Gäller till och med 14 mars. Spridningen av covid-19 har börjat öka igen i Västra Götaland. Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare har därför beslutat om nya regionala rekommendationer som gäller från 17 februari till och med 14 mars.

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland bedömer att distansundervisning har en bromsande effekt och bidrar till att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Utbildningsnämndens ordförande har därför beslutat om att Göteborgs Stads gymnasieskolor genomför undervisning på distans till och med 14 mars 2021. Utbildningsnämnden följer smittläget och återkommer om vad som gäller efter den 14 mars.

Beslutet innebär också att rektorer kan fatta beslut om att vissa elever med behov av stöd ska få sin utbildning på plats i skolans lokaler. Rektorerna kan också fatta beslut om att vissa moment eller prov ska genomföras på plats i skolans lokaler.

Vissa utbildningar är undantagna

Introduktionsprogram som inte följer ett nationellt program, gymnasiesärskolan samt Riksgymnasiet för rörelsehindrade är undantagna från beslutet.