Covid-19 krävde snabb förändring. Oron och osäkerheten var stor när Bagaregårdens korttidsboende i mars ställdes om till korttidsenhet där äldre med konstaterad smitta av covid-19 skulle vårdas. Drygt fyra månader senare kan både personal och ledning konstatera att omställningen gick väldigt bra. ”Vi har gjort ett fantastiskt arbete”, säger Annika Hultberg, omvårdnadspersonal.

Birgitta Natanaelsson, enhetschef

Birgitta Natanaelsson, enhetschef. Foto: privat.

I slutet av mars hade smittan av covid-19 nått en allmänspridning. Ett beslut togs då om att Bagaregårdens korttidsboende skulle ta emot äldre som vårdats på sjukhus för covid-19 och fortfarande var smittspridare. Personer friska nog att lämna sjukhuset, men i alltför dåligt skick för att återvända till hemmet och i behov av rehabilitering.

Omställningen behövde gå snabbt och blev intensiv.

– Från beskedet tog det en vecka tills vi tog emot första omsorgstagaren, säger enhetschefen Birgitta Natanaelsson och berättar om förberedelserna som innebar att personal från Vårdhygien och smittskyddet inom VG-regionen mobiliserades och fackliga representanter infomerades.

Oron bland anhöriga stor

All personal på boendet fick utbildning av hygiensjuksköterskan Lotta Osbäck på Vårdhygien. Hon höll föreläsning och personalen fick uppdatera sina kunskaper inom basala hygienrutiner och hur man praktiskt använder skyddsutrustningen.

– Hon var ett jättebra stöd. Vi var – precis som allmänheten – också osäkra på smittan eftersom det var så nytt, men kunskapen gjorde att vi alla blev mer trygga.

Samtidigt som personal och chefer förberedde sig var oron bland personal och anhöriga till boende på äldreboendet i samma hus mycket stor.

– Så här i efterhand känns det ju jätteskönt att kunna konstatera att det inte har funnits någon smitta alls i övriga huset. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter har rört sig i hela huset, men sköter man rutinerna är det ingen fara, säger Birgitta Natanaelsson och lyfter fram den insats som personalen gjort.

– De har varit helt fantastiska. Både att ta in alla nya moment med att använda skyddsutrustning på rätt sätt och att arbeta flexibelt. Det är väldigt bra gjort att klara av påfrestningarna men ändå se individerna och ge dem rätt omsorg.

Var spänd i början

Annika Hultberg har arbetat på Bagaregårdens korttidsboende i sex år. Hon var precis som många andra fundersam och spänd i början över hur personalen skulle klara situationen.

– Jag tvivlade lite och undrade hur sjuka personerna skulle vara när de kom. Men samtidigt såg jag och många kollegor det som en rolig utmaning – i allt det tragiska – och var taggade på att få köra igång och verkligen bidra till samhället.

Boendet har kunnat erbjuda 12 platser. Totalt har 37 omsorgstagare vårdats på enheten sedan 27 mars. Tiden för hur länge de vårdats är i snitt 24 dygn.

– De som kom i början var i väldigt dåligt skick, men de allra flesta har repat sig och har blivit så mycket bättre. Från att ha varit förvirrade och inte kunnat gå har de kunnat ställa sig upp och gå härifrån. Vi har haft fem dödsfall, men vi hade nog en bild av att det skulle vara många fler, säger Annika Hultberg.

”Lyckats med hela teamet”

I dagsläget är situationen mycket lugnare på boendet. Endast fyra patienter vårdas just nu i sviterna av covid-19. För Annika Hultberg är upplevelsen, nu efter den mest intensiva tiden, positiv.

– Vi har lyckats med hela teamet – undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och arbetsledning. Vi har jobbat nära varandra och pratat mycket. Vi har verkligen tagit oss tid att reflektera tillsammans. Det har stärkt oss och gett oss trygghet. Stödet från vår chef Birgitta har varit värdefullt.

Det finns ännu inget stoppdatum satt för hur länge boendet ska ta emot personer med covid-19.