Ettorna i skolan varje dag. Det är dags för skolstart. Göteborgs största gymnasieskola, Hvitfeldtska, förbereder sig nu för att välkomna eleverna tillbaka till lokalerna, efter att ha bedrivit distansundervisning stor del av våren. En lösning för att minska smittspridningen av covid-19 blir ett matsalstält på skolgården.

Hvitfeldtska gymnasiet.

Hvitfeldtska gymnasiet. Foto: Mikael Karlsson.

Distansundervisning vissa dagar i veckan, ett matsalstält, fem extra skolvärdar och handspritsstationer. Det är några åtgärder Hvitfeldtska gör inför skolstarten vecka 34.

Trots att Folkhälsomyndigheten hävde beslutet om rekommenderad distansundervisning på gymnasiet 15 juni, blir hösten inte vanlig för gymnasieskolans elever i Göteborg. Trängsel i kollektivtrafiken ska undvikas och efter ett beslut i utbildningsnämnden är riktlinjerna att max 60 procent av eleverna, som går högskoleförberedande program på de kommunala gymnasieskolorna, ska vara på plats samtidigt. För de yrkesförberedande programmen gäller 80 procent av eleverna.

– Vi har bestämt att ettorna går i skolan varje dag, medan tvåorna och treorna är i skolan varannan dag. Så gör vi helt enkelt för att ettorna behöver lära känna varandra och lärarna. De saknar de rutiner som tvåorna och treorna har, säger Mikael Karlsson, verksamhetschef på Hvitfeldtska som har 1 900 elever och är en av Sveriges största gymnasieskolor.

Ingen möjlighet skjuta på skoldagen

Någon senareläggning av skolstarten är dock inte möjlig på Hvitfeldtska. Det skulle få för stora konsekvenser på grund av att det finns andra verksamheter i lokalerna under kvällstid, och att elever och personal har andra aktiviteter inplanerade.

– Vårt bidrag blir att en tredjedel av eleverna varje dag inte är på plats och en del individuella schemalösningar.

I dagarna har skolan skickat ut information till eleverna med vad som gäller på uppropsdagarna och under augusti och september. Skolan uppmanar också eleverna att ta sig till fots eller cykla till skolan om det finns möjlighet. Skolan berättar även om åtgärder som tagits för att minska smittspridningen.

– Vi kommer till exempel att städa lokalerna oftare, och handsprit kommer att finnas tillgänglig, säger Mikael Karlsson.

Matlådor att hämta

Skollunchen innebär en speciell situation. För att minska trängseln kommer det att finnas 100–200 matlådor som kan hämtas vid köbildning. På måndag börjar ett matsalstält att sättas upp på skolgården där tanken är att eleverna ska kunna sätta sig med sin matlåda och äta.

– Dessutom planerar vi att anställa fem extra skolvärdar som bland annat ska hjälpa till att minska köbildning vid lunchen.

Optimism ändå

Mikael Karlsson berättar att han och kollegorna hade hoppats kunna bedriva verksamheten som vanligt under hösten. Många elever och lärare längtar efter att få träffas och nu blev det inte så fullt ut.

– Men det känns som att det finns en optimism bland elever och lärare jag pratat med. En inställning om att vi hjälps åt med det här.