Kulturtolkar har informerat om vaccination mot covid-19 och det arbetet har gett resultat. På bilden Farhiya Muse, somalisk kulturtolk.

Har gett goda resultat i Angered. Göteborgs Stad gör en informationssatsning för att få fler göteborgare att vaccinera sig. Vaccinationsuppdraget har gett goda resultat under sommaren i Angered. Arbetet fortsätter under hösten mot olika målgrupper i staden. “Det är ett jätteviktigt uppdrag som förhoppningsvis gör att fler vaccinerar sig”, säger Radia Al-Masri, koordinator på konsument- och medborgarservice.

I juni fick konsument- och medborgarservice i uppdrag av kommunfullmäktige att göra en mer omfattande informationsinsats kring vaccination mot covid-19.

– Statistiken visade att vaccinationsgraden i vissa områden och grupper var låg. Staden har inget ansvar för att vaccinera allmänheten, men vi har ett ansvar att alla i staden nås med information för att kunna fatta välgrundade beslut om den egna hälsan, säger Malin Baeza Roos, kommunikationschef på konsument- och medborgarservice.

Informerar på plats

Den statistik som finns till förfogande från Västra Götalandsregionen pekade på särskilt låg vaccinationsgrad i Angeredsområdet och Biskopsgården. Medborgarkontoren, kulturtolkar, hälsoguider och invånarguider har fortsatt sitt arbete med att informera där med utökat uppdrag under sommarveckorna

– Fokus har varit att ha resurser på plats för att vägleda, svara på frågor och bemöta oro. Det har varit viktigt att finnas nära – där människor bor och lever sina liv, det är där vi kommer göra skillnad,

På flera språk

Utgångspunkten har varit och är att se till att alla har den information de behöver för att fatta beslut utifrån fakta om att vaccinera sig. Språket ska inte vara ett hinder, därför ges information på flera språk.

– Det finns också andra faktorer som spelar roll, till exempel att det inte är för långt att ta sig för att vaccinera sig och att det inte är för krångligt att få en tid. Under sommaren öppnades det upp för drop in-tider i Angered. Kulturtolkar, som staden och Angereds närsjukhus har avtal med genom föreningen Tidigt föräldrastöd, informerade i närheten och hjälpte till med tidsbokning. Det gav resultat, säger Charlotta Green, analytiker och tillförordnad projektledare för vaccinationsuppdraget på konsument- och medborgarservice.

Gett resultat

Enligt statistik från Västra Götalandsregionen ökade vaccinationsgraden i Angered mer än i hela regionen under sommaren.

– Vi har fått väldigt fin respons från vaccinatören att stödet de fått från kulturtolkar varit helt ovärderligt och att det är en bidragande orsak till att vaccinationsgraden ökat så mycket i Angered. Det känns väldigt glädjande! säger Malin Baeza Roos.

Staden har slutit upp

Fokus har varit att informera på plats. Men det har också varit en kampanj på bussar och spårvagnar under semesterveckorna. Information har satts upp i trapphus hos de kommunala bostadsbolagen och man har arbetat med att etablera kontakter, bland annat hos religiösa samfund.

– Det har inte varit svårjobbat. Det är tacksamt att arbeta med en fråga som många tycker är viktig och vill hjälpa till med, även under semesterveckorna. Det kommer att bli viktigt att arbeta tillsammans med civilsamhället och föreningslivet framöver, alla våra viktiga aktörer i staden behöver mobiliseras för att vi ska få så många som möjligt att vaccinera sig, säger Charlotta Green.

Fortsätter i höst

För vaccinationsuppdraget fortsätter i höst och då kommer man förmodligen också att behöva göra riktade insatser till fler målgrupper. Dit hör unga, unga vuxna, föräldrar och män.

– Vi vet inte hur vaccinationsgraden kommer att se ut bland 16-17-åringar och där kan vi även behöva nå föräldrarna. I veckan fick vi siffror på att män halkat efter rejält och de behöver vi också informera. Det är ovaccinerade män som är överrepresenterade i statistiken över dem som blir allvarligt sjuka, säger Charlotta Green.

Är flexibla

Radia Al-Masri är koordinator för vaccinationsuppdraget.

Göteborgs Stads arbete ska komplettera det arbete som Västra Götalandsregionen gör. Stadens ingång är att vara flexibel, följa statistiken och Västra Götalandsregionens behov. Helt enkelt se var det går att göra mest skillnad.

Radia Al-Masri är koordinator för vaccinationsuppdraget. Hon har tidigare erfarenhet kopplat till arbete med covid-19 eftersom hon jobbat som samordnare för dialogpunkter i Angered från juni till december 2020.

– Vaccinuppdraget liknar lite det jag gjort innan. Det är ett jätteviktigt uppdrag och jag är glad att göra det. Jag vet att det kommer att bli bra. Förhoppningsvis kommer fler att vaccinera sig när de får rätt information, säger hon.