800 000 kronor. Backa/Brunnsbo får en egen medborgarbudget och möjlighet att bestämma över hur 800 000 kronor ska användas. Alla som bor i området ska nu lämna förslag på aktiviteter, kampanja för sin idé och rösta på de förslag som kommit in.

På Hisingen pågår redan en medborgarbudget i området Lundby. Det handlar om att medborgarna får vara med och påverka hur en pott med pengar ska användas utifrån bestämda kriterier. Nu tas initiativet – som ska skapa delaktighet, gemenskap och främja demokrati – vidare till Backa/Brunnsbo.

Litteraturstråkets medborgarbudget är ett pilotprojekt som drivs av socialförvaltningen Hisingen och pågår under 2023. Namnet Litteraturstråket har projektet fått eftersom det omfattar hela området som sträcker sig längs med Litteraturgatan.

– Medborgarbudget är ett viktigt och angeläget sätt att arbeta med att göra medborgarna delaktiga. De får möjlighet att bestämma över hur delar av Socialförvaltningen Hisingens resurser ska prioriteras, säger Christina Aylward Alvelin, förvaltningsdirektör, socialförvaltningen Hisingen.

Kick-off på Community center Brunnsbo

Litteraturstråkets Medborgarbudget startar med en kick-off på Community Center Brunnsbo den 14 april klockan 15–17. Aktiviteter, uppträdanden och möjligheten att lämna förslag kommer att finnas. På plats finns flera av stadens medarbetare som hälsolotsar, Backa Bibliotek, Fritidspersonal, äldrekonsulenter men också politiker och flera föreningar.