsstöd en trettio minuter lång digital frågestund. Då kan du ställa frågor till nämndens politiker om stöd till personer med funktionsnedsättning.