Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Trafik

[Publicerad 2015-03-27]

Cyklandet i Göteborgs ska tredubblas till år 2025

Med kampanjen ”Lätta ditt cykelhjärta” har trafikkontoret under flera år fångat upp Göteborgscyklisternas tankar och önskemål kring vad som kan förbättras och tagit med dem i arbetet med det nya cykelprogrammet. Foto: Anders Egle

Nytt ambitiöst cykelprogram klart. Cykelstaden Göteborg har fått medvind och lägger nu in en ännu högre växel med målsättningen att göteborgarna år 2025 ska göra tre gånger så många cykelresor som under 2011.

I ”Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025” beskrivs hur Göteborg under de närmaste tio åren, i ännu högre utsträckning, ska bli en cyklande stad.

”Ambitiöst men inte omöjligt”
Trafiknämnden godkände på torsdagen programmet och trafikkontoret fått klartecken att:

– bygga en sammanhängande och väl utformad infrastruktur.
– erbjuda god standard på cykelvägnätet året om.
– erbjuda stöd och tjänster som underlättar cykling och ökar färdmedlets attraktionskraft.
– förstärka bilden som cykelstad med hjälp av kommunikation.

– Att programmet nu är antaget av trafiknämnden betyder att vi kan börja omsätta våra planer i handling, säger trafikkontorets cykelplanerare Malin Månsson och fortsätter:

– Målet att tredubbla cykelresorna till 2025 är ambitiöst, men inte omöjligt. Vi har redan sett en ökning av cykelresorna med nära 30 procent sedan 2011.

Har fångat upp cyklisternas tankar och önskmål
Genom kampanjen ”Lätta ditt cykelhjärta” har trafikkontoret under flera år fångat upp Göteborgscyklisternas tankar och önskemål kring vad som kan förbättras. Förslagen har kommit att utgöra en viktig del i det nya cykelprogrammet.

Samtidigt har mycket erfarenhet och många goda idéer hämtats från andra cykelsatsningar – såväl inrikes som runt om i världen.

Snabbt, enkelt och säkert är ledorden för den tuffa utmaning som nu väntar. Redan under 2015 kommer Redbergsvägen mellan Danska vägen och Kobbarnas väg att byggas ut med cykelväg enligt det nya cykelprogrammets intentioner.

Vidare kommer cirka sex kilometer cykelbana att, tillsammans med Trafikverket, byggas på Ellesbovägen i Hisings Kärra. Allt för att skapa ett komplett pendlingscykelstråk mellan Kungälv och Göteborg.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling