Fortsatt hög smittspridning i Västra Götaland. Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Smittskyddsläkaren har därför beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna till och med 16 maj. För gymnasieskolor är råden fortsatt lokalt anpassade efter respektive kommun och skolas situation.

Under vecka 16 minskade antalet nya fall av covid-19 i Västra Götaland i nästan alla åldersgrupper, men smittspridningen var fortfarande på en hög nivå med över 5 400 nya fall.

Ändrade regler för gymnasieskolorna

Smittskydd Västra Götaland har därför beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna för Västra Götaland till den 16 maj. Råden till gymnasieskolor ändras dock och man rekommenderar från vecka 18 att dessa kan ha högst två tredjedelar av sina elever fysiskt på plats. Vid utbrott eller ökad lokal smittspridning kan skolorna behöva minska närundervisningen ytterligare.

”Faran är inte över”

– Smittspridningen bland unga i Västra Götaland är nu något mindre än tidigare. Därför kan man överväga att öppna upp något mer. Men faran är inte över och det finns tydliga skillnader inom regionen, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

– Fortfarande rapporteras ett stort antal nya fall av covid-19 bland unga i skolåldrarna. Därför vill jag understryka att kommuner och skolor kan, och bör, dra ner ytterligare vid behov, fortsätter Thomas Wahlberg.