Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Måndag 6 juli

klart.se

Dalheimers hus stänger flera verksamheter för allmänheten

2020-04-15 covid-19

Skyddar riskgrupper mot smitta. För att skydda riskgrupper i huset mot smitta stänger Dalheimers hus sitt bad, gym, konferensverksamhet och restaurang för allmänheten. Åtgärden gäller från idag onsdag 15 april och tillsvidare.

55 personer får snabbutbildning inom vård och omsorg

2020-04-09 covid-19

”Blir anställda som biträden”. Göteborgs Stad behöver personal på äldreboenden och i verksamheter för personer med funktionsnedsättning på grund av covid-19. Nu ska 55 uppsagda eller varslade personer med bakgrund inom vården gå en snabbutbildning. “De blir anställda som biträden”, säger Linda Högbacka, områdeschef vid förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Överenskommelse om finansiering och inköp av skyddsutrustning

2020-04-08 covid-19

Fyra städer går i borgen för 500 miljoner. Göteborgs Stad har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR), länsstyrelsernas samordningskansli, Region Stockholm, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Stockholms stad, Malmö stad och Uppsala kommun tagit fram förslag på en principöverenskommelse kring samordning, finansiering och inköp av skyddsutrustning.

Skänk skyddsutrustning och hjälp Göteborgs Stads verksamheter

2020-03-31 covid-19

Behovet är stort. Göteborgs Stads tar tacksamt emot skyddsutrustning som inte används. Ett stort behov är munskydd som skyddar mot droppsmitta, men även annan utrustning behövs för att användas inom hemtjänst, på äldreboenden och i boenden med särskild service.

Omsorgen i Askim-Frölunda-Högsbo prisas för sitt hygienarbete

2020-03-27 covid-19

Får Svenska hygienpriset 2020. Medarbetarna i äldreomsorgen, hälso- och sjukvården och funktionshinder i stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo har fått Svenska hygienpriset 2020. De får priset för sittarbete med att utveckla vägledning och rutiner för hygien och smittförebyggande.

Hemtjänsten följer strikta hygienregler

2020-03-25 covid-19

Och gör färre men längre besök. Hemtjänsten drar ner på antalet besök för att minska smittorisken för covid-19. Istället gör man lite längre besök och svarar på många frågor – om allt från hygienrutiner till vad som är säkert att göra.

Högintensiv träning bra för äldre

2020-03-16 Vård & omsorg

Ökar välmåendet och minskar fallrisken. På fyra av Göteborgs Stads äldreboenden har högintensiv träning för de boende gett fina resultat. Alla har fått markant bättre balans efter endast ett par månaders träning.

Fler nyanlända fick hälsoundersökning

2020-02-13 Vård & omsorg

Samarbete mellan kommun och region. Under förra året ökade andelen nyanlända som gjorde en hälsoundersökning på Regionhälsans flyktingmedicinska mottagning till 83 procent. Siffran har tidigare legat på mellan 60 och 65 procent. En viktig förklaring till ökningen är det samarbete som inleddes vintern 2018 mellan Göteborgs Stads etableringsenhet och Regionhälsan.

Samverkan hjälper patienter att få komma hem till jul

2019-12-20 Vård & omsorg

Vårdplaneringsteam redo inför helgerna. Utskrivna patienter som behöver fortsatt vård eller omsorg ska få komma hem till jul genom att vårdplanering och hemfärd blir prioriterade uppgifter. ”Vi vill att så många som mjöligt ska slippa att tillbringa julen på sjukhus, säger Kattarina Bertilsson som är fysioterapeut i Centrums vårdplaneringsteam.

Välfärdsinnovationer kan öka trygghet och delaktighet

2019-12-05 Vård & omsorg

Visades upp på minimässa. Välfärdsteknik har varit ett hett ämne i många år, men det tar tid att införa ny teknik i stora offentliga verksamheter. Nu är dock mycket på gång vilket visade sig på ett möte för alla Göteborgs Stads chefer inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.