“Viktigt och intressant”. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborgs Stad och den politiska debatten sänds både på webben och i närradion. “Vi vill gärna att fler lyssnar, det är väldigt intressant och man får en förståelse för och en förklaring till besluten”, säger Helena Mehner, kommunikationsdirektör i Göteborgs Stad.

Kommunfullmäktige sammanträder i stort sett varje månad, men har uppehåll under sommaren. Mötena äger rum i Börsenhuset och är öppna för allmänheten.

– Vi har det öppet och transparent så att man kan följa beslutsförfarandet. Det är viktig information att ta del av och man får veta vilka politiska beslut som tas i Göteborgs Stad.

Hör det politiska samtalet

Politikerna i kommunfullmäktige väljs av göteborgarna vart fjärde år. Inför varje möte kan allmänheten ta del av tjänsteutlåtanden och yrkanden som ligger till grund för besluten.

– De debatteras under mötet och genom att lyssna får man ta del av det politiska samtalet.

Följ besluten i kommunstyrelsen

Det går även att följa vilka beslut som tas i kommunstyrelsen. De läggs ut i forma av notiser som sammanfattar besluten (se länk nedan).

– Man kan också läsa handlingar inför varje möte med kommunstyrelsen och protokoll efteråt, säger Helena Mehner.

Mer information om kommunfullmäktige finns i länken nedan. Där kan du bland annat hitta handlingar och hur du kan följa mötet.