Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Gamla Göteborg

[Publicerad 2001-11-22]

Centralstationen

Vid Drottningporten, som givit namn åt Drottningtorget, låg tidigt stadens skjutsstation. Men häst och vagn konkurrerades snart ut av det framväxande järnvägsnätet.

Adolf Wilhelm Edelsvärd (1824-1919), som ritade byggnaden år 1858 , ansvarade i egenskap av sitt ”öfverbefäl öfver architectoniska afdelningen vid alla Statens Jernvägar” för tillkomsten av hela 5 700 byggnader utefter landets nu snabbt växande järnvägsnät.

Industrins tidevarv drog tågresande skaror av människor till de snabbt växande städerna och över en miljon svenskar passerade denna byggnad på sin väg till Amerikabåtarna och det Förlovade landet i väster.

De på bilden lugnt spatserande människorna kunde nog inte i sin vildaste fantasi tänka sig hur trafiklivet runt stationen skulle se ut idag 100 år senare.

antikvarie, Göteborgs Stadsmuseum

Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Gamla Göteborg

Beslut i kommunstyrelsen

Göteborgs Stads servicepolicy, återremiss för ärendet om projekt Skeppsbron samt återremiss för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet var något av det som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 31 januari

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling