Gäller nu till 6 juni. Smittspridningen av covid-19 sjunker i Västra Götaland men minskningen går långsamt. De skärpta regionala rekommendationerna förlängs därför till och med 6 juni. Samtidigt tas de särskilda råden till skolan bort. Kommunerna måste anpassa behovet av distansundervisning och andra begränsningar efter den lokala situationen, betonar smittskyddsläkaren.

Under vecka 18 minskade antalet nya fall av covid-19 i Västra Götaland med fyra procent jämfört med föregående vecka. Det var tredje veckan i rad med en minskning, men smittspridningen är fortfarande på en hög nivå.

”Situationen är fortfarande oerhört allvarlig”

Smittskydd Västra Götaland har därför beslutat att de skärpta regionala rekommendationerna för Västra Götaland förlängs till och med 6 juni.

– Det är viktigt att alla förstår att situationen fortfarande är oerhört allvarlig. Vi får inte släppa efter för tidigt nu utan vi måste alla göra vad vi kan för att hindra smittan från att spridas i samhället, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Ändrade rekommendationer för gymnasierna

Nationella rekommendationer basen för gymnasieskolorna. En förändring är att skolornas särskilda rekommendationer nu utgår. Det innebär att gymnasieskolorna i Västra Götaland, om det lokala smittoläget så tillåter, från och med måndag 17 maj kan ha närundervisning med samtliga elever på plats i skolan.

– Smittspridningen ser mycket olika ut inom regionen. Därför ger vi inte en generell rekommendation till samtliga gymnasieskolor i Västra Götaland. Det viktigaste är att varje enskild kommun och skola gör en bedömning utifrån sina förutsättningar. Det behövs kraftfulla begränsningar på många håll även i fortsättningen, säger Thomas Wahlberg.

Justering i rekommendationen om resor

Smittskydd Västra Götaland gör också en mindre justering i rekommendationen om resor. Den nya skrivningen förtydligar att den som måste göra en resa behöver göra det så smittsäkert som möjligt både under sin resväg och på resmålet.

Läs mer: Folkhälsomyndighetens information till förskola, grundskola och gymnasier