Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Onsdag 19 februari

klart.se

Anna-Lena Brundin berättar om självsvält och bulimi

2019-09-24 Vård & omsorg

Ätstörningar i fokus på nationella anhörigdagen. ”Se det, ta upp det och prata om det”. Det är ett råd från underhållaren och författaren Anna-Lena Brundin till anhöriga som har någon med ätstörning i sin närhet. På nationella anhörigdagen berättar hon om sin bok och sina egna erfarenheter anorexi och bulimi. 

Nallens korttidshem firade 25 år

2019-06-17 Vård & omsorg

Från låga barnsängar till ergonomisk möblering. Nallens korttidshem i Hisings Backa tog 1994 emot sina första barn med omfattande funktionsnedsättningar. Sedan starten har det pratats gott om den speciella Nalleandan, där framför allt personalens engagemang och gemenskap skapat en trygg miljö för både barn och föräldrar.

Bättre läge än förra året med sommarvikarier i äldreomsorgen

2019-06-14 Vård & omsorg

Men rekryteringsbehoven är fortsatt stora. Behovet av ny personal inom vård och omsorg är fortsatt stort, men inom äldrevården är vikariebehovet nu i stort sett täckt inför sommaren. Tack vare en mer övergripande och långsiktig rekrytering räknar man med att klara sommaren – och tittar nu framåt för att klara de ökande behoven även på längre sikt.

Ett år med valfrihet i hemtjänsten

2019-04-11 Vård & omsorg

400 personer har gjort aktivt val. För drygt ett år sedan infördes rätten att välja utförare av hemtjänst. Sedan dess har Göteborg fått fyra nya privata utförare och Göteborgs Stad har anpassat sina arbetsrutiner kring brukarnas valfrihet.

Stora behov av semestervikarier till vård och omsorg

2019-03-19 Vård & omsorg

”Framtidsjobb som ger ovärderlig kompetens”. Prognoser visar att Göteborgs Stad kommer att behöva anställa 600 undersköterskor nästa år. Just nu pågår ett omfattande rekryteringsarbete för att locka fler till arbete inom vård och omsorg, på både kort och lång sikt. Vikariebrist inför den kommande sommaren kräver också nya lösningar – i stadsdelen Norra Hisingen samarbetar fem äldreboenden för att rekrytera sommarpersonal.

Dags för årets brukarenkät för hemtjänst och äldreomsorg

2019-03-13 Vård & omsorg

”Vi hoppas på många svar”. Nu i dagarna skickas en enkät ut till alla som har hemtjänst eller bor på ett av Göteborgs Stads äldreboenden. Brukarenkäten är ett viktigt verktyg när stadsdelarna planerar sin äldreomsorg. ”Vi hoppas på många svar – så vi vet vad vi ska satsa på” säger Johanna Ottosson, utvecklingsledare för äldreomsorgen i stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo.

Risk för försenade utbetalningar av försörjningsstöd

2019-02-22 Vård & omsorg

Tekniska problem. Det finns risk för att utbetalningar av försörjningsstöd (socialbidrag) försenas med en eller två dagar i vissa stadsdelar, på grund av tekniska problem i Göteborgs Stads IT-stöd för socialtjänsten.

Föreläsningar ska stötta anhöriga till personer med demens

2019-01-28 Vård & omsorg

Kunskap, tips och råd. För att stötta anhöriga till personer med demenssjukdomar anordnar Anhörigcenter Centrum fyra undervisningstillfällen under januari och februari. Dessutom arrangerar de en föreläsning med psykoterapeuten Carina Håkansson som kommer att prata om anhörigas situation i ett bredare perspektiv.

Så få som möjligt ska fira jul på sjukhus

2018-12-20 Vård & omsorg

Regional och kommunal vård samverkar. I jul ökar stadens vårdplaneringsteam bemanningen för att inga patienter ska bli kvar längre på sjukhus än de behöver i väntan på kommunal vård. ”Tillsammans med sjukhus och vårdcentraler försöker vi också se till så att så många som möjligt kommer hem innan helgerna”, säger Malin Ehrnberg Lekbrant på vårdplaneringsteamet Centrum.

Fler hembesök av BVC enligt lyckad modell från Rinkeby

2018-11-28 Vård & omsorg

Prövas i prioriterade områden. Med start den här veckan erbjuds familjer i prioriterade områden sex hembesök av BVC och föräldrastödjare när de fått sitt första barn. Syftet är att stärka föräldrarnas tillit till sin egen förmåga och öka familjens delaktighet i samhället.