Går ut på stan i helgen. På lördag 18 april kommer team från miljöförvaltningen att vara ute på stan för att kolla hur det ser ut med trängseln på Göteborgs restauranger och kaféer. Insatsen görs för att minska smittspridningen av covid-19.

Angelica Winter, avdelningschef för livsmedelskontroll på miljöförvaltningen.

Det blir fint väder till helgen, något som brukar innebära mycket folk på Göteborgs krogar, och inte minst på uteserveringar. Med andra ord ett bra tillfälle att kontrollera hur krogarna och göteborgarna efterlever Folkhälsomyndighetens regler.

– Det viktiga för oss är inte att gå ut och hitta fel. Vi vill hjälpa till att få ut information så att vi kan fortsätta att sitta på uteserveringar och umgås, utan att sprida smitta. Vi vill säkerställa att reglerna efterlevs, säger Angelica Winter, avdelningschef för livsmedelskontroll på miljöförvaltningen.

Reglerna det handlar om är föreskrifterna och de allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och barer som gäller från den 25 mars. Dessa säger bland annat att det inte längre är tillåtet med stående servering vid barer och att det ska vara så långt mellan borden så att besökarna kan hålla avstånd mellan varandra. Reglerna gäller såväl inomhus som utomhus, alltså också på uteserveringar.

Tar det på stort allvar
Göteborg & Co är en av aktörerna som jobbar för att informera restauranger och hotell om vad reglerna innebär, bland annat genom sina upparbetade nätverk. Information har gått ut direkt till företagen, men också via Göteborg & Co:s webbplats och i sociala medier. En extra insats gjordes innan påskhelgen.

Stefan Gadd, press- och informationschef på Göteborg & Co.

– Vår uppfattning är att företagen tar det här på stort allvar. De vill fortsätta ha sina verksamheter öppna. Och det vill vi nog alla. När teatrar, konserter och bio är stängda,

så är restauranger, barer och kaféer de sociala mötesplatser vi har. De ska vi vara rädda om. Och det gör vi bäst genom att ta följa rekommendationerna från myndigheterna, säger Stefan Gadd, press- och informationschef på Göteborg & Co.

Bra dialoger
Miljöförvaltningen gör nu en punktinsats med fokus på information och observation för att få en lägesbild av hur det ser ut i Göteborg.

– Våra kollegor i Stockholm har mycket goda erfarenheter av liknande insatser. De har haft bra dialoger med både företag och gäster om vad som gäller, säger Angelica inter.

Vad gör ni om ni upptäcker att reglerna inte efterlevs?

– I första hand pratar vi med företaget och gästerna för att förklara vad de nya reglerna innebär. Vi dokumenterar och tar med oss avvikelserna tillbaka till miljöförvaltningen för vidare hantering, säger Angelica Winter.

Kan följas upp
Vid behov kan ärenden följas upp och gå vidare till smittskyddet i Västra Götaland. Men teamen som är ute nu i helgen kan inte stänga en restaurang för att de inte efterlever föreskrifterna.

– Nej det är smittskyddsläkaren i Västra Götaland som fattar det beslutet. Men vi kan rekommendera dem att göra det utifrån observation vi gör, säger Angelica Winter.

Inspektörer från miljöförvaltningen kommer att vara ute på lördag eftermiddag och fokuserar på två geografiska områden: Avenyn-Vasastan-Kungstorget och Järntorget-Långgatorna-Haga Nygata.

Miljöförvaltningen hoppas att redan på måndag ha en första bild av läget och uppgifter om hur många verksamheter de har varit ute på och hur många avvikelser som registrerats.