Göteborgs Stad värd för konferensen. Den 6 − 7 december blir Svenska Mässan Nordens största mötesplats för alla som arbetar med eller vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. I år är Göteborgs Stad en av de lokala värdarna för Mänskliga rättighetsdagarna men också några av deltagarna. Med extra fokus på ungas delaktighet och inflytande delta Staden flera programpunkter.

För tredje gången har Göteborgs Stad blivit utsedd till lokal värd för MR−dagarna. Den 6 − 7 december fylls Svenska Mässan av forskare, myndigheter, praktiker, politiker och ideellt engagerade som vill lära sig mer om mänskliga rättigheter.

MR−dagarna arrangeras av föreningen Ordfront och startade 2000 för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Årets dagar har temat Demokrati + mänskliga rättigheter = sant.

Göteborgs Stad är inte bara värd för konferensen utan deltar också i MR−dagarna. Anna Thomasson är projektledare för Göteborgs Stads medverkan:

− Arbetet med mänskliga rättigheter pågår i Stadens alla verksamheter dagligen. Det är stora processer i ständig rörelse som handlar om svåra frågor. Det är inget vi löser själva, vi behöver varandra i det arbetet och MR−dagarna är ett gyllene tillfälle för oss som kommun att inhämta kunskap, lära sig av varandra och utvecklas.

Lyssnat på unga

Göteborgs Stads programpunkter berör flera områden men i år har man också valt att fokusera lite extra på ungas delaktighet och inflytande. I arbetet med programmet har Staden vänt sig till unga har för att ta reda på vilka frågor som de tycker år viktiga.

− Man kan prata om unga och delaktighet men det känns självklart att hela processen i sig själv måste bygga på ungas delaktighet, säger Anna Thomasson.

Under året har Ingrid Dahlén på Göteborg & Co arbetat med att samla in och kartlägga vilka frågor som unga tycker är viktiga. Hon betonar att resultat inte ger en heltäckande bild av vad unga generellt tycker utan endast de hon pratat med.

− De är en viktig poäng. För det blev tydligt att unga människor inte bara är engagerade i en enda fråga. Precis som hos vuxna är det en rad olika frågor som engagerar och det är ungefär samma, kanske bara ur ett annat perspektiv.

Diskriminering viktig fråga

Ingrid Dahlén

Ingrid Dahlén har arbetat med att samla in och kartlägga vilka frågor som unga tycker är viktiga.

Ingrid Dahlén har ordnat work−shops och pratat med unga från bland annat Ungdomsfullmäktige, ungdomsråd i Angered, Hisingen och Östra Göteborg samt Stadens egna demokratisatsningar Power to the youth.

Några av de mer återkommande frågorna rörde hälsa och sjukvård, skola, rätten till jobb och bostad, barns rättigheter och möjligheter att röra sig i staden.

− Det kanske allra vanligaste samtalen rörde diskriminering av olika slag, rasism, hur man blir bemött med olika synliga religiösa attribut och mänskliga rättigheter för kvinnor och hbtqi−personer.

Kartläggningen ledde till programpunkten Hur säkerställer vi att unga blir och känner sig hörda? som innehåller allt från poesi till panelsamtal i ämnet.

Tar plats i fler sammanhang

Det är dock bara en bråkdel av allt som tog upp i work−shoparna som får plats på MR−dagarna. Ingrid Dahlén berättar att många frågor i stället kommer att dyka upp på andra evenemang inom Staden. Hon vill också passa på att slå ett slag för den arbetsmetod som använts inför MR−dagarna.

− Det är inte alltid det finns forskning och statiskt om unga att luta sig emot och då kan en sån här kartläggning ge mycket och viktig kunskap om vad unga tycker. Så länge man har i åtanke att den inte kan representera alla unga. Dessutom finns det ett egenvärde i att prata direkt med unga för att skapa relationer, delaktighet och förståelse för varandra, säger hon.

Göteborgs Stad delar värdskapet under MR−dagarna med Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet och Länsstyrelsen i Västra Götaland.