Staden, civilsamhälle och företag är med. Göteborgs Stad, civilsamhälle och företag gör en gemensam satsning för unga arbetslösa. Insatsen kallas Fair play och riktar sig till ungdomar mellan 18-25 år. ”Vi vill både skapa sysselsättning och ge ungdomarna möjligheter att träna på sina entreprenöriella förmågor”, säger Linda Högbacka, ansvarig för satsningen på förvaltningen arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Unga har drabbats extra hårt under covid-19-pandemin eftersom många jobb för just unga har försvunnit. I ett nytt samarbetsprojekt mellan staden, civilsamhälle och företag kan arbetslösa ungdomar få heltidssysselsättning i tre månader under 2021. Insatsen Fair play startar vid fyra tillfällen och 20 ungdomar kan vara med varje omgång.

Utbildning och praktik

Projektet ägs av förvaltningen arbetsmarknad och vuxenutbildning och från Göteborgs Stad är även socialförvaltningen Sydväst med. Drivande i arbetet är Önnereds HK tillsammans med samverkansparterna Stena fastigheter och Söderberg & Partner.

-Vi på Önnereds HK vill tillsammans med våra partners vara med och bidra till att minska arbetslösheten genom att lyfta unga arbetslösa via utbildning och praktik, säger Jozo Matovac är projektledare hos Önnereds HK.

Får förverkliga en affärsidé

SEB är också engagerade och under en entreprenörsvecka får ungdomarna inspiration, kunskap och spännande möten. De får lära sig hur de förverkligar en affärsidé och startar eget.

– Vi ser samarbeten med andra aktörer som en förutsättning för att lyckas, säger Linda Högbacka om samarbetsprojektet och tillägger att det kommer att ge ungdomarna ökade möjligheter på arbetsmarknaden i framtiden.