Snabbt ökande smittspridning bakom åtgärderna. Den 29 oktober togs flera viktiga beslut om skärpta allmänna råd i Västra Götaland för att få stopp på den snabba smittspridningen. – Jag ser allvarligt på situationen. Nu gäller det att vi alla tar det här på största allvar och följer myndigheternas råd, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs Stad.

Smittspridningen i Västra Götaland fortsätter att öka. Antalet som testas positivt för covid-19 har ökat hela hösten och förra veckan skedde en dubblering jämfört med veckan innan. Även behovet av sjukhusvård för covid-19 ökar. I onsdags, den 28 oktober, vårdades totalt 84 personer på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Även det är nästan en fördubbling jämfört med föregående vecka. Smittspridningen finns i hela Västra Götaland men är störst i Göteborg med kranskommuner.

Det är mot den här bakgrunden som Folkhälsomyndigheten tillsammans med Smittskydd Västra Götaland har beslutat att skärpa råden i regionen.

Skärpta råd i tre veckor

De skärpta råden innebär att allmänheten uppmanas att avstå från att vistas i miljöer där det samlas många människor, exempelvis köpcentrum, bibliotek, badhus och gym. Man bör också avstå från att delta i möte, konserter, idrottsträningar, tävlingar och liknande. Rådet gäller ej vid aktiviteter för barn födda 2005 eller senare.

Allmänheten uppmanas också att vara försiktig i mötet med andra människor och bör, om möjligt, undvika fysisk kontakt med andra än de som man bor med. Däremot omfattas inte besök inom sjukvård och för medicinska bedömningar av de nya råden. De bör bortfarande göras, men den som har symtom på vovid-19 ska förstås vara extra försiktig och följa de råd som ges vid besök.

– Det är allvar nu. Smittspridningen har ökat kraftigt på kort tid och allt fler blir allvarligt sjuka. Om vi inte tar krafttag nu riskerar vi att stå inför en liknande situation som i våras. Vi måste bryta alla smittkedjor och för det behövs ytterligare åtgärder, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Staden över verksamheterna

Göteborgs Stad ser nu över sina verksamheter för att se hur de ska anpassas utifrån de nya riktlinjerna. Arbete har redan börjat, till exempel hade alla förvaltningschefer ett möte på fredagsmorgonen för att diskutera läget.

– Vi följer det här arbetet nogsamt. Nu ligger uppdraget på verksamheterna att se över hur de kan anpassas för att följa råden och minska smittspridningen. Från kommunstyrelsen tvekar vi inte att införa ytterliga åtgärder om det visar sig vara nödvändigt, säger Axel Josefson (M).

Publikgräns på 50 kvarstår

Länsstyrelsens beslöt också i går att hålla kvar maxgränsen på 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland. Beslutet är fattat på inrådan av Västra Götalands smittskyddsläkare och gäller i första hand i tre veckor, men kan förlängas om det finns behov.

– Vi ligger kvar med beredskap att kunna öka till 300 om smittspridningen blir mer kontrollerad. Detta är betydligt enklare än att öka till 300, se smittspridningen ta ytterligare fart och tvingas backa till 50 igen, säger landshövding Anders Danielsson.

Detta gäller:

Skärpta råd i tre veckor

Det här är råden som gäller från och med torsdag den 29 oktober:

  • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
  • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Publikgräns på 50 personer ligger kvar

Maxgränsen på 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland ligger kvar. Beslutet är fattat på inrådan av Västra Götalands smittskyddsläkare och gäller i första hand i tre veckor, men kan förlängas om det finns behov.

Beslutet är fattat på inrådan av Västra Götalands smittskyddsläkare och gäller i första hand i tre veckor, men kan förlängas om det finns behov.