Lämna förslag senast 8 maj. Göteborgs Stads fem rättighetsbaserade råd är forum för information och samverkan mellan kommunstyrelsen och civilsamhället. Nu är det dags att föreslå nya ledamöter.

Det finns fem rättighetsbaserade råd: Göteborgs Stads HBTQI-råd, Göteborgs Stads råd för den sverigefinska minoriteten, Göteborgs Stads råd för funktionsrätt, Göteborgs Stads pensionärsråd och Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer.

I råden träffas representanter för civilsamhället och kommunstyrelsen. Genom dialog och samråd bidrar råden till att stärka kunskapen hos ansvariga i frågor som påverkar livsvillkoren för de olika målgrupperna. Alla råd arbetar utifrån ett normmedvetet synsätt, demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering.

Vad innebär det att vara ledamot?

Som ledamot i kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd ska du kunna representera någon av rådens målgrupper och delta i minst sex sammanträden om året. Därutöver ska du ha tid och möjlighet att läsa in material inför samråd och aktivt delta i arbetsgrupper. Ledamöterna i råden utses av kommunstyrelsen för en mandatperiod om fyra år och har rätt till mötesarvoden.

Är du intresserad?  Sista dag för att anmäla förslag på ledamöter är måndag 8 maj.

Läs mer om råden och hur du gör en intresseanmälan på länkarna till respektive råd här nedan.