"Ingen kan veta hur viruset tog sig in men det spred sig hastigt och fler äldre än vanligt avled under våren". Flera äldreboenden i Göteborgs Stad har drabbats hårt av coronapandemin. Varför vissa områden varit mer utsatta än andra finns ännu inget svar på. Men ansvariga chefer har flera lärdomar att ta med sig i det fortsatta arbetet.

Inger Börmark är sektorchef för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i Östra Göteborg, där smittan framför allt drabbade Geråshus i Bergsjön och Kvibergs äldreboende.

– Ingen kan veta hur viruset tog sig in men det spred sig hastigt och fler äldre än vanligt avled. Något som vi beklagar djupt.

Även i stadsdelen Lundby kom sjukdomen in på flera äldreboenden. Man lyckades begränsa smittan men på ett boende blev spridningen större. Också här gick det snabbt och på några dagar blev en stor andel av både hyresgäster och medarbetare sjuka.

– När vi märkte de första symtomen var sjukdomen redan spridd på det aktuella boendet, säger Katarina Meuller, sektorchef för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i Lundby.

Teamarbetet är viktigt

Båda har liknande erfarenheter av den första hektiska tiden. Stor oro bland medarbetarna, en stor andel sjukskriven personal och många vikarier. Det var också mycket fokus på skyddsutrustning.

– Både i Lundby och i Östra Göteborg gjordes riskbedömningar för vilken skyddsutrustning vi skulle ha för varje hyresgäst och det sattes in extra ledarstöd och metodstöd, säger Katarina Meuller och Inger Börmark.

De betonar att det lades ner stora resurser för att begränsa smittspridningen och ger samtidigt en eloge till alla berörda medarbetare och chefer.

– Under krisen har många yrkeskategorier hjälpts åt och bidragit med olika kompetenser för att minska smittspridningen. De har kämpat hårt varje dag, säger Katarina Meuller.

Inger Börmark, sektorchef  Östra Göteborg och Katarina Meuller, sektorchef, Lundby. Foto: LoBirgersson©Visuell Kommunikation

Snabbare spridning på demensenheter

Smittan fick en snabbare spridning på demensenheterna och det är ingen slump, menar Inger Börmark och Katarina Meuller, eftersom det kan vara svårt att sätta gränser för hur en dement person rör sig.

– Vårt mål är att de demenssjuka ska ha möjlighet att röra sig fritt. Vi arbetar efter en nollvision som siktar mot en demensomsorg utan begränsningar. När smittan spred sig skulle de plötsligt stanna inne i sina lägenheter, säger Inger Börmark.

Aktiv smittspårning pågår

Nu sker aktiv smittspårning. Hyresgäster och medarbetare testas vid misstänkt smitta och erfarenheten är att även de med inga eller lindriga symtom kan ha covid-19.

– Smittspårning, där vi snabbt tar reda på vilka som kan vara smittade, har varit mycket effektivt sätt att begränsa smittspridningen, säger Katarina Meuller.

Lärdomar från Lundby och Östra Göteborg

En kedja av följande insatser är särskilt viktiga i det fortsatta arbetet, säger Inger Börmark och Katarina Meuller:

  • Att följa basala hygienrutiner.
  • Att använda skyddsutrustning vid rätt tillfälle och på rätt sätt.
  • Att stanna hemma vid milda symtom eller sjukdom.
  • Att tänka på att krishantering är ett teamarbete där alla kompetenser behöver samverka.
  • Att ha erfaren personal på plats.
  • Att starta smittspårning snabbt.
  • Att hålla sig till besöksförbudet.
  • Att informera anhöriga snabbt om smitta finns på boendet.