Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Fredag 25 september

klart.se

20 procent fler avled på äldreboenden i år jämfört med tidigare år

2020-06-24 covid-19

Stort fokus på att minska smittspridningen. Från januari till maj har antalet som avlidit på Göteborgs Stads äldreboenden ökat med runt 180 personer jämfört med genomsnittet från de tre tidigare åren. Antalet som avlidit per boende skiljer sig åt men alla äldreboenden har stort fokus på att minska smittspridningen med bland annat besöksförbud, testning och rätt skyddsutrustning.

Sju av tio återgick i arbete

2020-06-23 covid-19

Lyckad testning av covid-19. Göteborgs Stads medarbetare ska vara hemma om de är sjuka, även med milda symptom. För att medarbetare snabbt ska kunna jobba igen erbjuds de test av covid-19. Hittills har drygt sju av tio testat negativt och kunnat återgå i arbete inom socialtjänst, vård och omsorg.

Vård i hemmiljö bättre för de sköra äldre med covid-19

2020-06-16 covid-19

Överläkare och primärvårdschef förklarar varför. Sköra äldre med covid-19 mår ofta dåligt av den förflyttning som transport till sjukhus innebär och mår bättre av att vårdas i hemmiljö än på sjukhus. ”Det är en stor påfrestning att bli flyttad på bår och bli körd till sjukhus med ambulans”, säger Maria Taranger, överläkare och verksamhetschef på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Göteborgs Stad tackar volontärer och donatorer

2020-06-11 covid-19

”Samarbetet har verkligen fungerat bra”. Den ideella föreningen Förklädeshjälpen har tillverkat sitt sista skyddsförkläde. Totalt har gänget bidragit med 12 000 förkläden varav en stor del gått till Göteborgs Stad. Nu tackas de - och alla andra volontärer och donatorer - av Göteborgs Stad för sin insats under den pågående pandemin.

Intensiv jakt på skyddsutrustning har gett resultat

2020-06-05 covid-19

Stabilare läge inför sommaren. Jakten på skyddsutrustning har varit intensiv under våren i Göteborgs Stad. Inför sommaren ser läget mer stabilt ut. ”Vi jobbar på att säkra kapaciteten både på lång och kort sikt och har lager som håller cirka tio veckor framöver”, säger Christina Eide, stadsdelsdirektör i Askim-Frölunda-Högsbo.

Bygget av nya Backahus nu igång

2020-05-25 Vård & omsorg

Inflyttning hösten 2021. Det första pålslaget är gjort för äldreboendet Nya Backahus. Nybygget får 56 lägenheter och ersätter det befintliga äldreboendet vars lokaler kommer att rivas.

Syntolkad film berättar om korttidshem i Göteborgs Stad

Syntolkad film berättar om korttidshem i Göteborgs Stad

2020-05-19 Vård & omsorg

"Korttids ska vara roligt". Vad är ett korttidshem, hur är det att vara där och hur är det att arbeta där? Det är frågor som besvaras i en film om korttidshem i Göteborgs Stad. Det kan vara stadens första syntolkade film.

Göteborgs Stad och regionen har tät kontakt under pandemin

2020-05-18 covid-19

Tidigare samverkan en styrka. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har tätare kontakt än vanligt under covid-19- pandemin. Tidigare samverkan har visat sig vara en styrka i arbetet. “Det dyker alltid upp bekymmer, de täta mötena vi har nu har gjort att vi oerhört snabbt kan lösa problemet på ett smidigt sätt”, säger Anette Johannesson, avdelningschef äldre, hälso- och sjukvård, och nämner bristen på skyddsutrustning som ett exempel.

Göteborgs Stad startar specialistteam inom hemtjänsten

2020-04-22 covid-19

För brukare med covid-19. Göteborgs Stad startar särskilda hemtjänstteam som ska arbeta med brukare som har konstaterad eller misstänkt smitta av covid-19. I nästa vecka börjar tio specialistteam arbeta – ett i varje stadsdel.

Dalheimers hus stänger flera verksamheter för allmänheten

2020-04-15 covid-19

Skyddar riskgrupper mot smitta. För att skydda riskgrupper i huset mot smitta stänger Dalheimers hus sitt bad, gym, konferensverksamhet och restaurang för allmänheten. Åtgärden gäller från idag onsdag 15 april och tillsvidare.