En fråga om demokrati och likvärdig service. ”Den största gåvan vi har är inte göteborgarnas skattemedel, utan deras förtroende. Det måste vi hushålla och handskas varsamt med”, säger Seroj Ghazarian. Han jobbar med mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad och utbildar tusentals medarbetare varje år för att medborgarna ska säkerställas en likvärdig service.

Seroj Ghazarian är resurs för alla Göteborgs Stads organisationer och professioner när det gäller mänskliga rättigheter.

Seroj Ghazarian har jobbat inom Göteborg Stad i över 40 år. Han har varit kurator på Komvux, jobbat inom psykiatrin och innehaft olika chefs- och ledarroller. Sedan tolv år tillbaka jobbar han med mänskliga rättigheter.

– Jag är en resurs för alla stadens organisationer och professioner när det gäller mänskliga rättigheter. Jag utbildar medarbetare på initiativ av respektive chefer och ibland ger jag också råd och konsultation. Men 80–90 procent av min tid går åt till att genomföra workshops. Före pandemin handlade det om 240 workshops på ett år, så jag springer omkring en hel del, säger Seroj Ghazarian och skrattar.

Demokrati, likvärdighet i service och arbetsgivaransvaret

Utbildningarna planeras utifrån behoven hos medarbetarna. Ibland är det fokus på arbetsmiljö, ibland på likvärdighet i service och ibland samtliga perspektiv. Är målgruppen lokalvårdarna läggs utbildningen upp utifrån deras vardag. Handlar det om personal inom skolan eller om personal inom äldreomsorgen är inriktningen en annan.

Seroj Ghazarian utbildar om mänskliga rättigheter utifrån tre olika perspektiv: demokrati, likvärdighet i service och arbetsgivaransvaret. Demokrati handlar om att medborgarna ska informeras om sina rättigheter och skyldigheter och varför staden arbetar med mänskliga rättigheter.

– Likvärdighet handlar om att vem man än är och bor ska man få likvärdig tillgång till välfärdstjänster och annan kommunal service. Arbetsgivarperspektivet handlar om att ingen som kommer i kontakt med Göteborgs Stad ska bli utsatt för kränkningar eller diskriminering vare sig man arbetar, söker jobb, är vikarie eller praktikant.

Stadens förlängda arm

Göteborgs Stads värdegrund bygger på demokratins värdegrund. Värdegrunden avspeglar sig i stadens fyra gemensamma förhållningssätt: Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans, och vi tänker nytt.

– Vi anställda ska följa dessa oavsett vilka värderingar vi har. Vi representerar demokratin och är stadens förlängda arm. Vi finns till för göteborgarna, säger Seroj Ghazarian.

Han lyfter fram att mänskliga rättigheter finns med i allt arbete som gör i staden.

– I varje uppdrag finns det inbakat. Om du är kommunikatör, lärare eller något annat. Min uppgift i utbildningarna blir att ge lite teori så att kollegorna kan implementera det i praktiken. Alla sysslar med mänskliga rättigheter, de har bara inte ett namn på det.

Ser mycket godhet

I sin kontakt med medarbetarna i staden ser han mycket godhet och kollegor som gör sitt yttersta för göteborgarna, tycker han.

– Jag finns till för mina kollegor och de finns till för göteborgarna, så jag ser en stor mening i det arbete jag har.