Lyssna från balkongen eller fönstret. I vår och sommar kan äldre på trygghetsboenden i Göteborgs Stad lyssna till livemusik från balkongen eller genom fönstret. “Kultur till kvarteret” heter satsningen som är en del i att minska ensamheten. “Vi tar kulturen till bostadsgårdar där vi vet att det bor många äldre”, säger Sofia Tillman på Senior Göteborg, stadens utvecklingscenter.

Under covid-19-pandemin är alla träffpunkter och mötesplatser i Göteborgs Stad stängda. De äldre över 65 år som bor hemma kan därför inte ta del av det kulturutbud som de är vana vid.

– Det har blivit succé med spelningar utomhus på äldreboenden. Vi ser att många, som inte bor på äldreboenden, sitter ensamma hemma och skulle ha glädje att ta del av en sådan upplevelse från sin lägenhet. Det är ett sätt att minska ensamheten, säger Sofia Tillman, processledare på Senior Göteborg.

Ungefär 50 spelställen

Senior Göteborg har fått i uppdrag av hälsofrämjande och förebyggande nätverket  i Göteborgs Stad att leda en satsning på kultur som döpts till “Kultur till kvarteret”.

– Vi tar kulturen till bostadsgårdar där vi vet att det bor många äldre. Vi har valt att främst prioritera trygghetsboenden som drivs tillsammans med kommunen. Det finns just nu ungefär 50 spelställen, men det kan bli fler.

Många olika artister

Satsningen startar i morgon fredag 15 maj och ska pågå under sommaren, till och med augusti. Därefter görs en utvärdering om eventuell fortsättning. De som står för underhållningen är bland annat frivilliga artister som anmält sig via Röda korset och kultursommarjobbarna.

– Sommarjobbarna ska bland annat bilda en kör som går runt och sjunger i juli.

Elever från Högskolan för scen och musik i Göteborg har hört av sig och vill gärna genomföra utomhusframträdanden, eftersom de inte kan genomföra andra konserter som vanligt. Det förs även en dialog med Göteborgssymfonikerna och Göteborgsoperan om det skulle vara möjligt för dem att göra några framträdanden.

– Vi har också andra artister som är inbokade på saker som skulle ha ägt rum i andra sammanhang i stadsdelarna och som vi skulle kunna engagera i det här.

Lyssna från balkong eller fönster

De kommunala bostadsbolagen och förvaltarna av trygghetsboendena är med och planerar “Kultur till kvarteret”.

– Vi diskuterar eventuella risker för folksamlingar och gör avvägningar beroende på var trygghetsboendet ligger och hur det ser ut på gården. En kontaktperson är på plats vid varje spelning, så att vi kan garantera trygghet och säkerhet.

Spelningarna blir ungefär en halvtimme långa och de äldre uppmanas att lyssna på dem från balkongen eller genom ett fönster.

– Det är särskilt viktigt att personer i riskgrupp inte går ut så att det bildas en större grupp. Vi kommer att informera om spelningarna i förväg så att de boende vet när de är, säger Sofia Tillman.