Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Bostad

[Publicerad 2001-12-09]

De firar julen på gatan

Mobila Teamet Bild: Peter Svenson

Tillsammans med frivilligorganisationerna arbetar kommunen för ett samhälle där alla ska ha rätt till tak över huvudet. För ett och ett halvt år sedan inrättades ett mobilt team i regi av stadsdelsförvaltningarna Lundby och Centrum. Syftet var att verka för de hemlösa i Göteborg.

– Vi arbetar bland annat med att ta fram metoder för uppsökande verksamhet gentemot hemlösa. Det är viktigt att hitta bristerna i samhället och på ett tidigt stadium förebygga, så att inte fler hamnar på gatan, säger Stefan Siring.

Han är en av tre medarbetare i det mobila teamet, som för övrigt består av Kjell Barkman och Monika Bergström-Bunner. Tillsammans har de kompetens och erfarenhet från både frivilligorganisationerna, mentalvården och socialtjänsten. Hemlösa är i huvudsak ett storstadsproblem och med en kartläggning från de kyrkliga frivilligorganisationerna som bas, uppskattar teamet Göteborgs hemlösa till över 200 personer.

– Det är ingen statisk grupp, det tillkommer hela tiden nya personer. Vi har idag namn på 200 personer, men mörkertalet är stort, säger Monika Bergström-Bunner.

Cirka 35 procent av de hemlösa lider av någon form av psykisk diagnos och många är i behov av medicinering och vård.

Kvinnor mest utsatta

Var femte hemlös är kvinna och de har en speciellt utsatt situation. På initiativ av det mobila teamet, har mötesplatsen ALMA bildats. Den ligger på Bellmansgatan och här är män portförbjudna. Kvinnor kan komma hit och tvätta sina kläder, ta en dusch och prata ut med personal eller med varandra.

En annan viktig knutpunkt där hemlösa träffas, är ”Café Trappa Ner”, inrymt i Baptistkyrkan Tabernaklets lokaler på Storgatan. Caféet håller öppet fyra kvällar i veckan från halv nio på kvällen till tta på morgonen, och är ett samarbete mellan kommunen och frivilligorganisationerna. Från och med nyår kommer det att serveras gratis lunch på caféet. Det är Göteborgs krögare som gått samman och samlar in överbliven lunchmat som de sedan kör till Café Trappa Ner.

”Ingen väljer bostadslöshet”

Under två nätter i veckan åker det mobila teamet runt i stadsdelarna och uppsöker hemlösa i deras egen miljö.

– Vi kan hjälpa till med akuta saker, till exempel med att köra behövande till sjukhus och socialtjänsten, eller till ”Tillnyktringen” på Fjärde Långgatan. Där har vi vårt kontor och där kan vi erbjuda boende över natten, säger Stefan Siring.

Cirka 70 procent av de hemlösa har idag kontakt med socialtjänsten, vilket är ett krav för att få bostad. De alternativa boendena har strängare regler än för ”vanliga” hyresgäster och det är inte alla som vill ställa upp på dem.

– Vi måste skapa värdiga boendeformer med stöd istället för kontroll för att lösa boendesituationen för de hemlösa. Vi måste också hjälpas åt och acceptera dessa personer ibland oss.

– Det är intressanta och talangfulla människor som är värda all respekt. Det finns ingen som väljer missbruk eller bostadslöshet. Ge dessa människor en chans, uppmanar Monika Bergström-Bunner och hennes två kollegor.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling