Göteborgs Stads rättighetsbaserade råd är forum för information och samverkan mellan kommunstyrelsen och civilsamhället. Nu är det dags för val av nya ledamöter.

Göteborgs Stads råd för den sverigefinska minoriteten och Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer håller val 23 maj. Tio ledamöter ska väljas till respektive råd för mandatperioden 2023-2026. Du som identifierar dig som tillhörig den sverigefinska nationella minoriteten eller den nationella minoriteten romer har möjlighet att rösta.

I råden träffas representanter för civilsamhället och kommunstyrelsen. Genom dialog och samråd bidrar råden till att stärka kunskapen hos ansvariga i frågor som påverkar livsvillkoren för de olika målgrupperna. Alla råd arbetar utifrån ett normmedvetet synsätt, demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering.

Läs mer om var valet sker och hur det går till på goteborg.se – se länkarna här nedan.