Minskar trängseln i kollektivtrafiken. Utbildningsnämnden har genom sin ordförande Pär Gustafsson fattat beslut om att bedriva undervisning på distans för att minska trängseln i kollektivtrafiken, samt möjlighet för rektor att fatta beslut om undervisning på distans för enskilda elever och lärare.

Tomas Berndtsson, direktör utbildningsförvaltningen

Tomas Berndtsson, direktör utbildningsförvaltningen. Foto: Marit Lissdaniels.

Beslutet är ett huvudmannabeslut och gäller de kommunala gymnasieskolorna i Göteborg, med undantag för Motorbranschens tekniska gymnasium, MTG och Angeredsgymnasiet.

Tomas Berndtsson, direktör för utbildningsförvaltningen, vad innebär det här beslutet?

– Vi har lyssnat på Folkhälsomyndigheten och Västtrafik när det gäller att minska trängseln i kollektivtrafiken. Vi kommer dels att senarelägga skolstarten på morgonen, men vi ser att det inte räcker och därför kommer vi nu att låta högst 60 procent av eleverna i högskoleförberedande program vara på plats samtidigt i skolans lokaler. Resterande elever ges undervisning på distans. För yrkesprogrammen är högst 80 procent av eleverna på plats samtidigt.

Många elever har säkert sett framemot att träffa sina klasskamrater och det börjar också nya elever på skolorna. Vad vill du säga till dem?

– Eftersom det pågår en pandemi får vi alla ta ett gemensamt ansvar att minska smittspridningen. Det gör vi till exempel genom att inte trängas i kollektivtrafiken eller i våra skolor, utan hålla avstånd till varandra och följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Hur länge gäller detta?

– Initialt gäller beslutet för augusti och september, därefter får vi se hur vi ska fortsätta.

Skolstarten är bara en vecka bort. Är det möjligt att ställa om med så kort varsel?

– Vi klarade att ställa om från klassrumsundervisning till distansundervisning på kort tid i mars, så jag tror att vi alla nu har en förberedelse på att omständigheterna kan förändras snabbt i dessa tider.