Viktigt verktyg för skolutveckling. Hallå där Paula Aijmer, samordnare för jubileumsprojektet Demokratisatsning med ungt inflytande. Under Frihamnsdagarna medverkar ni med programpunkten “Vad är meningen med elevråd?”, vad handlar det om?

Paula Aijmer är samordnare för Demokratisatsning med ungt inflytande. Foto: Lo Birgersson

– Det handlar om samhällsperspektivet, att det är viktigt att barn och unga tidigt lär sig hur man kan arbeta med demokratifrågor. Elevernas demokratiska rättigheter finns med i skollagen, men väldigt många barn och unga tycker inte att elevrådet fungerar och känner inte att de har inflytande i skolan. Det är det vi tycker är spännande att utforska.

– Elevinflytande kan göra skolan mer effektiv och det är också en arbetsmiljöfråga. Vi tror att det gynnar elevernas inlärning, minskar konflikter och är ett viktigt verktyg för skolutveckling.

Det är ett panelsamtal, vilka medverkar?

– Sveriges barnombudsman Elisabeth Dahlin. Barnombudsmannens årsrapport för 2022 har fokus på elevinflytande, därför tyckte vi att det var bra att ha med henne. Figaro Stenlund, ledamot i ungdomsfullmäktige, som har jobbat mycket med att elevrådsfrågan och hur man kan stärka elevråden i Göteborgs Stads skolor. Han håller även ett inledande anförande. Anna Wiking är förstelärare med inriktning delaktighet och inflytande på Jättestensskolan och det kommer även att vara med en elev från Jättestensskolan. Samtalet leds av Edvin Johansson som är vice ordförande för Sveriges elevråd.

Vem tycker du ska komma och lyssna?

– Jag tycker att alla ska komma och lyssna, men framför allt de som är intresserade av hur man kan utveckla barn och ungas delaktighet i samhället,  ta tillvara på ungas kompetens och hur man kan utveckla demokratiarbetet i skolan men också i samhället i stort. Jag hoppas att många barn och unga också lyssnar.

Panelsamtalet hålls den 26 augusti klockan 11.00-11.40 i Fadime (paviljong 1).

– Hela lördagen, den 27 augusti, har vi en monter och där finns ungdomsfullmäktige och ungdomsråd för att informera om sina frågor.