Anpassade råd för gymnasierna. Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Smittskyddsläkaren har därför beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna till den 2 maj. För gymnasieskolor blir råden mer lokalt anpassade efter respektive kommun och skolas situation.

Smittspridningen i Västra Götaland ligger kvar på en hög nivå. Under vecka 14 konstaterades 6 379 nya fall av covid-19 och mot bakgrund av det epidemiologiska läget har smittskyddsläkaren beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna för Västra Götaland. Dessa gäller nu till och med 2 maj.

– Vi befinner oss fortfarande i ett allvarligt läge. Tusentals nya personer smittas varje vecka och flera av dem blir mycket allvarligt sjuka. Smittspridningen måste minska och då kan vi inte lätta på restriktionerna, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Förändrad rekommendation för gymnasieskolor

Samtliga rekommendationer förlängs alltså till den 2 maj. När det gäller gymnasieskolorna gör Smittskydd Västra Götaland också en justering. Samtliga gymnasieskolor rekommenderas att ha högst hälften av sina elever fysiskt på plats. Samtidigt kan läget variera lokalt mellan kommuner och enskilda skolor. Smittskydd Västra Götaland betonar därför att närundervisningen kan behöva dras ner ytterligare vid behov.

– Det är en avvägning mellan riskerna för smittspridning respektive konsekvenserna av att elever inte får vara i skolan. Vi öppnar för lite mer närundervisning generellt, men vi kan inte rekommendera att öppna upp fullt. Därför är vi tydliga med att kommuner och skolor kan, och bör, öka begränsningarna ytterligare vid behov, säger Thomas Wahlberg.