Gäller till 14 mars. Smittspridningen ökar och fler läggs in på sjukhus i Västra Götaland. Därför beslutade smittskyddsläkaren på onsdagen om nya rekommendationer. Det handlar bland annat om distansundervisning på gymnasierna och munskydd i kollektivtrafiken och vissa inomhusmiljöer. De nya rekommendationerna gäller från idag 17 februari till och med 14 mars.

Antalet bekräftade fall av covid-19 ökade med 14 procent mellan vecka 5 och vecka 6. Stickprov visar också att den brittiska virusvarianten fortsätter att öka. Dessutom har behovet av sjukhusvård för covid-19 slutat att minska.

Gäller till 14 mars

– Det är en mycket allvarlig situation då vi åter börjar få en ökning av antalet nya fall med covid-19. Vi befinner oss i ett läge där risken är mycket stor att smittspridningen tar ytterligare fart, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Smittskyddsläkaren i Västra Götaland har därför beslutat om nya regionala rekommendationer. Rekommendationerna införs efter samråd med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. De börjar gälla omedelbart från idag, 17 februari och gäller till och med 14 mars 2021. De omprövas fortlöpande utifrån hur smittspridningen utvecklar sig.

Förstärker Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd

Utöver Västra Götalands lokala rekommendationer gäller även Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd, liksom tidigare.

De regionala rekommendationerna ska ses som en förstärkning lokalt i Västra Götaland.