Upphör formellt från den 7 juni. Från och med måndag 7 juni upphör de skärpta regionala rekommendationerna i Västra Götaland. Dock gäller fortsatt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19.

Sedan den 17 februari har Västra Götaland haft skärpta regionala rekommendationer för alla som bor och vistas här. Smittspridningen har minskat den senaste månaden, och är nu på en sådan nivå att det räcker med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

Följer noggrant det epidemiologiska läget

Därför kommer de regionala rekommendationerna inte att förlängas efter den 6 juni. Smittskydd Västra Götaland följer noggrant det epidemiologiska läget i länet och utesluter inte att regionala rekommendationer kan återinföras.

De regionala rekommendationerna upphör formellt från och med måndag 7 juni.