Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning
Bild Bättre läge än förra året med sommarvikarier i äldreomsorgen
2019-06-14 Vård & omsorg
Bild Bättre läge än förra året med sommarvikarier i äldreomsorgen

Men rekryteringsbehoven är fortsatt stora. Behovet av ny personal inom vård och omsorg är fortsatt stort, men inom äldrevården är vikariebehovet nu i stort sett täckt inför sommaren. Tack vare en mer övergripande och långsiktig rekrytering räknar man med att klara sommaren – och tittar nu framåt för att klara de ökande behoven även på längre sikt.

Bild Ett år med valfrihet i hemtjänsten
2019-04-11 Vård & omsorg
Bild Ett år med valfrihet i hemtjänsten

400 personer har gjort aktivt val. För drygt ett år sedan infördes rätten att välja utförare av hemtjänst. Sedan dess har Göteborg fått fyra nya privata utförare och Göteborgs Stad har anpassat sina arbetsrutiner kring brukarnas valfrihet.

Bild Stora behov av semestervikarier till vård och omsorg
2019-03-19 Vård & omsorg
Bild Stora behov av semestervikarier till vård och omsorg

”Framtidsjobb som ger ovärderlig kompetens”. Prognoser visar att Göteborgs Stad kommer att behöva anställa 600 undersköterskor nästa år. Just nu pågår ett omfattande rekryteringsarbete för att locka fler till arbete inom vård och omsorg, på både kort och lång sikt. Vikariebrist inför den kommande sommaren kräver också nya lösningar – i stadsdelen Norra Hisingen samarbetar fem äldreboenden för att rekrytera sommarpersonal.

Bild Dags för årets brukarenkät för hemtjänst och äldreomsorg
2019-03-13 Vård & omsorg
Bild Dags för årets brukarenkät för hemtjänst och äldreomsorg

”Vi hoppas på många svar”. Nu i dagarna skickas en enkät ut till alla som har hemtjänst eller bor på ett av Göteborgs Stads äldreboenden. Brukarenkäten är ett viktigt verktyg när stadsdelarna planerar sin äldreomsorg. ”Vi hoppas på många svar – så vi vet vad vi ska satsa på” säger Johanna Ottosson, utvecklingsledare för äldreomsorgen i stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo.

Bild Risk för försenade utbetalningar av försörjningsstöd
2019-02-22 Vård & omsorg
Bild Risk för försenade utbetalningar av försörjningsstöd

Tekniska problem. Det finns risk för att utbetalningar av försörjningsstöd (socialbidrag) försenas med en eller två dagar i vissa stadsdelar, på grund av tekniska problem i Göteborgs Stads IT-stöd för socialtjänsten.

Bild Föreläsningar ska stötta anhöriga till personer med demens
2019-01-28 Vård & omsorg
Bild Föreläsningar ska stötta anhöriga till personer med demens

Kunskap, tips och råd. För att stötta anhöriga till personer med demenssjukdomar anordnar Anhörigcenter Centrum fyra undervisningstillfällen under januari och februari. Dessutom arrangerar de en föreläsning med psykoterapeuten Carina Håkansson som kommer att prata om anhörigas situation i ett bredare perspektiv.

Bild Så få som möjligt ska fira jul på sjukhus
2018-12-20 Vård & omsorg
Bild Så få som möjligt ska fira jul på sjukhus

Regional och kommunal vård samverkar. I jul ökar stadens vårdplaneringsteam bemanningen för att inga patienter ska bli kvar längre på sjukhus än de behöver i väntan på kommunal vård. ”Tillsammans med sjukhus och vårdcentraler försöker vi också se till så att så många som möjligt kommer hem innan helgerna”, säger Malin Ehrnberg Lekbrant på vårdplaneringsteamet Centrum.

Bild Fler hembesök av BVC enligt lyckad modell från Rinkeby
2018-11-28 Vård & omsorg
Bild Fler hembesök av BVC enligt lyckad modell från Rinkeby

Prövas i prioriterade områden. Med start den här veckan erbjuds familjer i prioriterade områden sex hembesök av BVC och föräldrastödjare när de fått sitt första barn. Syftet är att stärka föräldrarnas tillit till sin egen förmåga och öka familjens delaktighet i samhället.

Bild Ny utbildning höjer livskvaliteten för personer med synnedsättning
2018-11-19 Vård & omsorg
Bild Ny utbildning höjer livskvaliteten för personer med synnedsättning

20 minuter på webben. Göteborgs Stad har i samarbete med Synskadades Riksförbund tagit fram en webbutbildning i syntolkning. Nu finns den tillgänglig för handledare och ledsagare – men också för anhöriga, vänner och bekanta till personer med synnedsättning.

Bild Mindre amfetamin i Göteborg
2018-10-25 Vård & omsorg
Bild Mindre amfetamin i Göteborg

Cannabis och heroin ökar. Färre personer med tungt narkotikamissbruk i Göteborg är helt bostadslösa och injiceringsmissbruket minskar. Användningen av amfetamin har minskat, men samtidigt ökar missbruket av cannabis och heroin och andra opiater. Det visar en kartläggning som Göteborgs Stad gjort.

Fler nyheter

Visa fler artiklar »»

Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Göteborgs Stads kalendarium


Julmarknader, utställningar, läxhjälp och mycket mer – här hittar du aktiviteterna!

Se kommunfullmäktiges möte 10 december

Sändningen börjar kl 15 den 10 december.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Göteborgs Stads plan för ridsport och översyn av regler för att förenkla för företag är två av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 20 november. Läs kommunstyrelsens notiser här

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - goteborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling