Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Söndag 26 september

klart.se

Besöksförbudet ”svårt men bra” för både boende och anhöriga

2021-02-09 covid-19

”Det skyddar oss ju”. Besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden i Göteborg har förlängts på nytt och gäller nu till 23 februari. Veronica Karlsson som bor på Svaleboskogen förstod att det skulle förlängas. “Det är svårt både för oss som bor här och för de anhöriga. Men vi måste ändå tycka att det är bra, det skyddar oss ju,” säger hon. 

Psykologenheten ser ett stort behov av råd och stöd

2021-02-08 covid-19

Psykologenheten i Göteborgs Stad erbjuder samtalsstöd, konsultation, handledning, psykologbedömning och utbildning.  Främst vänder sig enheten till verksamheter inom Göteborgs Stad. Men enheten är också öppen för exempelvis kvinnojourer, friskolor, assistansföretag och privata aktörer inom vård- och omsorgboende. Det finns ett stort behov.

Besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden i Göteborg förlängs

2021-02-03 covid-19

Gäller nu till 23 februari. Folkhälsomyndigheten har beviljat Göteborgs Stads ansökan om att förlänga det tillfälliga besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden i Göteborg. Besöksförbudet gäller även utförare i annan regi och är nu förlängt till den 23 februari.

Bekräftad covid-19 hos vaccinerade hyresgäster på Gerdas gård

2021-01-27 covid-19

Vård- och omsorgsboendet Gerdas gård i Göteborgs Stad har tio hyresgäster med bekräftad covid-19. Hyresgästerna fått vaccin.

Hälsolots fortsätter erbjuda online-grupper i vår

2021-01-27 covid-19

Välfyllt program. I höstas började Hälsolots i Centrum, Majorna och Linné att erbjuda online-grupper på grund av pandemin. Nu är det dags att anmäla sig till vårens kurser. 3 februari startar en existentiell samtalsgrupp där deltagarna samtalar om frågor som berör på djupet.

Undersköterskan Pernilla har fått sin första vaccindos

2021-01-25 covid-19

"Hade funderat på att avvakta lite". Vaccinationen av personalen inom vård och omsorg har startat och en av de som valt att ta vaccinet är Pernilla Wendesten. Hon arbetar som undersköterska på ett vård- och omsorgsboende i Göteborgs Stad. Här berättar Pernilla om hur tankarna gick innan och hur det känns nu.

Personer med hemtjänst får brev om covid-vaccination

2021-01-20 covid-19

Skickas ut inom kort. Du som har hemtjänst, avlösning i hemmet, trygghetslarm eller dagverksamhet i Göteborg kommer att få ett brev från Västra Götalandsregionen om vaccinationen mot covid-19. Brevet skickas inom kort ut till cirka 12 300 personer.

Äldreboenden byter namn

2021-01-20 Vård & omsorg

Blir ”vård- och omsorgsboenden”. Göteborgs Stads kommunala äldreboenden kallas sedan början av januari för vård- och omsorgsboenden. “Vi tänker att benämningen utgår mer från personens behov av stöd och hjälp”, säger Tina Isaksson, avdelningschef för vård- och omsorgsboendena. Ett 20-tal har också fått nya namn.

Vaccinering av personal inom vård och omsorg nu igång

2021-01-19 covid-19

Nu har ett antal personalgrupper inom vård och omsorg i Göteborg fått möjlighet att boka tid för vaccinering, utifrån lokalkapacitet och antal tillgängliga tider. Förhoppningen är att snart kunna skicka ut erbjudandet till alla berörda medarbetare.

Västsvenskt samarbete ska säkra tillgången på skyddsutrustning

2021-01-15 covid-19

Avsiktsförklaring om beredskapslager. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har skrivit under en avsiktsförklaring om att teckna samarbetsavtal om beredskapslager för skyddsutrustning. Avtalet tas fram under januari och ska gälla i tolv månader.