Gäller till 1 april. Smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen har beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna till 1 april och ändrar också i råden till gymnasieskolorna. Smittskydd Västra Götaland manar alla att följa de råd och rekommendationer som gäller så att Västra Götaland inte hamnar i en tredje våg med covid-19.

– Vi har parkerat på en hög nivå i Västra Götaland. Det kan mycket väl öka och dra iväg men det är nu vi kan vara med och påverka det. Vi måste få ner antalet smittade och därför måste vi fortsätta följa såväl Folkhälsomyndigheten som Västra Götalandsregionens skärpta regionala rekommendationer, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Den 17 februari införde Västra Götalandsregionen skärpta regionala rekommendationer för att minska spridningen av covid-19. Nu förlängs råden alltså till 1 april. En förändring av råden görs också när det gäller gymnasieskolorna.

Nya rekommendationer för gymnasiet

Enligt den nya regionala rekommendationen uppmanas gymnasieskolorna att bara låta en tredjedel av eleverna att vara närvarande i skolan samtidigt.

– Vi vill hålla nere kontakterna och undvika trängsel så mycket vi kan, samtidigt har vi väldigt stor förståelse för hur viktigt det är att gymnasieungdomar i större utsträckning kan vara i skolan. Detta är en möjlighet att öppna gymnasieskolan mer samtidigt som vi inte vågar rekommendera en för stor öppning, säger Thomas Wahlberg.