Mänskliga rättigheter. Hur tänker ledande politiker i Göteborgs Stad arbeta för att stärka hbtqi-personers mänskliga rättigheter? Det hoppas HBTQ-rådet få svar på i en politikerutfrågning på Göteborgs Stadsbibliotek den 15 juni.

Göteborgs Stad har tagit fram en ny och uppdaterad rapport om hbtqi-personers livsvillkor och för första gången också en rapport om hur unga hbtqi-personer har det i skolan. Rapporterna ska ligga till grund för stadens fortsatta arbete med att förbättra livsvillkoren för hbtqi-personer i Göteborg.

-Vi har gjort vissa framsteg i Göteborg. I november kommer ett nytt regnbågshus att inrättas och nästa år får vi landets första hbtqi-monument. Men det finns också saker som behöver utvecklas, till exempel skydd och stöd för våldsutsatta hbtqi-personer och att säkerställa att hbtqi-personer inkluderas i stadens trygghetsarbete, säger Anna-Carin Jansson, planeringsledare, ärende och utredning, stadsledningskontoret.

Tanya Charif

Tanya Charif, vice ordförande i HBTQ-rådet

Samtal om jämlikhet

Hon berättar om rapporterna på Trappscenen på Göteborgs Stadsbibliotek den 15 juni under West Pride. Efter presentationen frågar HBTQ-rådet ut politiker.

-HBTQ-rådet har bland annat i uppdrag att bevaka frågor som rör hbtqi-personers livsvillkor. I år är det val och då tar vi tillfället i akt och bjuder in styrande politiker till ett samtal om arbetet med jämlikhet i staden. HBTQ-rådet vill få svar på hur politikerna tänker arbeta för att minska diskriminering och negativt bemötande, samt främja jämlikt bemötande på våra skolor och i möte med stadens verksamheter, säger Tanya Charif, vice ordförande i HBTQ-rådet.

Fokuserar på åtgärder

Det finns många frågor men utfrågningen kommer främst att fokusera på de åtgärder i Göteborgs Stads hbtq-plan som inte genomförts och nya åtgärder som HBTQ-rådet hoppas se i den nya hbtq-planen som som rådet hoppas ska tas fram.
-Resultaten från hbtq-rapporterna visar också att det finns mycket kvar att göra, till exempel på skolområdet. En fjärdedel av hbtqi-ungdomarna i Göteborg uppger att de inte känner sig trygga i skolan. Ungefär lika många uppger att de inte kan vara öppna med sin hbtq-identitet. Detta är förstås inte acceptabelt, säger Tanya Charif.

Medverkande politiker är Daniel Bernmar (V), Stina Svensson (F!), Jonas Attenius (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Emmyly Bönfors (C), Elisabet Lann (KD), och Nina Miskovsky (M). Moderator är Tasso Stafilidis.

Presentationen av hbtqi-rapporterna är den 15 juni klockan 16-16.45. Politikerfrågningen är samma dag klockan 17-18.30. Platsen är Trappscenen på Göteborgs Stadsbibliotek. Det finns möjlighet för åhörarna att ställa frågor i slutet av politikerutfrågningen, antingen direkt eller via sms till ett mobilnummer som visas under utfrågningen.