Ny informationsinsats om covid-19. Nu skärper vi oss! Smittan måste minska! Det är budskapen i en ny, omfattande informationsinsats som Göteborgs Stad dragit igång. ”Vi ligger på en fortsatt hög nivå och på uppmaning av Smittskydd Västra Götaland behöver vi alla hjälpas åt för att förhindra att den börjar öka igen”, säger Helena Mehner, kommunikationsdirektör i Göteborgs Stad.

Smittspridningen är hög i Göteborg och Smittskydd Västra Götaland behöver hjälp att förhindra en fortsatt ökning. Det är bakgrunden till den omfattande informationsinsats som Göteborgs Stad startat i mars.

− Vi behöver göra allt vi kan för att förhindra en fortsatt smittspridning och staden har många informationskanaler och stor möjlighet att nå ut i samhället. Vi gör den här insatsen för att hjälpa till, säger Helena Mehner.

Helena Mehner, kommunikationsdirektör i Göteborgs Stad.

Budskapet i informationsinsats är ”Nu skärper vi oss! Smittan måste minska! Du gör skillnad!” med uppmaningen ”Håll avstånd, undvik trängsel och minska dina kontakter”.

Skapare ton

Jämfört med budskapet i tidigare informationssatsningar är tonläget skarpare den här gången. Helena Mehner menar att läget kräver det.

− Vi gör nog alla så gott vi kan och är trötta på situationen. Det är fullt förståeligt. Men för att kunna öppna upp samhället igen och göra allt det vi längtar efter måste vi skärpa oss och orka lite till, tänka efter en gång till – håller jag avstånd nu? Tillsammans kan vi få ner smittspridningen.

Informationsinsatsen kommer att märkas i radio, dagstidningar, sociala medier, goteborg.se, Vårt Göteborg och i stadsrummet, på till exempel digitala tavlor och infartstavlor.

−Alla våra förvaltningar och bolag kommer också att hjälpa till att sprida budskapet i sina kanaler, på bibliotek, idrottshallar, inom allmännyttan, så det når ut där människor finns, säger Helena Mehner.