Bland de miljontals porslinsföremål som fördes hem till Göteborg med Ostindiska Kompaniets skepp så fanns det ett stort antal beställningsserviser. Flera av de högadliga ätterna beställda sina vapenserviser i Kina mellan åren 1731-1813. Sveriges monark, Gustav III, fick som kronprins år 1776 en stor kinesisk servis i gåva av Ostindiska Kompaniet.

Samtliga delar har rent europeiska former, oftast har karotter, terriner, såskannor med mera lånat sin form från det samtida silvret.

Några av pjäserna, bland annat detta skålfat, har fått sin förebild ur det europeiska porslinets formförråd. I första hand är det Meissenfabrikens former som lånats.

Ovanligt mönster

Servisen omfattade från början mer än 700 pjäser varav en del är bevarade på bland annat Gripsholms slott, Nationalmuseum och på Röhsska museet om har detta snäckformade fat i samlingarna, inköpt 1965.

Samtliga delar är dekorerade med lilla riksvapnet i en rund kartusch som inte är krönt men i stället omgivet av en gyllne lagerkrans.

Skålfatets spegel och kepe är dekorerade med kronor i blått under glasyren medan den stofferade kanten, lagerkransen, kartuschens kronor och namnet GRIPS HOLM är förgyllda. Mönstret är ovanligt med sina närmast koncentriska cirklar med strödda kronor.

Läs om fler föremål i museernas ostindiska samlingar >>

Läs mer om den ostindiska handeln:
Svenska Ostindiska kompaniet var störst i Europa på porslin

Läs mer om Ostindiefararen Götheborg