"Det här vill vi göra igen". Den 19 april var det demokratidag på Kulturhuset Bergsjön. Värdar och arrangörer för dagen var elever på anpassad grundskola på Bergsjöskolan. ”Det var kul att möta gäster som tog sig tid att komma till vår aktivitet”, kommenterade några av eleverna.

Varje dag får eleverna till sig åsikter, budskap och händelser i olika sociala medier. Här fyller skolan en viktig roll för att förklara, kritiskt granska och reflektera tillsammans med eleverna.

– Göteborg har under många år jobbat aktivt med inflytande för elever, inte minst genom införandet av ett ungdomsfullmäktige. Som elev har man rätt att vara med och påverka skolan och sin utbildning. Det gäller alla elever oavsett skolform. Med demokratidagen ville vi göra en dag full med olika aktiviteter, berättar Joel Carlsson, ansvarig pedagog som planerat innehållet tillsammans eleverna i anpassad grundskola på Bergsjöskolan.

Många nya intryck och härliga möten

Vad eleverna utryckte var: ”att de tyckte att det var en rolig dag” ”spännande att träffa elever från andra skolor” ”kul att möta gäster som tog sig tid att komma till vår aktivitet” ”det här vill vi göra igen”. De två elever som var konferencierer under dagen är redan taggade på att planera för nästa år.

– Den här dagen och det här eventet kom till att bli en test för kommande dagar. Vi ser hur alla elever utvecklas och växer, när de får vara delaktiga och ta ansvar och det är helt underbart att få vara med om, säger Joel Carlsson.

Eleverna på anpassad grundskola tog ansvar för dagen

Malin Öberg som är biträdande rektor på Bergsjöskolans anpassade grundskola uppskattade arrangemanget med Demokratidagen där eleverna fick ta ett stort ansvar i utformandet.

– Det är fantastiskt bra jobbat av klass 6–9 A-S och medarbetare. Jag såg hur de växte med uppgiften, säger Malin Öberg.

Viktigt att alla får rösta i valet till ungdomsfullmäktige

Under dagen kom också tankar om att arrangera en valdag i november då valet till ungdomsfullmäktige är 10 – 20 november. Edvin Johansson, före detta ledamot i ungdomsfullmäktige, tillsammans med Fredrika Ideblad lyfte vikten av att alla ska få möjligheten att rösta genom att skolan ger eleverna möjlighet att arbeta med valet och att låta dem rösta på skoltid.

– Vi kan se att det är stora skillnader mellan hur skolorna arbetar med valet till Ungdomsfullmäktige. Vi har skolor där över 80 procent av eleverna röstar och skolor som knappt har några elever som röstar, säger Fredrika Ideblad, samordnare för Ungdomsfullmäktige på grundskoleförvaltningen.

Det är redan klart att nästa år rullar version 2 ut av demokratidagen. En projektgrupp kommer att sättas samman vid starten av läsåret. Den kommer att bestå av eleverna i åk 9, personal från klassen och två-tre externa personer som kommer att agera bollplank.