Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Måndag 30 januari

klart.se

Fler seniorläger under 2023

2023-01-05 Vård & omsorg

”Ett ljus för själen” ”Jag vill ha en egen måne” sjunger ett gäng 65-pluskvinnor som befinner sig på seniorläger tillsammans. Efter allsången stundar en avslutande tre-rätters som går under namnet partynight. ”Lägret har varit ett ljus för själen”, säger en av deltagarna.

Gemensam introduktion för semestervikarier lyckat koncept

2023-01-04 Vård & omsorg

Nu sprids modellen till fler verksamheter. Sommaren 2022 fick alla semestervikarier inom Göteborgs Stads hemtjänst samma introduktion. Totalt deltog 360 vikarier på de två utbildningsdagarna. Konceptet var lyckat och uppskattat, och nu ska det spridas till andra verksamheter inom äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen. 

Första kullen socialsekreterare har avslutat introduktionsutbildning

2023-01-04 Vård & omsorg

"Har varit intressant och värdefull". I början av december avslutades den första Kompetenstrappan, en introduktionsutbildning för socialsekreterare i förvaltningen för funktionsstöd. Utbildningen är en satsning för att ge nya socialsekreterare en bred introduktion och kompetensutveckling.

Större team när tre behandlingsgrupper blir en

2022-12-23 Vård & omsorg

Utökade telefontider. Göteborgs Stads tre behandlingsgrupper för personer med drogproblem blir en. Efter årsskiftet öppnar den nya mottagningen på Första Långgatan mellan Järntorget och Masthuggstorget. ”Lokalen är lättillgänglig och vi hoppas kunna korta väntetiderna när vi nu får ett större gemensamt mottagande”, säger enhetschef Susanne Björneloo.

Sociala verksamheter får dela på nära 68 miljoner i föreningsbidrag

2022-12-21 Vård & omsorg

Arbetar för att nå utsatta. Varje år delar socialnämnden Centrum ut pengar till verksamheter som verkar för ökad jämlikhet, efterlevnad av mänskliga rättigheter och inkludering av människor som av olika anledningar är utsatta. ”De når målgrupper som vi inte alltid når och har stora tillgångar i form av ideellt engagemang”, säger Ingela Andersson, enhetschef för Samverkan med civilsamhället.

Brukare inom funktionsstöd nöjda med bemötande visar årets enkät

2022-12-14 Vård & omsorg

Delaktighet och synpunktshantering behöver blir bättre. Brukare som har daglig verksamhet, personlig assistans, boendestöd, eller bor på ett boende med särskild service är mest nöjda med bemötande. Delaktighet, kommunikation och synpunktshantering är områden förvaltningen för funktionsstöd behöver måste jobba mer med och förbättra. Det visar den senaste brukarundersökningen.

Lokalvården inom Göteborgs Stads äldreomsorg får branschpris

2022-12-09 Vård & omsorg

"Synliggör när en kommun satsar på lokalvården". Avdelning Service i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen firar nu att städ- och servicebranschens kvalitetspris som årets framtidslöfte 2022, gick till Georgia Tsoukatou, verksamhetsutvecklare lokalvård.

Pratbänken på Vårväderstorget lyckat grepp för att nå ut till seniorer

2022-12-07 Vård & omsorg

"Nu ska vi utvärdera hösten". Hur når man en målgrupp som är svår att nå? Hälsofrämjande och förebyggande enheten på Hisingen tog hjälp av invånarguiderna och besöken vid pratbänken på Vårväderstorget under hösten gav resultat. “Det har varit väldigt positivt, vi har nått nästan 150 personer som vi aldrig hade träffat om vi inte varit vid pratbänken, säger Evelina Tomic, verksamhetskoordinator.

Hälsobuss besöker Huldas hus

2022-12-01 Vård & omsorg

Vård och stöd för kvinnor utan fast bostad. Västra Götalandsregionens buss för sexuell och reproduktiv hälsa kommer till Huldas hus vid tre tillfällen i december. På bussen går det till exempel att ta gynekologiskt cellprov och testa sig för könssjukdomar.

På Sägengatan gäller tvåspråkighet

2022-12-01 Vård & omsorg

Unik daglig verksamhet. Sara Eriksson och Cecilia Wettermark fick sina nuvarande jobb som stödassistenter tack vare att de är tvåspråkiga. På Sägengatans dagliga verksamhet är det förutom svenska även teckenspråk som gäller.