Ska stärka föräldraskap. Hallå där Felicia Yeh Nortoft, processledare Jämlik stad. Vad medverkar ni med under Frihamnsdagarna?  ”Vi ska hålla ett miniseminarium i Dawit (tältscenen) om de föräldraträffar och föräldraskapsföreläsningar som erbjuds i Göteborg för att stärka föräldraskapet”.

Felicia Yeh Nortoft, processledare Jämlik stad.

– Vi kommer även finnas sedan i Omställningspaviljongen som Demokrati och medborgarservice samordnar, för dialog och för att fånga upp göteborgarnas kunskaper om vad som finns och vad de efterfrågar.

Vilka medverkar under miniseminariet?

– Två lokala koordinatorer inom familjecentrerat arbetssätt från Hisingen och Sydvästra Göteborg är de som berättar om stadens arbete.

Berätta om demokratiaspekten av er aktivitet!

– Om fler föräldrar vet vad som finns i staden och kan både nyttja detta själva samt tipsa andra föräldrar så når vi fler föräldrar och kan stärka föräldraskapet som är en viktig skyddsfaktor både utifrån psykisk ohälsa, skolfrånvaro och kriminalitet.

– Genom att involvera göteborgarna kan vi få en bild av hur känt det är med alla insatser staden erbjuder, om vi erbjuder rätt saker och vad vi behöver utveckla för att bättre matcha föräldrarnas frågor och behov.

Miniseminariet hålls den 25 augusti klockan 13.20-13.45 i Dawit (tältscenen)